Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după priveghere în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Smolensk

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după priveghere în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Smolensk
Versiune pentru tipar
14 iulie 2012 23:54

La 14 iulie 2012, în ajunul sărbătorii Aşezarea în raclă a Cinstitului Veşmânt al Maicii Domnului în Vlaherna, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat privegherea  în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Smolensk. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

Preasfinţia Voastră stăpâne Pantelimon! Dragi stăpâni şi părinţi!

Stimate Alexei Vladimirovici, guvernatorul regiunii Smolensk! Stimate Anatolii Ivanovici, preşedintele Dumei regionale! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă salut cordial pe toţi şi îmi exprim sincera bucurie în legătură cu posibilitatea de a călca sub bolţile acestei măreţe, frumoase, pline de harul lui Dumnezeu catedrale, de care sunt legaţi aproape 25 de ani ai vieţii mele.

Vă mulţumesc, stăpâne, pentru cuvintele care le-aţi spus adineaori. Pentru mine este o mărturie foarte importanţă, fiindcă e puţin a semăna seminţe – este foarte important ca ele să răsară şi să aducă rod. Şi eu văd, cum astăzi rodeşte viaţa bisericească pe pământul Smolenskului. Deşi condiţiile pentru dezvoltarea organismului bisericesc aici nu sunt simple de loc, totuşi, acest lan al holdelor lui Dumnezeu aduce roada sa. Probabil, aceasta are loc, în primul rând, nu pentru că cineva a trudit mai mult, iar altul a trudit mai puţin, dar pentru că acest pământ este deosebit, este un pământ, stropit de sânge, pământ care s-a apărat singur pe sine, sprijinindu-se pe credinţă ortodoxă, pământ eroic, pământ pe care s-au proslăvit mulţi sfinţi ai lui Dumnezeu şi sfinţi noi mucenici. Şi întreg acest sloi istoric duhovnicesc puternic nu poate rămâne doar pe paginile cărţilor istorice sau ale letopiseţelor. Doar aceasta este viaţa, jertfa, truda, rugăciunea, bucuria, scârbirea oamenilor vii, este rugăciunea lor care de multe secole se ridica la Dumnezeu de pe acest pământ. Iar actualmente, credem, că ceata de sfinţi de pe pământul Smolenskului se află în faţa pristolului lui Dumnezeu şi se roagă pentru voi.

Eu mă bucur de faptul că multe lucruri bune astăzi se dezvoltă cu mult succes. Aş vrea vouă tuturor, dragi părinţi, fraţi şi surori, din toată inima să vă doresc sârguinţă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu vă opriţi la cele realizate. Să nu credeţi că o biserică construită pe locul unde nu a existat, o biserică reconstruită acolo, unde erau ruinele ei, încununează trudele voastre. Când noi construim şi creăm bisericile lui Dumnezeu, reconstruim şi împodobim mănăstirile, deschidem şcoli, gimnazii, şcoli duminicale, grădiniţe de copii – noi doar facem primii paşi. Este foarte important ca toate acestea să lucreze, întărind bazele duhovniceşti ale vieţii poporului nostru, deoarece fără o astfel de temelie nu există popor. Şi, se prea poate, locuitorii regiunii Smolensk înţeleg aceasta mai bine decât alţii. Până acum s-a păstrat un zid de cetate măreţ. Cunoaştem ce putere de duh aveau locuitorii acestor locuri, apărând în depărtatul secol al XVII-lea oraşul său ortodox. Cunoaştem prin ce eroism, prin ce putere de duh şi slavă, care nu au putut fi spălate de vânturile şi apele procesului istoric, au fost încununate acele zile.

Şi secolul al XX-lea, precum şi secolul al XIX-lea de asemenea a demonstrat modele de putere a duhului acestui popor. De fapt, noi putem aici cu o forţă deosebită să mărturisim că invincibilitatea poporului nostru se sprijină pe credinţa puternică, pe păstrarea valorilor duhovniceşti şi morale, pe tradiţia culturală, care a ajutat poporului să lupte nu doar cu circumstanţele exterioare, dar şi cu principiul păcatului. Acest exemplu al locuitorilor Smolenskului este important pentru întreaga ţară, pentru întreaga Biserică a noastră. Vă rog să nu uitaţi niciodată despre acea responsabilitate mare, pe care voi, ca locuitori ai pământului Smolenskului, o purtaţi anume pentru faptul că sunteţi moştenitorii marilor generaţii de luptători, eliberatori şi păstrători ai Sfintei Rusii.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie pe pământul nostru al Smolenskului. Dumneavoastră, Alexei Vladimirovici, noului conducător, guvernator al regiunii Smolensk, vă doresc succes şi ajutor de la Dumnezeu. Fie ca Acoperământul Maicii Domnului, harul, care provine de la icoana făcătoare de minuni Odighitria, să vă susţină. Dea Dumnezeu ca să vă înconjoare oameni fideli, de nădejde şi calificaţi, fiindcă încă multe urmează a face pentru ameliorarea vieţii locuitorilor regiunii şi pentru dezvoltarea potenţialului economic al ei.

Aş vrea de asemenea şi Dumneavoastră, dragă stăpâne, să vă doresc puteri, tărie, curaj, sârguinţă în crearea Bisericii lui Dumnezeu aici, pe malul Niprului, în această regiune de importanţă istorică a Rusiei. Veţi avea şi deja aveţi o posibilitate minunată de a oficia servicii divine în unul din cele mai proslăvite locuri sfinte din Rusia. Şi fie ca Acoperământul Maicii Domnului să fie cu Dumneavoastră şi cu clerul eparhiei din Smolensk.

Şi, în sfârşit, aş vrea să adresez cuvântul meu către păstori, precum şi către toţi mirenii activi, care, participând la acţiunile instructive, sociale, de misionarism, pentru tineret ale Bisericii, întăresc acele principii duhovniceşti ale vieţii, despre care am vorbit. Nu vă liniştiţi după ce aţi obţinut rezultate în trudele voastre. Fie ca niciodată să nu apară obişnuinţa faţă de ceea ce faceţi. Fie ca niciodată să nu survină liniştirea interioară, pentru că „multe sunt făcute şi e de ajuns, lasă să mai lucreze şi alţii”. Purtaţi slujirea voastră până când Dumnezeu vă va da puteri şi curaj ca să săvârşiţi nevoinţă întru slava Bisericii Lui.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, Acoperământul Maicii Domnului şi rugăciunile sfinţilor, care au strălucit pe pământul Smolenskului, să fie cu voi cu toţi.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Botezului Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala episcopală „Arătarea Domnului”, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Soborului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Petru după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 27-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită la biserica cu hramul „Sfîntul și Dreptul ostaș Teodor Ușakov” din Iujnoe Butovo, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită la biserica „Sfîntul Binecredinciosul cneaz Andrei Bogoliubski” din Voljsk, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 25-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala episcopală „Hristos Mîntuitorul” din or. Kaliningrad

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită cu prilejul aniversării întronării Sfîntului Ierarh Tihon după Te-Deum-ul săvîrșit la Mănăstirea Donskoi

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Filaret al Moscovei după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”