Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A început vizita oficială a Preafericitului Patriarh Kiril în Patriarhia Antiohiei

A început vizita oficială a Preafericitului Patriarh Kiril în Patriarhia Antiohiei
Versiune pentru tipar
12 noiembrie 2011 15:57

În data de 12 noiembrie 2011 Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a sosit în Damasc.

În timpul acestei vizite în Patriarhia Antiohiei, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse este însoţit de: preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, de şeful Secretariatului Administrativ al Patriarhiei Moscovei episcopul Serghie de Solnecinogorsk, de vicepreşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti - protoiereul Nicolae Balaşov, de ajutorul preşedintelui Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti - protodiaconul Vladimir Nazarkin, de responsabilul secretarului şef al secretariatului Preafericitului Patriarh Kiril - M.G. Kuskov. Sanctitatea Sa a fost însoţit şi de reprezentantul oficial al Patriarhiei Antiohiei din prejma Scaunului Patriarhal al Bisericii Ortodoxe Ruse - de arhiepiscopul Nifon de Filippopol.

În aeroportul din Damasc, Preafericitul Patriarh Kiril a fost întâmpinat de Preafericitul Patriarh Ignatie al IV-lea al Antohiei şi al Întregului Orient. De asemenea în rândul celor care l-au întâmpinat pe Sanctitatea Sa a fost prezenţi: mitropolitul Damaschin de São Paulo şi Brazilia, mitropolitul Antonie de Mexico, mitropolitul Sava al Plaiurilor Siriei şi Haranului, episcopul Luca de Seidnaya, episcopul Moise de Daras, episcopul Isaac de Palmyra (Patriarhia Antiohiei), reprezentantul Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii din preajma Patriarhiei Antiohiei arhimandritul Alexandru (Elisov), diretorul Departamentului European al Ministerului Afacerilor a republicii Siriene Arabe - Hassan Nseir, directorul Departamentului de Protocol a Ministerului Afecerilor Externe din Siria - Hamsa Davalibi, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Siria A.R. Kulmuhametov.

În incinta aeroportului a avut loc o discuţie dintre Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse şi jurnalişti. Vorbind despre scopurile vizitei sale în hotarele Patriarhiei Antiohiene, Preafericitul Patriarh Kiril a spus că vizitele sale canonice în spaţiul Bisericilor Ortodoxe Locale sunt ocazionate  de numirea sa în scaunul patriarhal, Sanctitatea mărtrisind că vizitează fiecare Patriarhie în ordinea expusă în dipticele patriarhal.

«Sunt fericit pentru că am posibilitatea să-l îmbăţişez pe preaiubitul meu confrate pe Preafericitul Patriarh Ignatie, că mi s-a oferit posibilitatea de a mă ruga împreună cu el, cu poporul său cel binecredincios, pentru posibilitatea de a mă întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de stat, - a continuat Sanctitatea Sa.

- Rusia şi Siria sunt legate între ele prin bunele relaţii reciproce formate pe parcursul mai multor ani. Ştiu că am venit în această ţară tocmai în perioada în care statul sirian trece prin vremuri dificile. Siria este o ţară cu o istorie multimilenară.

Este o ţară cu o tradiţie spirituală uriaşă. Este o ţară o conveţuirii paşnice dintre creştini şi musulmani. Şi cred că înţelepciunea istorică a poporului, memoria istorică a poporului îl va ajuta să depăşească acestă perioadă dificilă.

Noi - Biserica Ortodoxă Rusă ne rugăm pentru poporul sirian şi credem că Dumnezeu Îşi va revărsa mila Sa şi ţara va trece cu uşurinţă prin aceste grele încercări, că se va întări unitatea poporului, şi că se vor respecta şi în continuare drepturile tuturor religiilor şi ne vom bucura foarte mult de succesele, de realizările poporului sirian. Fie ca mila lui Dumnezeu să fie cu voi!"

Răspunzând la întrebarea referitoare la căile de soluţionare a concflictului care există astăzi în Siria, Sanctitatea Sa a spus: «Nu sunt politician, vorbesc ca un om al credinţei. Sunt convins că toate aceste probleme pot fi soluţionate şi pe cale paşnică, pe calea dialogului. Cel mai important lucru este să se evite vărsarea de sânge. De aceea, urmând exemplul altor personalităţi modiale, cred că soluţionarea problemelor întâmpinate de societatea siriană poate fi realizată prin intermediul unui dialogul paşnic».

De la aeroport Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe a Antiohiei şi a Rusiei s-au îndreptat spre catedrala Adormirii Maicii Domnului din oraşul Damasc.

***

În teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Antiohiene intră provincia Hatay (Turcia), Siria, Liban, Iraq, Kuweit şi ţările peninsulei Arabe.

Aceste locuri, inclusiv Antiohia a fost încreştinată de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. În Antiohia pentru prima dată urmaşii lui Hristos s-au numit creştini. Din acest oraş era Sfântul Apostol Luca.

În primele trei secole, din punct de vedere teritorial, Biserica Ortodoxă Atiohiană era cea mai mare Biserică Ortodoxă din lume. În această Biserică s-au născut cei mai renumiţi sfinţi ai Bisericii cum sunt Sfânta Întâia Muceniţă Tecla, Sfinţitul Mucenic Ignatie Teoforul, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă, Cuviosul Ilarion cel Mare, Sfântul Andrei Cretanul, Cuviosul Ioan Scărarul, Sfânt Efrem Sirul, Sfântul Simeon Stâlpnicul, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur.

