Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după Te Deum-ul oficiat la monumentul Botezătorului Rusiei pe Vladimirskaia Gorka la Kiev

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după Te Deum-ul oficiat la monumentul Botezătorului Rusiei pe Vladimirskaia Gorka la Kiev
Versiune pentru tipar
27 iulie 2012 17:30

La 27 iulie 2012, în ajunul zilei pomenirii sfântului întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir şi în ajunul Zilei Botezului Rusiei – sărbătoare de stat a Rusiei, Bielarusului şi a Ucrainei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat un Te Deum la monumentul Botezătorului Rusiei pe Vladimirskaia Gorka la Kiev.

După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisricii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, maici egumene, fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia marii sărbători - Ziua Botezului Rusiei şi ziua pomenirii Botezătorului nostru – a sfântului cuviosului şi întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir. Stând lângă acest monument măreţ, de unde se deschide o minunată privelişte asupra Niprului, fără să vrei îţi imaginezi toată măreţia jertfei, pe care a săvârşit-o cuviosul şi întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir.

Botezul Rusiei a fost precedat de ani de studiere minuţioasă a tot ce lumea de atunci oferea din punct de vedere al alegerii. Şi din toată diversitatea acestor oferte cneazul Vladimir face o alegere hotărâtoare, convertindu-se la credinţa ortodoxă. Dar deoarece botezul cneazului nu a fost doar cauza lui personală – căci se boteza conducătorul poporului – alegerea lui a devenit alegerea întregului popor.

Noi nu putem nici măcar să ne imaginăm cât de dificil a fost acest pas al sfântului cneaz Vladimir. Fiecare cunoaşte din propria experienţă, cât este de greu să te opui tradiţiilor şi obiceiurilor consolidate, chiar dacă sunt obiceiuri proaste. Ele intră în trupul şi sângele oamenilor, ele formează o anumită cultură exterioară, renunţarea la care prezintă o faptă curajoasă, fără doar şi poate însoţită de o atitudine negativă a altora faţă de tine.

Aşa a fost şi în timpul cneazului Vladimir. Pentru mulţi credinţa păgână strămoşească era apropiată şi înţeleasă. Ea încuraja patimile omeneşti, ea dezlănţuia instinctele omeneşti, ea era însoţită de petreceri gălăgioase la mese, precum şi de jertfe de sânge, aduse zeilor. Acea credinţă forma nu doar chipul naţionl al poporului, dar şi o oarecare cultură exterioară, însă cuviosul şi întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir face un pas hotărâtor în altă direcţie.

Cu siguranţă în acele vremuri erau oameni care spuneau că el face o alegere greşită din toate ofertele existente. Ştim cu siguranţă că mulţi din popor nu au aprobat alegerea lui, fiindcă în suflet rămâneau păgâni. Le era greu să rupă cu libertinismul moravurilor păgâne şi să-şi asume noi responsabilităţi în faţa lui Dumnezeu, care cereau nevoinţă duhocnicească, înfrânare – adică totul ce era în contradicţie cu modul de viaţă păgân.

Dar, cu toate aceste dificultăţi, s-a săvârşit acţiunea istorică: împreună cu Botezul, Rusia şi-a făcut alegerea civilizaţională şi pe parcurs de veacuri a păstrat fidelitate acestei alegeri.

În vremurile noastre deloc simple noi ne ciocnim cu aceleaşi ispite, de care s-a ciocnit întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir. Cineva vorbeşte despre greşala marelui cneaz, despre faptul că nu şi-a îndreptat privirea sa în acea zonă geografică care trebuia, că ar fi trebuit de făcut o altă alegere şi atunci viaţa noastră ar fi fost mai bună. Cu siguranţă acelaşi lucru spuneau şi vechii kieveni: de ce el face această alegere? De ce pune pe umerii noştri noi sarcini? De ce cere de la noi ceea, ce nu cerea de la noi credinţa veche? Încă şi astăzi pentru mulţi oameni, precum şi pentru vechii păgâni, credinţa ortodoxă este o sarcină greu de purtat. Unora le pare că ea le marginalizează libertatea personală, că ea cere imposibilul, că ea le încurcă să vieţuiască conform propriilor plăceri, conform vocii cărnii.

Într-adevăr, creştinismul, spre deosebire de modul păgân de viaţă, fie în antichitatea depărtată sau în timpurile noastre, cere perfecţionare a propriei personalităţi, lupta cu propriile patimi, educarea permanentă a duhului şi a voinţei, urcarea spre înălţimi. Dar a merge în sus, după cum ştim, este mult mai greu, decât a coborî. Această cerinţă faţă de fiecare persoană şi faţă de întreg poporul de a deveni tot mai buni şi mai buni, de a se întări duhovniceşte şi moraliceşte, mulţi şi azi percep ca fiind sarcini greu de purtat, repetând cârtirea kievenilor păgâni.

Însă a biruit cneazul Vladimir, determinând dezvolatrea civilizaţională a propriului popor, incluzând prin Taina Botezului propriul popor în măreaţa tradiţie a vieţii duhovniceşti şi morale, încununată şi înfrumuseţată de jertfa cetelor de sfinţi şi nou mucenici. Şi astăzi noi credem că în pofida tentaţiilor păgâne ale lumii acesteia, continuând cauza cuviosului şi întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir, noi vom merge înainte, vor ridica urcuşuri, fiindcă omul, care nu se trage spre cer, este condamnat să se târâie pe pământ.

Aş vrea dă doresc din toată inima nouă tuturor, statului Ucraina, poporului Ucrainei, tuturor popoarelor Sfintei Rusii istorice să păstreze fidelitate acelei alegeri, pe care a săvârşit-o cuviosul şi întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir.

Aş vrea să mulţumesc cordial tuturor, care au participat la această rugăciune simbolică şi intensiv duhovnicească pe acest loc sfânt deosebit, să-mi exprim recunoştinţa faţă de reprezentanţii tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale, care au sosit la Kiev, pentru a sărbători aniversarea de 20 de ani a aflării pe pristolul de la Kiev a Preafericitului stăpân mitropolit Vladimir. Aş vrea de asemenea să salut cordial pe membrii permanenţi şi provizorii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse şi să-mi exprim bucuria în legătură cu faptul că, în conformitate cu tradiţia stabilită, noi ieri am avut ocazia să desfăşurăm şedinţa Sinodului şi să adoptăm decizii importante şi hotărâtoare, care se referă la viaţa Bisericii noastre.

Încă odată îndreptându-ne privirea noastră în gând şi rugăciune către cuviosul şi întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir, să ne rugăm lui pentru aderarea a noi şi noi generaţii de oameni la acea alegere duhovnicească, pe care el a făcut-o cu îndrăzneală şi curaj, încă fiind păgân, dar clarvăzând măreţia şi frumuseţea existenţei creştine. Amin. Vă felicit pe toţi cu ocazia sărbătorii.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după săvârșirea Te-Deum-ului în fața monumentului Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir la Moscova [Patriarhul : Predici]

De ziua Creștinării Rusiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit un Te-Deum în fața monumentului Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir la Moscova

De ziua Creștinării Rusiei în timpul Dumnezeieștii Liturghii în Lavra Pecerska din Kiev a avut loc proslăvirea a trei sfinți ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Slujirea Patriarhului de ziua pomenirii Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz. Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin. Te-Deumul în fața monumentului botezătorului Rusiei din Piața Borovitsky

În Lavra de la Poceaev au avut loc solemnitățile cu prilejul zilei de pomenire a Sfîntului Cuviosului Iov

Preafericitul mitropolit al Kievului Onufrii a condus actul festiv la școlile teologice din Kiev

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Secretarul de stat al SUA Pompeo a contramandat întîlnirea cu o oră înainte sub presiunea răuvoitorilor [Interviuri]

La Seminarul teologic din Harkov a avut loc Conferința științifică internațională dedicată aniversării a 220 de ani de la instituirea Eparhiei de Harkov

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Istoria insăși a țării noastre este o minune a lui Dumnezeu

La 26 și 27 octombrie a avut loc vizita de Întîi sfințit ierarh a Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Mitropolia Donului

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala epsicopală „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din or. Rostov-pe-Don [Patriarhul : Predici]

S-a încheiat vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Mitropolia Donului

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cel de-al IX-lea Congres general-bisericesc pentru slujirea socială

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat artistei poporului din URSS A.N. Pahmutova cu prilejul jubileului

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința plenară a celui de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cea de-a III-a Conferință științifică internațională „Teologia în spațiul științifico-educațional: religia, cultura, învățămîntul”

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat Preafericitului mitropolit al Kievului Onufrii cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Mesajul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat participanților la cea de-a XVIII-a expoziție forum „Rusia Ortodoxă - către Ziua unității poporului”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîitătătorului Bisericii Ortodoxe Albaneze cu prilejul aniversării a 90 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” cu participarea delegației Arhiepiscopiei parohiilor vest-europene de tradiție rusă

Mesajul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat participanților la cel de-al XVI-lea Festival cinematografic internațional „Îngerul strălucitor”

Cuvăntul de deschidere al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la ceremonia de înmînare a premiilor în numele mitropolitului Macarie în domeniul științelor umanistice pentru anii 2018/2019