Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Întâistătătorului Bisericii Ruse, ţinută înaintea slujirii parastasului în catedrala „Botezul Domnului” pentru Patriarhul Alexii II şi mitropolitul Lavr

Predica Întâistătătorului Bisericii Ruse, ţinută înaintea slujirii parastasului în catedrala „Botezul Domnului” pentru Patriarhul Alexii II şi mitropolitul Lavr
Versiune pentru tipar
21 mai 2012 13:35

La 21 mai 2012 în catedrala „Botezul Domnului” în Elohovo Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a condus slujirea parastasului pentru pururea pomeniţii Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II şi mitropolitul de America de Est şi de New-York Lavr. Înainte de începerea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

În aceste zile noi sărbătorim un eveniment deosebit – aniversarea a cinci ani de la semnarea Actului cu privire la comunicarea canonică dintre Patriarhia Moscovei şi Biserica Rusă din Străinătate. Cinci ani în urmă a avut loc un eveniment, al cărui semnificaţie o putem înţelege doar cu trecerea timpului. Şi fiecare an, care ne pogoară în viaţa Unei Sfinte Soborniceşti şi Apostoliceşti Biserici ca pe nişte fraţi şi surori, care nu sunt dezbinaţi de nici un fel de circumstanţe interne şi externe, ne oferă în primul rând înţelegerea duhovnicească a celor întâmplate.

Dar acest eveniment, fiind fără doar şi poate providenţa lui Dumnezeu, a fost pregătit şi înfăptuit de către oameni. Un rol deosebit în acest sens l-au avut cei doi Întâistătători - Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II şi mitropolitul de America de Est şi de New-York Lavr, Întâistătătorul Bisericii Ruse din Străinătate.

Este evident că cei care se află în funcţia de Întâistătător, se alimentează cu energia vieţii bisericeşti, absorb în sine gândurile, doleanţele, bucuriile şi scârbirile episcopatului, clerului şi ale enoriaşilor săi. Este clar că în Biserica, fondată de Însuşi Hristos Mântuitorul şi condusă soborniceşte, o importanţă deosebită o are vocea fiecăruia, care exprimă adevărul lui Dumnezeu. Vocea aceasta se amplifică multiplicativ, când răsună în adunări, dar, cu toate acestea, cuvântul final îl deţin în mare parte aceia, care stau în faţa Domnului în funcţia de Întâistătător.

Anume aşa s-a întâmplat şi în cazul cu unirea Bisericii noastre. Foarte mulţi oameni au trudit pentru această unire, contribuind cu capacităţile, cunoştinţele, dexterităţile lor, cu puterea duhului, tăria credinţei. Dar toate acestea parcă erau puse la picioarele Întâistătătorilor, ultimul cuvânt era după ei. Şi ei şi-au spus cuvântul acesta, semnând Actul cu privire la comunicarea canonică. De aceea anume de numele lor noi legăm actul unirii Bisericii Ortodoxe Ruse care a pus capăt la dezbinarea extrem de gravă de pe trupul poporului nostru. Sărbătorind aniversarea a cinci ani din acea zi care a deschis o nouă perspectivă în viaţa Bisericii noastre în unitate şi plinătate, noi pomenim şi numele Primilor ierarhi adormiţi - Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II şi mitropolitul de America de Est şi de New-York Lavr. Să ne rugăm astăzi în faţa mormântului Preafericitului Patriarh Alexii pentru Întâistătătorii noştri adormiţi, ca Domnul să le primească sufletele în Împărăţia Cerurilor şi să săvârşească pomenirea lor veşnică în rugăciunea din inimile noastre. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 


Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Pe locul Înălțării Domnului a fost săvârșită slujba dumnezeiască praznicală

Cartea mitropolitului de Kykkos Nichifor despre problema bisericească ucraineană se pregătește pentru editare în limba engleză

În Catedrala episcopală cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scârbiți” din San Francisco a fost săvârșit un Tedeum de mulțumire cu prilejul aniversării a 70 de ani de la sosirea în SUA a refugiaților ruși din insula Tubabao și din China

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Berlin Marc cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Parohia „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din orașul american Stafford a revenit în sântul Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate

Andrei Kostriukov: „Meritele Bisericii din Străinătate vor fi apreciate la justa valoare doar de urmașii noștri” [Interviuri]

La Universitatea „Sfîntul Patriarhul Tihon” a avut loc serata în memoria protopresbiterului Alexandr Kiseliov

La adunarea clerului Misiunii din Indonesia a Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate a fost adoptată hotărîrea de a intra în componența Exarhatului Patriarhal al Asiei de Sud-Est

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Panihida cu prilejul celei de-a treisprezecea aniversări din ziua decesului Sanctității Sale Patriarhul Alexii al II-lea

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit panihida cu prilejul celei de-a treisprezecea aniversări din ziua decesului Sanctității Sale Patriarhul Alexii al II-lea

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit panihida cu prilejul celei de-a treisprezecea aniversări din ziua decesului Sanctității Sale Patriarhul Alexii al II-lea

Panihida pentru pururea pomenitul Sanctitatea Sa Patriarhul Alexii al II-lea

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei