Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, monahilor şi monahiilor, tuturor copiilor credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse cu ocazia aniversării de cinci ani de la semnarea Acordului privind comunicarea canonică dintre Patriarhia Moscovei şi Biserica Ortodoxă Rusă din Străinătate

Adresarea Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, monahilor şi monahiilor, tuturor copiilor credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse cu ocazia aniversării de cinci ani de la semnarea Acordului privind comunicarea canonică dintre Patriarhia Moscovei şi Biserica Ortodoxă Rusă din Străinătate
Versiune pentru tipar
15 mai 2012 15:20

În ajunul aniversării de cinci ani de la semnarea Acordului privind comunicarea canonică dintre Patriarhia Moscovei şi Biserica Ortodoxă Rusă din Străinătate, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril s-a adresat cu un mesaj către arhipăstorii, păstorii, diaconii, monahii şi monahiile şi toţi copiii credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse

Iubiţi întru Hristos Preasfinţiţi arhipăstori, preacuvioşi preoţi şi diaconi, iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori!

”Pace fraţilor şi dragoste, cu credinţă de la Dumnezeu Tatăl
şi de la Domul Iisus Hristos.
Harul fie cu toţi care iubesc
pe Domnul nostru Iisus Hristos întru curăţie”
(Еf. 6:23-24).

Actualmente Biserica Ortodoxă Rusă sărbătoreşte aniversarea de cinci ani de la semnarea Acordului cu privire la comunicare. Acest document a pus sfârşit divizării ce a durat mulţi ani între Patriarhia Moscovei şi Biserica Ortodoxă Rusă din Străinătate. Noi pomenim un eveniment de o mare importanţă istorică, care semnifică depăşirea unei consecinţe tragice a catastrofei politice şi duhovniceşti, prin care a trecut Rusia în secolul al XX-lea.

În secolul trecut Patria şi Biserica noastră au trecut prin mari încercări. Au fost distruse bisericile, erau profanate relictele sfinte, era încălcată brutal libertatea dăruită de Dumnezeu, veşmântul bisericesc era rupt de duşmanii interni şi externi. Războiul fratricid a ucis milioane de concetăţeni ai noştri, iar cruzimea prigonitorilor ateişti a dus la moarte în numele lui Hristos a unui număr mare de noi mucenici şi mărturisitori ai Rusiei.

Revoluţia şi războiul civil ce a urmat a devenit cauza plecării în masă din Rusia a compatrioţilor noştri. Milioane de oameni au ajuns să fie împrăştiaţi prin toată lumea. Credinţa ortodoxă i-a unit pe bejenari şi ei cu grijă au păstrat flacăra credinţei, transmiţând-o din generaţiei în generaţie. Însă circumstanţele istorice dramatice au provocat scindarea în interiorul ortodoxiei ruse.

Urcându-se pe cruce, Rusia ortodoxă credea în învierea sa. Cu o deosebită sârguinţă ridicau copiii Bisericii – atât în Patrie, cât şi în afara hotarele ei – rugăciuni către Domnul şi Mântuitorul nostru pentru lichidarea scindării amarnice. În această dorinţă noi ne adresam către apărarea cerească a noilor  mucenici.

Cu mila lui Dumnezeu situaţia în ţară s-a schimbat în mod radical. Credincioşii ortodocşi au recepţionat aceasta ca fiind un dar de sus. Biserica Ortodoxă Rusă a căpătat deplina libertate şi în domeniul relaţiilor Biserică – Stat.

Schisma a fost durerea întregii Biserici, scârba întregului popor. Iar aceasta nu este exagerare: este suficient să ne aducem aminte cu cât interes societatea noastră urmărea începutul apropierii noastre. Şi puterea de stat nu a rămas indiferentă faţă de această problemă. În timpul desfăşurării dialogului noi acţionam în aşa fel, ca să nu provocăm daune şi răni unul altuia. Pe această cale nu putea exista biruitor şi biruit. În rezultat biruinţa a fost obţinută de către toată Biserica Rusă, de multele milioane, a căror unitate a fost restabilită.

În aceste zile noi pomenim în rugăciune pe Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Alexii şi pe Înaltpreasfinţitul mitropolit al Americii de Est şi New York Lavr. De sărbătoarea Înălţării Domnului pe data de 4/17 mai 2007 pe amvonul catedralei Hristos Mântuitorul ei au legiferat prin semnăturile sale Actul privind comunicarea canonică şi împreună au oficiat liturghia Dumnezeiască. Noi îi mulţumim, de asemenea, pe toţi acei, care au trudit ca să apropie această unitate.

Acum, când este restabilită comunicarea noastră şi noi împreună ne împărtăşim dintr-un singur Potir, să-i mulţumim lui Dumnezeu Atotmilostiv, Care prin mâna sa atotputernică ne-a adus la unitatea mult dorită, întru slava numelui lui Dumnezeu şi întru binele Bisericii Lui Sfinte.

Astăzi putem spune cu îndrăzneală că prin fapte am îndeplinit porunca sfântului ierarh Tihon, Patriarhul întregii Rusii: „Anume în unitate, în acţiune coordonată şi dragoste frăţească este ascunsă puterea frăţească”. Noi putem cu bucurie să mărturisim că porţile iadului nu o vor birui! (Mt. 16-18) şi într-adevăr nu au biruit-o. Actualmente ea  săvârşeşte în continuare misiunea salvatoare atât în Patrie, cât şi în afara hotarelor ei.

Cei cinci ani, care  au trecut din timpul semnării Actului privind comunicarea canonică, au fost rodnici prin exemplele bune, calde ale faptelor de interacţiune. Nu va ajunge timp ca să aducem exemple ale conlucrării cotidiene în teren, ceea ce mărturiseşte următoarele: Biserica noastră nu doar este proclamată a fi una, dar aşa şi este de fapt. Este chiar uimitor, cât de repede şi de uşor au căzut neînţelegerile ce au durat mulţi ani. A devenit posibil anume graţie faptului că noi suntem şi rămânem purtătorii unei şi aceleiaşi tradiţii ortodoxe, avem aceleaşi valori duhovniceşti şi morale, pe care le ducem lumii.

Să păstrăm cu recunoştinţă şi cu grijă marele dar al unităţii Bisericii, a unităţii poporului lui Dumnezeu. Să ne opunem oricăror încercări de a introduce tulburare şi schismă în viaţa Bisericii, de a zdruncina bazele existenţei ei canonice.

Să ne rugăm cu sârguinţă pentru cei care din varia motive se află încă în afara unităţii cu Biserica Ortodoxă. Din nou şi din nou îi invităm la comunicare în dragostea lui Hristos, care nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă (1 Cor. 13:5-7).

Dea Domnul ca să-Şi aplece privirea Sa milostivă la rugăciunile şi trudele noastre ca să binecuvânteze pe poporul Său cu pace (Ps. 28:11), despre care El povesteşte apostolilor înainte de suferinţele Sale: Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă (In:27).

Amin.

+ KIRIL, PATRIARH AL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

Moscova,
17 mai 2012 
Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei