Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită în biserica „Sfântul Ierarh Spriridon al Trimitundei” din Nagatinski Zaton, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită în biserica „Sfântul Ierarh Spriridon al Trimitundei” din Nagatinski Zaton, or. Moscova
Versiune pentru tipar
25 decembrie 2016 20:34

La 25 decembrie 2016, în Duminica a 27-a după Cincizecime, a Sfinţilor Strămoşi după trup ai Domnului, de ziua pomenirii Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în biserica nou sfinţită în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei din Nagatinski Zaton, or. Moscova. După încheierea slujbei dumnezeiești Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către credincioși cu un cuvânt de învățătură.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Cinstite părinte Mihail, parohul acestei biserici! Iubiți părinți, frați și surori!

Vă salut cordial pe toți și vă felicit cu marele eveniment - sfințirea bisericii în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei în partea de sud a orașului nostru, pe malul râului Moscova. Este un eveniment important. 32 de biserici sunt deja construite conform Programului construcției noilor biserici în or. Moscova, mă strădui după posibilitate să le sfințesc, deoarece fiecare dintre aceste biserici este o parte importantă și a vieții mele personale. Mă bucur de faptul pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii ani la Moscova - bisericile apar chiar și în locurile unde era greu de închipuit acest lucru și noi am văzut azi că biserica, proiectată pentru 500 de persoane, nu putea să încapă pe toți cine ar fi dorit să se roage în interiorul ei. Este un semn foarte bun. Este de asemenea o informație trimisă nouă, oamenilor ce au avut dubii la momentul începerii funcționării programului cu privire la construcția noilor biserici, care, bizuindu-se pe situația actuală la acel moment de la Moscova, considerau că și bisericile mici vor fi un suport. Însă pe parcursul acestor ani multe s-au întâmplat, multe s-au schimbat în orașul nostru și noi vedem că bisericile care păreau ai fi destul de încăpătoare pentru a putea accepta pe toți doritorii, în ziua de azi nu pot face față. Se prea poate, e cea mai bună mărturie pentru cei care încă se mai îndoiesc sau cine se opune construcției de biserici, deoarece a te împotrivi construcției de biserici înseamnă a te împotrivi doleanței poporului, unei doleanțe manifestate în mod liber, deoarece în biserici oamenii nu vin cu de-a sila, aceste biserici sunt necesare oamenilor, care locuiesc într-un megapolis enorm, într-un secol extrem de dificil.

Astăzi am ascultat citirea din Evanghelie despre oamenii care au refuzat să vină la cina împărătească (Lc. 14:16-24). Cineva a avut motiv că a cumpărat pământ și trebuia să meargă să-l vadă. Altul – că a cumpărat cinci perechi de boi și trebuia să-i încerce. Al treilea a spus că s-a însurat și nu poate veni. Atunci împăratul a ordonat slugilor să strângă în străzi și  la răscruci de drumuri pe primii oameni pe care îi vor întâlni și casa cinei s-a umplut. Cuviosul Macarie Egipteanul are cuvinte minunate: dacă omul a îndrăgit ceva în inima lui, anume aceasta pune stăpânire pe mintea sa și îl domină. Ai cumpărat boi - le-ai dat inima ta – iată ei și domină mintea în așa fel că omul devine robul lor. Dar dacă e să privim la viața omului contemporan? Cât de multe lucruri, achiziționându-le sau creându-le, începem să le iubim cel mai mult! Aceasta domină, după spusele Cuviosului Macarie, mintea noastră, pune stăpânire pe firea noastră. Așadar, ca omul să nu devieze de la calea vieții, ca să nu piardă capacitatea de a merge pe unica cale corectă, mintea lui trebuie să fie dominată de valoarea supremă, de puterea supremă, de frumusețea supremă și de rațiunea supremă - adică de rațiunea Dumnezeiască, de puterea Dumnezeiască și de frumusețea Dumnezeiască. Aceasta nu e cu putință să obținem doar prin căutări de ordin intelectual, altminteri Cuviosul Macarie nu ar fi spus ”a iubi”, deoarece în dragoste se manifestă întreaga forță a naturii omenești – și rațiunea, și voința, și sentimentele.

