Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a sfinţit al treilea după mărime clopot în Rusia

Preafericitul Patriarh Kiril a sfinţit al treilea după mărime clopot în Rusia
Versiune pentru tipar
1 august 2012 17:24

Ziua, la 1 august 2012, în timpul vizitei de Prim sfânt ierarh la mitropolia de Nijnii Novgorod, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a sosit în or. Nijnii Novgorod.

Pe piaţa din faţa catedralei „Sfântul Alexandr Nevski” Preafericitul Patriarh Kiril a oficiat cinul sfinţirii clopotului „Sobornicesc” cu greutatea de 64 de tone, al treilea după mărime clopot în Rusia.

În timpul serviciului divin a cântat corul catedralei (regent – Chira Moleva).

Prima tragere a clopotului a fost efectuată de Preafericitul Patriarh Kiril, de mitropolitul de Nijnii Novgorod şi Arzamas Gheorghii, de guvernatorul regiunii Nijnii Novgorod V.P. Şantsev.

Preafericitul Patriarh Kiril a vizitat catedrala, apoi de pe treptele bisericii s-a adresat către cei adunaţi pe piaţă.

„Pentru mine este o mare bucurie să vizitez Nijnii Novgorod în drumul meu din Diveevo spre Moscova, să vizitez acest loc sfânt, apropiat inimii mele şi să sfinţesc al treilea după mărime clopot în Rusia. Aţi auzit cât de puternic este sunetul acestui clopot. Ce asociem noi, oamenii ruşi ortodocşi, de acest sunet? Pe de o parte, acest sunet ne îndreaptă spre trecut. El ne uneşte cu generaţiile precedente, cu cei care nu au precupeţit puterile pentru ridicarea bisericilor, şcolilor, azilurilor, spitalelor, care nu au precupeţit puterile ca să umple viaţa poporului nostru cu valori creştine, principala din ele fiind dragostea. Acest clopot ne aminteşte de acel trecut măreţ şi minunat.

Noi ne aflăm în faţa catedralei „Sfântul Alexandr Nevski”, care de asemenea a fost construită de strămoşii noştri. Ei au dus o viaţă nu mai bogată decât a noastră. Ei au avut probleme nu mai puţine decât le avem noi, dar ei au avut curajul, înţelepciunea, forţa pentru ca sursele lor duhovniceşti şi materiale să fie orierntate asupra a ceea ce este cel mai important pentru viaţa poporului – întărirea credinţei şi a moralităţii creştine.

Însă aceste sunete minunate ale clopotului trebuie să ne îndrepte de asemenea şi spre viitor. Noi cu toţii suntem responsabili pentru ca potenţialul duhovnicesc al Sfintei Rusii să dea viaţă viitoarelor generaţii, să le dea puterea credinţei, puterea sentimentului moral, dragoste pentru pământul lor, pentru Patrie, pentru popor, pentru Biserică, capacitatea de a se opune tentaţiilor diavoleşti, ispitelor de diferit ordin, să poată diferenţia minciuna de adevăr, binele de rău, lumina de întuneric. Şi dacă vom păstra această capacitate, noi nu pur şi simplu vom păstra Patria noastră, noi vom face ca ea să fie puternică din punct de vedere duhovnicesc şi material.

În această ordine de idei eu cu mare bucurie privesc la pământul Novgorodului, la oraşul Nijnii Novgorod, la faptul ce se petrece aici. Aici nu doar renaşte viaţa duhovnicească, ea renaşte foarte puternic, iar împreună cu ea renaşte şi puterea economică, devine mai prosperă şi viaţa materială a oamenilor. Bineînţeles că noi întotdeauna suntem de ceva nemulţumiţi şi dorim să fie mai bine. Dar noi trebuie să remarcăm cu mulţumire lui Dumnezeu tot ce s-a făcut bine în ultimul timp pe pământul regiunii Nijnii Novgorod.”

În legătură cu ajutorul acordat catedralei în cinstea sfântului cuviosului marelui cneaz Alexandr Nevski, Preafericitul Patriarh Kiril l-a decorat pe şeful administraţiei or. Nijnii Novgorod O.A. Kondraşov cu ordinul cuviosului Serafim de Sarov de gradul III.

„Mă bucur de această întâlnire cu voi, dragii mei, atât de scurtă, dar atât de intensivă din punct de vedere duhovnicesc şi atât de luminoasă. Fie ca binecuvânatrea lui Dumnezeu să fie de asupra întregului pământ al Novgorodului, asupra oraşului Nijnii Novgorod, asupra voastră a tuturor, asupra rudelor şi apropiaţilor voştri, asupra familiilor, caselor, trudelor voastre. Fie ca vechiul oraş Nijnii Novgorod, pământul Novgorodului şi toată Rusia să crească din putere în putere. Să vă păzească Domnul”, - a spus în încheiere Preafericitul Patriarh.

După terminarea serviciului divin Preafericitul Patriarh Kiril a plecat la Moscova. Preafericirea Sa a fost condus de guvernatorul V.P. Şantsev, de mitropolitul Gheorghii şi de clerul mitropoliei.

Din anul 2007, cu binecuvântarea pururea pomenitului Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II în eparhia de Nijnii Novgorod erau înfăptuite lucrările în vederea executării clopotului „Sobornicesc”.

Turnarea clopotului a fost coordonată către aniversarea a 400 de ani de la fapta eroică a armatei populare din Nijnii Novgorod sub conducerea lui Kuzma Minin şi cneazul Dmitrie Pojarskii, care au eliberat Moscova de ocupanţii polonezo-lituaneni.

Clopotul „Sobornicesc” este împodobit cu icoane în relief ale cuviosului Serafim de Sarov, ale cuviosului Macarie de Jeltovodsk, ale sfinţilor cuvioşilor cneji Alexandr Nevski şi Gheorghii Vsevolodovici, fondatorul oraşului Nijnii Novgorod.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie