Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc a doua în istoria Rusiei susținere a tezei de doctor habilitat în teologie

A avut loc a doua în istoria Rusiei susținere a tezei de doctor habilitat în teologie
Versiune pentru tipar
27 decembrie 2019 12:53

25 декабря 2019 года в актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на заседании Объединенного диссертационного совета по теологии Д 999.213.04 состоялась защита диссертации заместителя председателя Синодального миссионерского отдела игумена Серапиона (Митько) «Православная миссиология в системе теологического знания» на соискание ученой степени доктора теологии.

Официальными оппонентами выступили: О.Л. Церпицкая, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры мировой политики факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета; В.Н. Назаров, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и культурологии факультета искусств, социальных и гуманитарных наук Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого; В.П. Римский, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, культурологии, науковедения Белгородского государственного института искусств и культуры.

В качестве ведущей организации выступил Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. Также на диссертацию и автореферат диссертации поступили 10 положительных отзывов.

По результатам состоявшейся дискуссии и тайного голосования диссертационный совет принял решение присудить игумену Серапиону (Митько) ученую степень доктора теологии по специальности 26.00.01 — «Теология».

Пресс-служба ОЦАД/Патриархия.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Teologia a fost inclusă în calitate de domeniu științific în noul nomenclator al specialităților științifice al Federației Ruse

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

Fundația Rusă pentru cercetări fundamentale a anunțat demararea concursului cu genericul „Teologia în contextul cercetărilor științifice interdisciplinare”

A ieșit de sub tipar un nou număr al revistei „Voprosî teologhii”

Adresarea Patriarhului către participanții la cel de-al VI-lea Congres general-bisericesc al misionarilor eparhiali [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Președintele Departamentului Sinodal pentru misionarism a condus consfătuirea online cu șefii departamentelor epariale de misiune

Departamentul Sinodal pentru misionarism a lansat cursul „Misiologia ortodoxă” pentru șefii departamentelor eparhiale de misionarism

Departamentul Sinodal pentru misionarism a lansat proiecul „Cuvântul Patriarhului - la fiecare inimă”

Protoiereul Vladimir Vorobiov: „În lumea aceasta fără ca să-ți asumi o faptă nu poți face nimic bun” [Interviuri]

Teologia a fost inclusă în calitate de domeniu științific în noul nomenclator al specialităților științifice al Federației Ruse

Academia de teologie din Moscova a început realizarea programului de ridicare a calificării „Probleme actuale ale teologiei ortodoxe: tradițiile și contemporaneitatea”

Aspirantura Academiei de teologie din Moscova a primit acreditarea de stat

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

La Aspirantura general-bisericească au demarat cursurile pentru șefii cancelariilor și colaboratorii structurilor eparhiale responsabili pentru activitatea cancelariei

A avut loc prima din anul 2021 ședință a Consiliul unificat pentru disertații la specialitatea „teologie”

A avut loc ședința consiliului de experți în teologie al Comisiei Superioare de Atestare pe lângă Ministerul Științei și Învățământului Superior al Rusiei

Adresarea Patriarhului către participanții la cel de-al VI-lea Congres general-bisericesc al misionarilor eparhiali [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Minsk Veniamin s-a întâlnit cu șefii departamentelor de misionarism ale Exarhatului Belarus

Președintele Departamentului Sinodal pentru misionarism a condus consfătuirea online cu șefii departamentelor epariale de misiune

Departamentul Sinodal pentru misionarism a lansat cursul „Misiologia ortodoxă” pentru șefii departamentelor eparhiale de misionarism