Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Comunicatul de Presă privind întrunirea la Moscova a Înaintestătătorilor şi reprezentanţilor ai şapte Biserici Ortodoxe Locale cu ocazia aniversării a 65 de ani din ziua naşterii Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii Kiril

Comunicatul de Presă privind întrunirea la Moscova a Înaintestătătorilor şi reprezentanţilor ai şapte Biserici Ortodoxe Locale cu ocazia aniversării a 65 de ani din ziua naşterii Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii Kiril
Versiune pentru tipar
21 noiembrie 2011 17:12

Cu ocazia aniversării a 65 de ani din ziua naşterii Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii Kiril, la 21 noiembrie 2011 în sălile Patriarhale din Kremlin, Moscova, s-au întrunit Înaintestătătorii şi reprezentanţii ai şapte Biserici Ortodoxe Locale: a Antiohiei, Rusă, Georgiană, Română, Bulgară, Poloneză, a Pământurilor Cehe şi a Slovaciei.

La întrunire au luat parte:

Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Kiril,

Patriarhul Catholicos al întregii Georgii Ilia al II-lea,

Mitropolitul Varşoviei şi al întregii Polonii Savva,

Mitropolitul Pământurilor Cehiei şi al Slovaciei Hristofor,

Arhiepiscopul de Filippopol Nifon,

Mitropolitul Târgoviştei Nifon (Biserica Ortodoxă Română),

Mitropolitul Vidinului Dometian (Biserica Ortodoxă Bulgară).

În ajunul întrunirii Înaintestătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale au oficiat în comun Dumnezeiasca luturghie la Catedrala Patriarhală Hristos Mântuitorul din Moscova cu ocazia aniversării a 65 de ani din ziua naşterii Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii Kiril, L-au mulţumit pe Dumnezeu pentru posibilitatea comunicării frăţeşti şi l-au salutat pe Înaintestătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, urându-i  mulţi ani şi ajutor de la Dumnezeu în slujirea sa în grad de Înaintestătător.

Înaintestătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale din regiunea Europei de Est au mărturisit despre comunitatea experienţei trăite. Fiecare din aceste Biserici într-o măsură mai mare sau mai mică a simţit  asupra sa jugul sistemelor politice ateiste, fiecare din ele actualmente se înfruntă cu noi provocări care au venit în schimbul dominaţiei ideologiei antireligioase: secularizarea, propaganda permisiunii totale şi a consumului, distrugerea orientărilor morale.

Participanţii la întrunire au menţionat necesitatea amplificării activităţii misionare a Bisericii şi şi-au exprimat susţinerea pentru extinderea slujirii ei sociale într-o colaborare constructivă cu toate forţele sănătoase din societate. În relaţiile ei cu societatea, Biserica nu uită prigonirile suportate şi apreciază libertatea dobândită.

Înaintestătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Locale, care au supravieţuit în condiţiile istorice grele, şi-au exprimat solidaritatea cu Bisericile din regiunea Orientului Apropiat şi Africa de Nord: a Constantinopolului, a Alexandriei, a Antiohiei, a Ierusalimului şi a Ciprului – şi şi-au exprimat profunda compasiune creştinilor din Orientul Apropiat care astăzi suferă marginalizări, iar în unele cazuri - prigoniri directe pentru credinţă ca şi sârbii ortodocşi din regiunea Kosovo.

Participanţii la întrunire au menţionat importanţa adunărilor regionale recente ale  Înaintestătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Locale care au avut loc în Cipru, în Iordania şi la Constantinopol la iniţiativa Conducătorilor Bisericilor respective. Ele au permis de a activiza interacţiunea dintre creştini cu genericul situaţiei creştinilor în Orientul Apropiat, de a atrage atenţia comunităţii mondiale asupra problemei discriminării creştinilor în această regiune.

Înaintestătătorii şi reprezentanţii ai şapte Biserici au salutat activizarea vieţii soborniceşti ai Bisericii în ultimii ani, exprimându-şi speranţa în faptul că procesul antesinodal va duce în timp util la convocarea Sinodului Ecumenic Ortodox, în cadrul căruia vor putea fi soluţionate probleme importante bisericeşti. Acest sinod trebuie să fie pregătit minuţios nu doar în aspect conţinutal, dar şi în aspect procedural. În cadrul lui trebuie să fie luate în considerare poziţiile fiecărei Biserici Locale. În acest scop la luarea deciziilor este necesar, ca şi mai înainte, de urmat principiul consensului, atât în timpul procesului de pregătire, cât şi în timpul lucrărilor Sinodului.

Participanţii al întrunire au menţionat că Sinodul trebuie să ofere răspunsuri competente la provocările lumii contemporane. Acţiunile soborniceşti trebuie să corespundă în deplină măsură  Tradiţiei dogmatice şi canonice şi să nu introducă nici un fel de inovaţii care ar periclita unitatea Sfintei Biserici.

+ Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Kiril

+ Patriarhul Catholicos al întregii Georgii Ilia al II-lea

+ Mitropolitul Varşoviei şi al întregii Polonii Savva

+ Mitropolitul Pământurilor Cehiei şi al Slovaciei Hristofor

+ Arhiepiscopul de Filippopol Nifon

+ Mitropolitul Târgoviştei Nifon

+ Mitropolitul Vidinului Dometian

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele documente

Mesajul Sinodului Districtului mitropolitan din Kazahstan adresat păstorilor și diaconilor, monahilor și monahiilor și tuturor copiilor credicnioși în legătură cu pandemia infecției de coronavirus

Declarația Comisiei Patriarhului în problemele familiei referitor la proiectul de lege nr. 986679-7 „Cu privire la întroducerea modificărilor într-un șir de acte legislative ale Federației Ruse”

Arhiepiscopul Ciprului Hrisostom: Poziția Bisericii Ruse privind autocefalia ucraineană este corectă și întru totul îndreptățită

Declarația unui grup de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe a Ciprului în legătură cu pomenirea în timpul slujbei dumnezeiești de către Arhiepiscopul Hrisostom al II-lea a șefului așa-numitei Biserici ortodoxe a Ucrainei Epifanii Dumenko

Cu privire la participarea credincioșilor la viața social-poilitică. Explicația Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea al Bisericii Ortodoxe din Belarus

Adresarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Belarus către poporul Republicii Belarus cu privire la încetarea confruntării din cadrul poporului

Declarația Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media în legătură cu pericolul unor acțiuni frauduloase în raport cu credincioșii

Declarația Grupului de lucru pentru coordonarea activității instituțiilor bisericești în condițiile răspândirii infecției cu coronavirus

Comentariul serviciului de presă al Eparhiei de Ekaterinburg

Declarația Serviciului de comunicație al Departamentului pentru relațiile externe bisericești