În secolul al IV-lea în sânul acestei Biserici se naşte prima şcoală teologică - şcoala Antiohiei. În acelaşi secol în Siria apar primele comunităţi monahale, care se disting printr-o deschidere spre misiune şi asistenţă socială. În secolul al V-lea apare practica monahală a stâlpniciei întemeiată de Sfântul Simeon Stâlpnicul.

Ierarhii Antiohiei au participat activ la lucrările tuturor Sinoadelor Ecumenice.

În anul 451 Biserica Ortodoxă a Antiohiei obţine statutul de Patriarhie.

În prezent, Patriarhia Antiohiei cuprinde 24 de eparhii şi circa 400 de parohii, în a cărui număr intră şi comunităţi ortodoxe din America. O parte considerabilă a Bisericii Ortodoxe Antiohiene este constituită din Diaspora din Liban, cea din Siria şi cea din America de Sud care s-au format în secolul al XX-lea ca urmare emigrării în masă a populaţiei provocate de ultimele războaie din Orientul Apropiat.

Relaţiile de frăţietate dintre Patriarhiile Antiohiei şi a Moscovei au o istorie multiseculară. Patriarhii Antiohiei s-au implicat direct în soluţionarea întrebării de acordare Bisericii Ortodoxe Ruse a statutului de autocefalie (independenţă administrativă) apoi şi a statutului de Patriarhie. Rusia a fost vizitată de două ori de Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe a Antiohiei: pentru prima dată de Preafericitul Patriarh Ioachim (în anul 1586) şi a doua oară de Patriarhul Macarie (în perioada 1666-1667).

În anii grei din istoria Bisericii Ortodoxe a Antiohiei, Rusia şi Biserica Ortodoxă Rusă a sprijinit în repetate rînduri Patriarhia Antiohiei. O contribuţie semnificativă în această lucrare binecuvântată a fost adusă de numeroşii pelerine ruşi care au vizitat Biserica Antiohiană trecând pe aici în drum spre Ţara Sfântă, Antiohia fiind considerată atunci o parte componentă a Ţării Sfinte.

Odată cu înfiinţarea Societăţii Ortodoxe Imperiale în 1882, sprijinul oferit acestei Biserici a fost fondat din acel moment pe o bază sistematică bine organizată. Ca rezultat al activităţii Societăţii date în teritoriul Siriei şi a Libanului au fost deschise multe şcoli, spitale, centre caritative, au fost reconstruite şi restaurate numeroase biserici şi mănăstiri. Şi astăzi creştinii din Siria îşi amintesc cu recunoştinţă şi păstrează în adâncul inimilor acele fapte minunate.

În anul 1848 la Moscova a fost deschisă o Reprezentanţă a Bisericii Ortodoxe Antiohiene (care a activat până în anul 1929).

După anul 1917 ca urmare a prigoanei venite din partea curentului ateist din URSS, legăturile dintre Biserica Ortodoxă a Antiohiei şi cea a Rusiei au fost stopate, dar după încheierea Celui de-al Doilea Război Mondial relaţiile de frăţietate au fost reîncepute.

În luna mai a anului 1946 la Beirut a fost înfiinţată o parohie a Patriarhiei Moscovei.

În data de 17 iulie a anului 1948 la Moscova şi-a reînceput activitatea Reprezentanţa Bisericii Ortodoxe Antiohiene, iar în luna martie a anului 1958 a fost deshisă şi la Damasc o Reprezentanţă a Patriahiei Moscovei.

Preafericitul Patriarh Ignatie al IV-lea a vizitat de trei ori spaţiul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse: în lunile octombrie - noiembrie a anului 1981; în anul 1988 în legătură cu participarea sa la festivităţile închinate aniversării a 1000 de ani de la Botezul Rusiei (încreştinarea oficială a ruşilor); în anul  2003 - cu ocazia decoraţiei oferite de Sanctitatea Sa Fondului de Unitate a Popoarelor Ortodoxe.

Vizita Preafericitului Patriarh Kiril în Patriarhia Antiohiei este o «vizită paşnică» conformă şi specific tradiţiei ortodoxe, aşa cum procedează de obicei orice Întâistătător al unei sau a altei Biserici după intronizarea sa, vizitându-i pe toţi Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale, respectând de regulă ordinea dipticelui  - a listei tradiţionale a  Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii/Serviciul de comunicaţii al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Mesajul de felicitare al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Preafericitului Patriarh al Antiohiei și al întregului Răsărit Ioan al X-lea cu prilejul zilei numelui [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

A avut loc întâlnirea președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu nou numitul ambasador al Rusiei în Liban

Reprezentantul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pe lângă tronul Patriarhal al Antiohiei a slujit o litie pentru nou adormitul șef al Departamentului de slujire socială al Bisericii Ortodoxe a Antiohiei

A avut loc cea de-a XXVII-a Adunare generală a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: „Menirea escatologiă a Bisericii constă în a nu admite amestecul adevărului cu minciuna”

Vizita Patriarhului la Solovki. Liturghia la Mânăstirea din Solovki

De ziua pomenirii Sfinților Cuvioși Zosima, Savatie și Gherman de la Solovki Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mânăstirea din Solovki

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mânăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

Mesajul de felicitare al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Preafericitului Patriarh al Antiohiei și al întregului Răsărit Ioan al X-lea cu prilejul zilei numelui [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Reprezentantul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pe lângă tronul Patriarhal al Antiohiei a slujit o litie pentru nou adormitul șef al Departamentului de slujire socială al Bisericii Ortodoxe a Antiohiei

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Ucraina a anunțat colectarea mijloacelor pentru ajutorarea Bisericii Ortodoxe Antiohiene

A avut loc ședința ordinară a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Toate materialele cu cuvintele-cheie