Iubirea determină dominanta vieții noastre. Iată de ce viața fără iubire este un lucru extrem de periculos. În acest caz nu există dominantă. Nu este nimic ce domină mintea și pune stăpânire pe firea omenească. Dar noi știm cât de trecătoare uneori poate fi iubirea noastră pentru unii oameni sau anumiți eroi sau față de unele fenomene de ordin uman sau istoric. Acest sentiment poate veni, iar apoi - pleca. Și doar o singură iubire niciodată nu încetează - aceasta este iubirea omului pentru Dumnezeu. Și cunoașterea lui Dumnezeu provine nu de la  raționamente, deși cu ele poate începe, dar de la starea sufletului omenesc. Atunci când Îl iubim pe Dumnezeu în mod real, El devine dominanta vieții noastre, iar celelalte pleacă pe alt plan. În conformitate cu această dominantă, se organizează întreg sistemul de valori și se constată că acest sistem este cel mai corect, deoarece în centrul lui se află nu omul, ci Domnul.

Noi cunoaștem din istorie cum oamenii se leapădă de această dominantă, sub presiunea unor idei filozofice. Ei au încetat să Îl considere pe Dumnezeu ca pe un centru al existenței, centrul vieții lor personale, iar pe sine s-au postat în acest centru. Din acest moment a și început dezvoltarea civilizației omenești ce duce la pieire, care îi duce pe oameni de la o criză la alta, de la un coșmar la altul, de la un război la altul. Și nici un fel de eforturi ale oamenilor, nici un fel de studii, nici un fel de știință, nici realizările de tot felul, nici umanismul laic nu sunt capabile să curme această spirală a dezvoltării pierzătoare a civilizației omenești. Nu este întâmplător că oamenii spun că trăim în vremuri îngrozitoare, deși nimic deosebit de groaznic nu este – parcă putem compara viața noastră cu viața celor din timpul războiului și cu suferințele părinților noștri? Însă oamenii simt cu inima că se întâmplă ceva cu neamul omenesc - și doar simt corect. Se întâmplă toate acestea nu din cauza că oamenii rătăcesc, dar pentru că au pierdut dominanta vieții - Dumnezeu a plecat din viața lor.

Dar cum de făcut ca Domnul să revină? Cineva vă poate spune: este nevoie de mai multe emisiuni bune, cărți de valoare, cuvinte importante… Da, probabil. Dar nu prin intermediul emisiunilor, nici al cuvintelor, nici al cărților Îl întorci pe Dumnezeu în inimă, începi să-L iubești. Îl poți iubi doar în acel moment, când simți atingerea harului Său, a energiei Lui. De cele mai dese ori aceasta se întâmplă în locașul lui Dumnezeu. Anume sfântul locaș este școala cea adevărată a cuvioșiei, anume aici omul are posibilitatea de a se atinge de Dumnezeu și a-L iubi. Se prea poate că aceasta este cauza luptei împotriva construcției bisericilor? Ei nu sunt împotriva cărților, nici împotriva emisiunilor de televiziune, nu sunt împotriva articolelor din ziare, dar anume sunt împotriva bisericilor, deoarece în biserică are loc Taina împărtășirii omului cu harul lui Dumnezeu, atingerea omului de viața dumnezeiască. Atunci Dumnezeu încetează de a mai fi o categorie de ordin filozofic, mintal, depărtată de viață. El intră în viața noastră, stăpânește, conform spuselor Cuviosului Macarie, mintea noastră și pune stăpânire pe noi.

Iată de ce noi construim biserici și nu doar în orașul Moscova. În ultimii șase ani mai bine de cinci mii de biserici sunt construite în Biserica noastră Ortodoxă Rusă și în spatele fiecăreia se află, bineînțeles, oameni - acei care și-au jertfit mijloacele, acei care au organizat pe alți oameni, cine a inspirat, cine s-a rugat. Însuși procesul de construcție a bisericilor  este o cauză mare, mai bine spus, este crearea măreață a sufletelor noastre și, se prea poate, a noii lumi, mai luminoase și mai drepte.

Încă odată vă felicit pe voi pe toți cu prilejul marelui eveniment pentru orașul nostru -  cu prilejul sfințirii noii biserici în cinstea sfântului ierarh Spiridon, episcop al Trimitundei. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 Versiunea: rusă