Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril de ziua pomenirii cuviosului Serafim de Sarov la mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Serafim din Diveevo

Predica Preafericitului Patriarh Kiril de ziua pomenirii cuviosului Serafim de Sarov la mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Serafim din Diveevo
Versiune pentru tipar
1 august 2012 18:32

La 1 august 2012, de sărbătoarea aflării moaştelor cuviosului Serafim de Sarov, făcătorul de minuni, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia Dumnezeiască la mănăstirea „Sfânta Treime” din Diveevo a sfântului Serafim.

După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Biserici Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne mitropolit Gheorghii! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Multstimată maică egumenă! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă salut cordial pe toţi cu ocazia marii sărbători nu doar pentru mănăstirea de la Diveevo, nu doar pentru pământul Novgorodului, dar pentru întreaga Rusie, pentru întreaga lume ortodoxă – pomenirea sfântului cuviosului şi purtătorului de Dumnezeu părintelui nostru Serafim de Sarov.

Noi ne adunăm într-un număr atât de mare la moaştele lui – moaştele unui simplu stareţ, care întreaga lui viaţă a dus-o în mănăstiri, în pustie, care nu ieşea în lume, care nu publica articole în ziare, care nu intra în nici un fel de dialoguri şi dispute cu societatea din afară, care nimănui nimic nu a demonstrat. Însă astăzi toată lumea este lângă el: şi oamenii care cred profund, îmbisericiţi, şi acei care doar se apropie de Biserica lui Dumnezeu, care doar încep să simtă în inima lor credinţă, şi pesoane de rang înalt care au putere şi bani, şi oameni simpli, inclusiv cei handicapaţi, sărmani, invalizi, şi oameni cu studii, şi cei care sunt simpli de tot. Noi cu toţii suntem aici, pentru că simţim puterea, care este emanată de la aceste oseminte minunate, nesupuse putreziciunii ale cuviosului Serafim. Nu este putreziciune, discompunere şi inexistenţă pe ele ca un efect al materiei fizice, deoarece sufletul cuviosului Serafim de Sarov a dobândit roada Sfântului Duh.

Anume despre o astfel de roadă noi am auzit astăzi minunatele cuvinte ale apostolului Pavel din epistola lui către Galateni (5:22-6:2): „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelung-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege”. Ce semnifică aceste cuvinte: „împotriva unora ca acestea nu este lege”? Apostolul Pavel se adresa creştinilor, mulţi dintre care mai trăiau sub influenţa legii Testamentului Vechi, care condiţionau mântuirea lor de îndeplinirea normelor acestei legi. Dar apostolul spune că asupra celui care are roada Duhului, nu se răspândesc normele legii.

Poate că cuvintele lui aveau o semnificaţie îngustă, istoric limitată şi ele se pot referi doar la iudeii de atunci? Dacă e aşa, atunci aceste cuvinte nu ar fi fost cunoscute întregii lumi. Aceste cuvinte sunt adresate tuturor oamenilor: nu există lege asupra celor care trăiesc conform legii Duhului.

Legea presupune responsabilitate; încălcarea legii presupune judecată; judecata presupune, în cazul demonstrării culpabilităţii, pedeapsa. Dar dacă asupra acestora nu este lege, atunci nu este nici judecată, nici pedeapsă.

Poate că cele spuse se referă doar la viaţa noastră pământească? Dacă ar fi aşa, de asemenea lumea întreagă nu ar fi cunoscut aceste cuvinte. Cele spuse se referă şi la viaţa veşnică – asupra acestora nu este lege, asupra acestora nu va fi nici judecată, judecata lui Dumnezeu. Noi ne amintim de un alt fragment din Sfânta Scriptură, unde se spune că la judecată nu vor veni, ce se vor muta din moarte în viaţă (vezi: In. 5:24).

Judecata este o instituţie obligatorie şi foarte importantă în societatea omenească, a cărei acţiune este orientată asupra stabilirii adevărului şi a justiţiei. Însă omul, care trăieşte conform legii Duhului, este în afara acestei realităţi, asupra lui nimic nu se răspândeşte. Poate că acest om are o protecţie deosebită de la Dumnezeu? Desigur că nu, despre aceasta nu se spune nimic. Pur şi simplu un astfel de om niciodată nu va încălca nici legea lui Dumnezeu, nici legea omenească, fiindcă el trăieşte în Duh. „Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm”, spune apostolul Pavel (Gal. 5:25).

Sunt nişte cuvinte uimitoare. Noi ştim cât mult neadevăr există în lumea noastră, câte crime se comit – crime îngrozitoare; noi ştim cum societatea cere îmbunătăţirea sistemului judecătiresc şi de drept, adoptarea unor legi mai severe, înăsprirea anumitor norme, în speranţa că fortificarea instituţiilor de stat şi modificarea legilor va duce la îndeplinirea lor, vor schimba climatul în societatea, vor face poporul să fie mai bun.

Este corect doar parţial. Un om bun, care trăieşte în Duh, în dragoste, în pace, în multă răbdare, în har, în blândeţe, în ascultare, nu încalcă nici un fel de legi, doar legile omeneşti sunt adoptate cu referire la sentimentul de moralitate, care este pus în firea omenească de către Dumnezeu. De aceea poţi să nu ştii legile scrise, precum nu le ştiu majoritatea absolută a oamenilor buni şi cuvioşi. Însă legile sunt urmate – din fire fac ale legii, după cum spune apostolul Pavel (vezi: Rom. 2:14).

Pe de altă parte, ce se va întâmpla, dacă noi toată atenţia noastră o vom îndrepta, în pimul rând, spre mecanismele omeneşti de perfecţionare a relaţiilor interpersonale, dar nu vom atrage atenţia la ceea ce e cel mai important – la sufletele oamenilor? Legile vor fi încălcate de cei care le cunosc la perfecţie şi neamul omenesc, cu toată cunoaşterea legilor, se va pogorî tot mai mult în bezna păcatelor şi a crimelor. Şi nu trebuie să ne mirăm că cineva, intrând în sala arhiplină a cinematografului, deschide focul, cineva îşi omoară copiii noi născuţi, iar cineva îi înfometează şi îi omoră pe părinţii săi. Putem să enumerăm la nesfârşit aceste exemple, inclusiv din viaţa aşa numitelor societăţi şi state de drept. Când se distruge baza morală a existenţei, nici un fel de legi nu ne vor salva.

Pe de altă parte – cuviosul Serafim cunoştea vreo lege? Nici una. El, probabil, niciodată în viaţă nu a ţinut în mâini Codul de legi ai Imperiului Rus. Însă la el a venit însuşi ţarul, şi-a închinat capul în faţa lui. Nimeni nici nu s-a putut gândi că necunoaşterea legilor poate influenţa asupra vieţii interioare, duhovniceşti a stareţului sau asupra atitudinii lui faţă de oameni. Cuviosul Serafim ne arată o pildă minunată, vie, invincibilă, indubitabilă a faptului, cum viaţa interioară, duhovnicească a omului influenţează asupra lumii înconjurătoare. Fii în pace şi mii în jurul tău se vor mântui – şi cu toate acestea poţi să nu cunoşti legile. Trăieşte în Duhul!

Această epistolă a apostolului Pavel, adresată nouă astăzi între zidurile mănăstirii de la Diveevo, trebuie să ne ajute să le înţelegem multe. Şi, cel mai important, e să înţelegem ce este primordial, dar ce este secundar, ce este fundamental, de bază, dar ce este secundar pentru viaţa noastră.

Fundamentul este starea sufletului nostru, a conştiinţei noastre, a voinţei noastre, a sentimentelor noastre. Dacă acolo este lumină, atunci toată viaţa este luminoasă. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat (vezi: Mt. 6:22). Dar dacă acolo este întuneric, în acest caz, indiferent de cât de bine este amenajată lumea exterioară, noi o vom distruge cu acest întuneric şi necurăţenie. În acelaşi timp noi ne vom justifica, demonstrând că, încălcând legile, noi ceva facem în numele unor oarecare interese superioare. Noi încă vom formula aceste interese, vom găsi adepţi, vom răspândi opinia noastră în bloguri, în Internet, în ziare – şi mai departe? Nimic. Dobândind soluţionarea sarcinilor personale sau de grup, de clan, noi distrugem lumea noastră, deoarece noi distrugem sufletul omului.

Dea Dumnezeu să înţelegem cu toţii aceasta. Acum chemarea dată răsună în mod deosebit de actual şi puternic, deoarece provine din racla sfântului cuviosului Serafim de Sarov, fiindcă este întărită de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvintele vii, convingătoare şi puternice ale apostolului Pavel şi pentru că această chemare corespunde atât de mult cu cee ce se întâmplă cu noi cu toţi.

Să ne rugăm sfântului cuviosului şi purtătorului de Dumnezeu părintelui nostru Serafim, făcătorul de minuni din Sarov, ca el, stând în faţa lui Dumnezeu, să ridice rugăciune pentru întreaga Rusie istorică, pentru Patria noastră istorică, pentru statul Rus, pentru Biserica noastră şi pentru toţi acei, care conştientizează importanţa orânduirii vieţii duhului omenesc conform legii lui Dumnezeu. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Delegația egumenilor și egumenelor Bisericii Copte a vizitat sfintele odoare ortodoxe din orașul Moscova și regiunea Moscova

În Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie și Academia de teologie din Moscova au avut loc acțiuni comemorative cu prilejul aniversării a zece ani de la adormirea arhimandritului Matfei (Mormyl)

Reprezentanții Comisiei interdepartamentale în problemele învățământului la cinul monahal au vizitat Mitropolia de Iaroslavl

În Rusia a sosit delegația egumenilor și egumenelor Bisericii Copte

A avut loc întâlnirea mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu secretrul de stat al Ungariei pentru problemele religiilor, minorităților etnice și relațiilor civice Miklós Soltész

Vizitarea de către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a satelor Vorzogory și Podporojie din regiunea Arhanghelsk

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mănăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat cunoștință de bisericile de lemn din satele Vorzogory și Podporojie ale regiunii Arhanghelsk

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniel” și a condus hirotonia arhimandritului Leontii (Kozlov) în treapta de episcop de Syzran

Slujirea Patriarhului de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Daniel al Moscovei la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniel”. Hirotonia arhimandritului Leontii (Kozlov) în treapta de episcop de Syzran

Șeful Districtului mitropolitan din Kazahstan a condus sărbătoarea hramului în Catedrala episcopală „Sfântul Alexandru Nevski” din orașul Tallinn

Slujirea Patriarhului de ziua Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, la Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ioan Înaintemergătorul”, or. Moscova

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 13-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul „Sfânta intocmai cu Apostolii marea cneaghine Olga” din Ostankino, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfinților Binecredincioșilor cneji Daniel al Moscovei și Alexandru Nevski după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea „Sfântul Daniel”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 12-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfântul Mare Mucenic Nichita” din Staraya Basmannaya Sloboda, or. Moscova

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit de ziua pomenirii Sfântului Ierarh Petru după Te-Deum-ul săvârșit la Mănăstirea „Sfântul Mitropolit Petru” din Vysokoe

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Ierarh Petru după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului „Donskaya” la Mănăstirea Donskoi

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeisca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Darjavnaia” din Certanovo, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mănăstirii din Solovki

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din Sankt-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după privegherea săvârșită în Catedrala episcopală „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din Sankt-Petersburg