Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Editura Mânăstirii din Solovki a scos la tipar cartea „Uniți în Hristos prin uniunea iubirii. Scrisori ale preoțimii din Lagărul de la Solovki și din exilul în nord”

Editura Mânăstirii din Solovki a scos la tipar cartea „Uniți în Hristos prin uniunea iubirii. Scrisori ale preoțimii din Lagărul de la Solovki și din exilul în nord”
Versiune pentru tipar
14 octombrie 2020 16:36

Издательский отдел Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря выпустил книгу «Союзом любви во Христе соединенные. Письма духовенства из Соловецкого лагеря и северной ссылки».

В издании представлены письма священнослужителей, находившихся в заключении в Соловецком лагере особого назначения и отбывавших ссылку в Северном крае в 1923-26 гг. Адресованы письма Ольге и Екатерине Поваровым, матери и дочери, которые вместе с архангелогородским духовенством и мирянами бесстрашно оказывали помощь людям, осужденным за веру во Христа.

Публикуемые письма свидетельствуют о том, что в условиях жесточайших гонений архиереи, священники и миряне, связуемые союзом любви в единении между собой, творили дело Божие во славу Святой Церкви.

Во введении описываются обстоятельства написания этих писем, обнаруженных исследователями в архивно-следственном деле Поваровых. Затем вниманию читателя предлагается обзор истории репрессий духовенства в 1923-26 гг. Основную часть книги составляют сами письма, причем каждая подборка предваряется жизнеописанием их автора. Наиболее подробными являются биографии священномученика Илариона (Троицкого) и епископа Софрония (Старкова), заключенных Соловецкого лагеря.

В «Приложениях» приводятся биографии Ольги и Екатерины Поваровых и описание их следственного дела (П-3021), письма Ольги Поваровой и московского миссионера С.В. Касаткина, обращение архангельских христиан к Е.П. Пешковой с просьбой походатайствовать за архангелогородского епископа священномученика Антония (Быстрова), написанное от лица его внука, а также биографии духовных лиц, многократно упоминавшихся в письмах и проходивших по делу П-3021.

Соловецкий монастырь/Патриархия.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

La Solovki se vor desfășura Zilele de comemorare a victimelor represiunilor politice

Proiectul de editare a documentelor Soborului Local din anii 1917-1918 a obținut un grant prezidențial

Președintele Comitetului Sinodal pentru colaborarea cu căzăcimea a săvârșit Panihida pentru victimele descăzăcimii

Șeful Districtului mitropolitan din Kazahstan a vizitat locurile înmormântărilor în masă ale deținutelor lagărului Akmolinski

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Tradiționala vizită a Patriarhului la Mânăstirea din Solovki a fost anulată

La Solovki se vor desfășura Zilele de comemorare a victimelor represiunilor politice

Legătura cu Solovki din nou a fost limitată

Editura Mânăstirii din Solovki a scos la tipar cartea „Uniți în Hristos prin uniunea iubirii. Scrisori ale preoțimii din Lagărul de la Solovki și din exilul în nord”

A ieșit de sub tipar cartea „Biserica Ortodoxă din Ucraina: repere istorice” pregătită de către Academia de Teologie din Kiev

Unitate în fața pericolului. De ce s-a produs apropierea dintre Patriarhia Constantinopolului și Biserica Ortodoxă Rusă în anii celui de-al Doilea Război Mondial [Articol]

Către aniversarea a 300 de ani a Sfântului Sinod pe site-ul Bibliotecii prezidențiale este prezentată o colecție de materiale unicat

Proiectul de editare a documentelor Soborului Local din anii 1917-1918 a obținut un grant prezidențial

De ziua pomenirii Sfinților Părinți ai celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a condus solemnitățile cu prilejul proslăvirii în ceata sfinților a arhimandritului Ghenadie (Parfentiev)

De ziua pomenirii Sfinților Părinți ai celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a condus solemnitățile cu prilejul proslăvirii în ceata sfinților a arhimandritului Ghenadie (Parfentiev)

Slujirea Patriarhului în Duminica a 18-a după Cincizecime în Catedrala „Hristos Mântuitorul”. Proslăirea în ceata sfinților a arhimandritului Ghenadie (Parfentiev)

Protoiereul Vladimir Vorobiov: „În lumea aceasta fără ca să-ți asumi o faptă nu poți face nimic bun” [Interviuri]