Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

S-a început vizita oficială a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril la invitaţia Bisericii Ortodoxe din Bulgaria

S-a început vizita oficială a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril la invitaţia Bisericii Ortodoxe din Bulgaria
Versiune pentru tipar
27 aprilie 2012 22:35

La 27 aprilie 2012, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a sosit în vizită oficială în hotarele Patriarhiei Bulgariei.

Pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-au însoţit: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghie, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.R. Legoida; protoiereul Nicolae Balaşov, vicepreşedintele DREB al PM; protoiereul Igor Iakimciuk, secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe, protodiaconul Vladimir Nazarkin, ajutorul vicepreşedintelui DREB; M.G. Kuksov, şeful interimar al Secretariatului personal al Preafericitului Patriarh.

În aeroportul capitalei Bulgariei Preafericitul Patriarh Kiril a fost întâmpinat de: mitropolitul de Vidin Dometian; mitropolitul de Varna şi Veliki Preslav Kiril; mitropolitul de Stara Zagora Galaction; secretarul principal al Sfântului Sinod, episcopul de Stob Naum; episcopul de Znepol Ioan, vicarul Patriarhului Bulgariei; stareţul reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Ruse la Sofia egumenul Filip (Vasiliţev); şeful Direcţiei pentru confesiuni a Consiliului de miniştri al Republicii Bulgaria Emil Velinov; Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Bulgaria Iu.N. Isakov.

După sosirea la Sofia Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, adresându-se către reprezentanţii mijloacelor mass-media, a spus:

Cu bucurie păşesc pe pământul Bulgariei. Este prima mea vizită la Biserica Bulgariei după întronizarea mea. Am avut ocazia de multe ori să fiu în Bulgaria şi inima mea este deschisă pentru oamenii credincioşi, ţară, poporul ei.

Mă bucur de posibilitatea să mă pot întâlni cu Preafericitul Patriarh Maxim, cu poporul credincios al Bulgariei pentru ca împreună să putem să ne rugăm şi să discutăm problemele care se află la ordinea zilei cu privire la relaţiile noastre bilaterale şi general-ortodoxe.

Vreau să doresc pace şi prosperitate ţării Dumneavoastră, să doresc creştere Bisericii Ortodoxe din Bulgaria. Fie ca pacea şi bunăstarea să fie pe acest pământ, pe poporul lui”.

Din aeroport Preafericitul Patriarh Kiril a urmat la reşedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria, unde a fost întâmpinat călduros de Preafericitul Patriarh al Bulgariei Maxim. În capela Sinodală în numele sfântului cuvios ţar Boris, Preafericitul Patriarh Kiril a condus un Te Deum de mulţumire cu ocazia sosirii în Bulgaria a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse.

Întâistătătorul Bisericii Bulgare s-a adresat către Preafericitul Patriarh Kiril cu un cuvânt de salut, în special menţionând: ”Astăzi noi cu mare bucurie întâmpinăm pe Preafericirea Voastră şi pe stimaţii însoţitori ai Preafericirii Voastre în capela Sinodală din incinta Sfântului Sinod. În această vizită noi vedem o nouă coeziune a relaţiilor de multe veacuri dintre două Biserici-Surori, deoarece ne aduceţi binecuvântarea Sfintei Biserici Ortodoxe Ruse, iar de aici veţi duce binecuvântarea ţarului întocmai cu apostolii Boris, a preacuviosului Ioan Râlski şi a tuturor sfinţilor bulgari”.

„Fie ca Dumnezeu Cel Atotmilostiv să vă dăruiască cu dărnicie sănătate şi bunăstare Preafericirii Voastre iubite şi stimaţilor Dumneavoastră însoţitori – de dragul prosperităţii Sfintei Biserici Ortodoxe Ruse, înfloririi în continuare a Patriei Dumneavoastră măreţe şi al dragostei veşnice dintre popoarele noastre frăţeşti şi Bisericile noastre surori!” – a spus Patriarhul Bulgariei.

La rândul său Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cei prezenţi:

„Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, Hristos a Înviat!

Cu bucurie în inimă salut pe Preafericirea Voastră şi pe scumpii confraţi arhipăstori.

Cu mulţumire lui Dumnezeu am păşit astăzi pe străvechiul pământ al Bulgariei, începând vizita mea paşnică în hotarele Sfintei Biserici a Bulgariei.

Relaţiile seculare permanente de dragoste leagă Bisericile noastre. La baza comunităţii noastre duhovniceşti se află trudele luminătorilor întocmai cu apostolii ai slavilor – sfinţii Chiril şi Metodie şi ale ucenicilor lor. Unitatea noastră în dragoste se sălăşluieşte pe fundamentul sfintei credinţe ortodoxe şi este întărită de nevoinţele jertfelnice ale strămoşilor.

Sunt bucuros să Vă văd în bună sănătate, Preafericirea Voastră, cel mai în vârstă Întâistătător în Ortodoxia mondială.

Am plăcerea să mă întâlnesc din nou cu arhiereii Bisericii Ortodoxe din Bulgaria. Pe mulţi îi cunosc de multe decenii.

De multe ori am vizitat Bulgaria pe când am fost preşedintele Departamentului pentru relaţii externe al Patriarhiei Moscovei. Însă în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse sunt la prima mea vizită.

Dea Dumnezeu ca ea să treacă cu succes şi să deschidă o nouă pagină în istoria relaţiilor frăţeşti dintre Bisericile noastre, atât de bogată în nume remarcabile şi evenimente glorioase.

Pacea lui Hristos şi mila Lui nespusă să fie întotdeauna cu Preafericirea Voastră şi cu Sfânta Biserică Ortodoxă a Bulgariei.

Hristos a Înviat!”

Preafericitul Patriarh Kiril a înmânat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Bulgaria icoana Maicii Domnului „Znamenie”(a Semnului).

După Te Deum Preafericitul Patriarh Kiril a mers în Sala Sinodală, unde a avut loc convorbirea frăţească a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Ruse şi Bulgare.

Serviciu de comunicări al DREB/Patriarhia.ru 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit l-a primit în audiență pe un ierarh al Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Bulgare cu prilejul aniversării întronării [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

De sărbătoarea Botezului Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și rînduiala sfințirii celei mari a apei în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

La Festivalul de muzică duhovnicească în cinstea Nașterii Domnului din Moscova a luat parte Corul arhieresc al Mitropoliei de Stara Zagora a Bisericii Ortodoxe Bulgare

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei s-a întâlnit cu reprezentantul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pe lângă tronul Patriarhal al Antiohiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irinei a vizitat Metocul din Belgrad al Bisericii Ortodoxe Ruse

Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei a făcut o declarație în legătură cu discuțiile din jurul problemei privind schimbarea statului monumentului din Patrimoniul Global - biserica „Sfânta Sofia”

Aniversarea adormirii Sfântului Ierarh Ioan (Maximovici) a fost marcată cu rugăciuni la reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America

S-a încheiat aflarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale la Amman

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania. Adunarea Întîistătătorilor și delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale

La Amman a avut loc întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale

Toate materialele cu cuvintele-cheie