Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Preafericitul Patriarh Kiril, ţinut pe piaţa Iakornaia din or. Kronştadt

Discursul Preafericitul Patriarh Kiril, ţinut pe piaţa Iakornaia din or. Kronştadt
Versiune pentru tipar
19 aprilie 2012 14:05

La 19 aprilie 2012, după terminarea serviciului divin la catedrala Maritimă în cinstea Sfântului Nicolae Făcătorul de minuni, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril s-a adresat cu un cuvânt de salut către Prezidentul Federaţiei Ruse D.A. Medvedev, militari, locuitorii şi oaspeţii or. Kronştadt, adunaţi pe piaţa Iakornaia din faţa catedralei.

Excelenţa Voastră, multstimate Dmitrii Anatolievici! Conducerea de vârf a flotelor militare ale Rusiei, marinari militari, dragi fraţi şi surori, locuitori ai oraşului Kronştadt! Hristos a Înviat!

În zilele Sfintelor Paşte noi cu Dumneavoastră trăim un eveniment minunat. Noi vorbim despre faptul că Învierea lui Hristos este o biruinţă – biruinţa asupra morţii, biruinţa asupra răutăţii, biruinţa asupra distrugerii. Poate omul, oare, cumva să participe la această biruinţă a lui Hristos? Poate. Totul ce facem, depăşind distrugerile, dezorganizarea, conflictele, neorânduirea; orice lucru bun pe care îl punem în tezaurul nostru comun; făurirea oraşelor şi satelor noastre, îmbunătăţirea vieţii materiale şi duhovniceşti, întărirea credinţei - toate acestea sunt cărămizile pentru biserica enormă comună a Învierii.

Ceea ce a avut loc astăzi – sfinţirea catedralei Maritime - este o etapă importantă pe calea cauzei noastre comune naţionale, pe care o putem numi cu îndrăzneală „renaştere”. Anume „renaştere”. Noi nu ne întoarcem pur şi simplu la surse, noi nu doar ne amintim de trecut, dar, îmbibând din trecut ceea ce este netrecător şi nepieritor, noi trebuie să ne înarmăm cu o putere de duh nu mai mică, decât a strămoşilor noştri, cu o dragoste faţă de Patrie nu mai mică, decât a strămoşilor noştri, cu o capacitate de jertfire de sine nu mai mică, decât a strămoşilor noştri, cu o solidaritate în soluţionarea sarcinilor care stau în faţa ţării, în faţa poporului, în faţa societăţii nu mai mică, decât a strămoşilor noştri.

Iată de ce este atât de important a renaşte din uitare relictele sfinte. Doar această catedrală mare, a cărei restaurare, luând în calcul posibilităţile ştiinţifice şi tehnice ale zilei de azi, s-a dovedit a fi un lucru de o complexitate enormă. Ea a fost construită o sută de ani în urmă nu doar ca o capodoperă arhitecturală, dar ca un sobor al veacului nou: la construcţia ei au fost utilizate tehnologii noi, invenţii minunate inginereşti, descoperiri de importanţă mondială. Atingându-ne de această jertfă a poporului nostru, care are o vârstă de 100 de ani, noi putem înţelege cum a fost Rusia şi, corelând acel trecut măreţ cu timpurile noastre, trebuie să putem răspunde nouă înşine, în care domenii suntem avansaţi, iar în care – înapoiaţi.

Să ne dea Dumnezeu, să nu rămânem în urmă de strămoşii noştri în ceea ce este cel mai important – în puterea credinţei, în puterea duhului, în puterea sentimentelor morale, care îl fac pe om să fie erou, care îl fac pe om să fie invincibil.

Anume de dragul la toate acestea sunt restabilite bisericile lui Dumnezeu. Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa mea cordială Dumneavoastră, Dmitrii Anatolievici, soţiei Dumneavoastră, Svetlana Vladimirovna, multor altor tovarăşi de idei ai Dumneavoastră, precum şi unui mare număr de conducători militari, ctitorilor, binefăcătorilor, vouă tuturor, dragii mei locuitori ai oraşului Kronştadt.

Fie ca gloria acestui sobor, care este soborul gloriei marine, deoarece pe zidurile lui sunt scrise numele eroilor marinari, care şi-au sacrificat viaţa pentru Patrie, să întărească astăzi pe marinarii noştri militari, să le ajute să se pătrundă cu duhul credinţei şi al dragostei pentru Patrie, pe care au avut-o strămoşii lor cuvioşi, curajoşi şi eroici. Sper că şi catedrala Maritimă nu va sta doar aici ca un monument restaurat. Ea se va umple de oameni, se va umple de militari, deoarece cea mai mare podoabă a bisericii este poporul care se roagă în ea. Iar ca răspuns la această rugăciune Domnul ne ajută să soluţionăm probleme complicate, alteori imposibil de soluţionat, care stau în faţa noastră şi în faţa întregii societăţi şi a întregului stat.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit în Catedrala Patriarhală „Învierea lui Hristos” slujba dumnezeiască praznicală cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse [Patriarhul : Predici]

Liturghia Patriarhală săvârșită cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit în Catedrala Patriarhală „Învierea lui Hristos” slujba dumnezeiască praznicală cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

La Direcția financiar-economică s-au discutat problemele de restaurare ale Kremlinului din Kostroma

Locașuri situate în imediata apropiere [Articol]

Președintele Direcției financiar-economice și viceministul culturii al Federației Ruse au discutat probleme de restaurare a unităților patrimoniului cultural

La Moscova va fi restaurată biserica la care își primește hrana cea duhovnicească diaspora georgiană

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei