Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La Aspirantura și doctorantura general-bisericească a avut loc ședința grupului de lucru pentru predarea teologiei în instituțiile de învățământ superior

La Aspirantura și doctorantura general-bisericească a avut loc ședința grupului de lucru pentru predarea teologiei în instituțiile de învățământ superior
Versiune pentru tipar
15 decembrie 2017 11:34

13 декабря 2017 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия состоялось заседание проектного офиса рабочей группы Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в вузах. Цель ее создания — консолидация усилий и централизация взаимодействия церковных учреждений, ответственных за реализацию образовательной и научной политики, с Министерством образования и науки Российской Федерации.

Заседание открыл проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры, секретарь Межведомственной координационной группы по теологии, координатор проектного офиса профессор Д.В. Шмонин.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин); заведующий учебным отделом Московской духовной академии иеромонах Корнилий (Зайцев); исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России, ученый секретарь ОЦАД иерей Димитрий Сафонов; заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе; специалист Учебного комитета Русской Православной Церкви, сотрудник Федерального учебно-методического объединения по теологии Н.Н. Свокс.

В ходе заседания были определены основные направления деятельности проектного офиса, сферы ответственности и порядок взаимодействия членов рабочей группы.

Пресс-служба ОЦАД/Патриархия.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Teologia a fost inclusă în calitate de domeniu științific în noul nomenclator al specialităților științifice al Federației Ruse

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

Fundația Rusă pentru cercetări fundamentale a anunțat demararea concursului cu genericul „Teologia în contextul cercetărilor științifice interdisciplinare”

A ieșit de sub tipar un nou număr al revistei „Voprosî teologhii”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

A avut loc decorarea învingătorilor Concursului panrusesc al povestirilor ilustrate ale copiilor „Moștenirea Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski”

În Duminica a 23-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

A avut loc întâlnirea în format online a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu preoții care slujesc în „zonele roșii” din spitale

A avut loc întâlnirea în regim online a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu delegații celui de-al IX--lea festival „Credință și cuvânt”

Întâlnirea în regim online a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu delegații celui de-al IX--lea festival „Credință și cuvânt”

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

La Aspirantura general-bisericească au demarat cursurile pentru șefii cancelariilor și colaboratorii structurilor eparhiale responsabili pentru activitatea cancelariei

A avut loc prima din anul 2021 ședință a Consiliul unificat pentru disertații la specialitatea „teologie”

A avut loc ședința consiliului de experți în teologie al Comisiei Superioare de Atestare pe lângă Ministerul Științei și Învățământului Superior al Rusiei

În Duminica a 23-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă