Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a oficiat un Te Deum la catedrala din Varşovia în cinstea sfintei întocmai cu apostolii Maria Magdalena

Preafericitul Patriarh Kiril a oficiat un Te Deum la catedrala din Varşovia în cinstea sfintei întocmai cu apostolii Maria Magdalena
Versiune pentru tipar
16 august 2012 20:21

La 16 august 2012, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Kiril, care se află în vizită în Polonia, a oficiat un Te Deum la catedrala din Varşovia în cinstea sfintei întocmai cu apostolii Maria Magdalena.

În timpul serviciului divin s-au rugat: Preafericitul Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava, membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse: preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei episcopul de Solnecinogorsk Serghii, vicepreşedintele DREB protoiereul Nicolai Balaşov, vicepreşedintele DREB egumenul Filaret (Bulekov), secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk, preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.P. Legoida, ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin, şeful interimar al secretariatului personal al Preafericitului Patriarh M.G. Kuksov, precum şi un număr mare de credincioşi, prezenţi în catedrală.

După terminarea Te Deum-ului, Preafericitul Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava s-a adresat cu un cuvânt de salut către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. Subliniind că Sanctitatea Sa de multe ori a vizitat pământul polonez încă anterior alegerii sale în pristolul Patriarhiei Moscovei, Preafericitul Stăpân a menţionat în special următoarele:

„Vizita Dumneavoastră, întreprinsă în ţara noastră, de această dată în calitate de Întâistătător al marii şi sfintei Biserici Ortodoxe Ruse, de care suntem legaţi prin relaţii duhovniceşti şi istorice, are o mare importanţă la scară largă socială şi de stat. Salutând pe Sanctitatea Voastră, vă întâmpinăm cu inimă deschisă şi dragoste frăţească în speranţa că vizita Dumneavoastră va aduce un rezultat fructuos în sensul larg al acestui cuvânt şi va servi la binele Sfintei Ortodoxii şi la binele popoarelor noastre – cel polonez şi cel rus”.

În cuvântul său de răspuns, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a spus:

„Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori, reprezentanţii Bisericii Romano-Catolice, reprezentanţii puterii de stat!

Vă mulţumesc cordial pentru invitaţia frăţească de a vizita Sfânta Biserică Ortodoxă din Polonia. Am fost din nou bucuros să păşesc pe pământul polonez, sunt bucuros să văd în bună sănătate pe Preafericirea Voastră şi pe iubiţii confraţi arhipăstori, cu mulţi dintre care mă leagă ani lungi de relaţii bune frăţeşti şi împreună cu voi să ridic rugăciunea de obşte sub bolţile acestei catedrale minunate în cinstea sfintei întocmai cu apostolii Maria Magdalena, unde am avut posibilitate să fiu de mai multe ori. Însă în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse sunt aici pentru prima dată. Mai mult ca atât, pentru prima dată Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii face o vizită în Polonia. Cu toate acestea, relaţiile noastre au o istorie îndelungată şi glorioasă.

Atât în Rusia, cât şi în Polonia, creştinismul de tradiţie orientală a fost adus de către ucenicii sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu. Această tradiţie orientală creştină a avut predilecţie pe multe pământuri ale Poloniei în acele vremuri, când marele cneaz Meşko I a unit pământurile într-un singur stat.

Pe calea lungă istorică – cale care nu a fost întotdeauna simplă, deseori legată de mărturisire a credinţei – i-a fost sortit Ortodoxiei din Polonia să fie în unitate organică cu Biserica Ortodoxă Rusă.

Anume Biserica–Mamă a Rusiei a pus începutul fondării în Polonia a Bisericii Ortodoxe, pentru ca apoi să o aducă în familia Bisericilor Ortodoxe Locale în calitate de cinstită Soră a sa.

Este îmbucurător faptul că Biserica Ortodoxă din Polonia păstrează tradiţiile, preluate de ea de la Biserica Ortodoxă Rusă. Unitatea noastră este pecetluită şi în rânduiala bisericească, şi în arhitectura bisericilor, şi în limba serviciilor divine. Cu toate acestea, aceste tradiţii ruse au căpătat în Polonia şi o dezvoltare independentă creativă, ceea ce ne bucură foarte mult.

În decursul multor veacuri noi cinstim pe unii şi aceiaşi sfinţi. Viaţa pământească a unora din ei este legată şi de Polonia, şi de ţările Sfintei Rusii. Pomenirea şi cinstirea lor uneşte inimile noastre în dragoste către Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel de sfinţi au devenit pentru noi Moisei Ugrin şi cuvioasa mărturisitoare Parascheva de Dmitrov. La fel de apropiat şi scump nouă este originarul din Holmsk, ocrotitorul şi rugătorul nostru comun, preotul mărturisitor Roman Medvedi, clericul Bisericii Ortodoxe Ruse, care a dat dovadă de putere intangibilă a credinţei în timpul prigonirilor crude asupra Bisericii lui Dumnezeu. Actualmente sfintele lui moaşte se odihnesc într-una din bisericile de la Moscova.

O părticică din moaştele sfântului Roman am adus-o cu mine în dar Bisericii Ortodoxe frăţeşti din Polonia şi aş vrea să transmit această sfântă relictă Preafericirii Voastre în semn al dragostei şi unităţii noastre întru Hristos. Fie ca acest sfânt al lui Dumnezeu să fie prezent aievea pe pământul polonez prin moaştele lui sfinte şi stând nevăzut în faţa Pristolului Domnului Atotţiitor, să se roage neîncetat pentru pacea, sănătatea şi mântuirea creştinilor ortodocşi din Polonia.

Noi cunoştem marea activitate socială, de misionarism şi de luminare, pe care o desfăşoară astăzi Biserica Ortodoxă din Polonia. Noi ştim că în Varşovia se creează centrul de cultură ortodoxă. Am o deosebită plăcere că biserica din cadrul acestui centru va fi în cinstea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu. Pentru această biserică noi am decis să executăm în dar un iconostas, iar acum aş vrea să transmit Preafericirii Voastre Uşile Împărăteşti deja executate şi certificatul pentru executarea celeilalte părţi a iconostasului.

Harul şi mila nemăsurată a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fie cu Dumneavoastră, iubite confrate, împreună cu enoriaşii Dumneavoastră multinaţionali, iubitori de Dumnezeu, ai Bisericii Ortodoxe din Polonia.

Sanctitatea Sa Patriarhul a vorbit despre profundul respect al său faţă de slujirea, pe care Preafericitul Mitropolit Sava o înfăptuieşte în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Polonia.

Sanctitatea Sa a menţionat, de asemenea, rolul important al ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Polonia, care în unitate şi într-un gând duc slujirea lor pentru poporul polonez, păstrând fidelitate Ortodoxiei şi tradiţiei ortodoxe liturgice, în stabilirea bunelor relaţii dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică. S-a subliniat că în Polonia în ultimii ani a demarat un proces, important din punct de vedere al concilierii şi al stabilirii unei colaborări mai apropiate dintre cele două Biserici creştine, care, de la atitudine neprietenoasă şi confrontaţii, au trecut la relaţii mutuale frăţeşti şi la o mărturisire comună a lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat, astfel menţinând în sânul poporului tradiţiile duhovniceşti şi morale ale Evangheliei.

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a adus în dar catedralei din Varşovia în cinstea sfintei întocmai cu apostolii Maria Magdalena icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „A Semnului”, menţionând următoarele: „Această icoană a fost simbolul duhovnicesc al Soborului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse din anul 2009, care m-a ales în treaptă de Patriarh. Aş vrea să transmit acestui loc sfânt această icoană cu o inscripţie memorabilă, pentru ca şi credincioşii, închinându-se la acestă icoană, să ridice rugăciuni şi pentru mine, pentru slujirea mea”.

***

Catedrala din Varşovia în cinstea sfintei întocmai cu apostolii Maria Magdalena, construită în stil rus-bizantin, a fost fondată în anul 1867 şi sfinţită în anul 1869. În anul 1892 a fost sfinţit altarul în numele cuviosului Iov de la Poceaev. În anul 1915, odată cu înaintarea armatei germane, o parte din averea bisericii a fost evacuată şi ulterior nu a fost returnată bisericii.

După nimicirea catedralei din Varşovia în cinstea cuviosului cneaz Alexandr Nevski, biserica în cinstea sfintei Maria Magdalena, în anul 1921, a căpătat statutul de sobor catedral. Ulterior în casa pricitului a fost mutată reşedinţa şi cancelaria Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Polonia. În anul 1928 a fost sfinţită biserica de jos în cinstea Patimilor lui Hristos.

***

Cuviosul mărturisitor Roman Medvedi s-a născut în anul 1874 în satul Zamostie, gubernia Holmskaia, în familia unui mic burghez.

În anul 1892 a absolvit seminarul teologic din Holmsk, iar în anul 1897 – Academia teologică din Sanct-Petersburg cu gradul de doctor în teologie.

A fost fiu duhovnicesc al dreptului Ioan de Kronştadt. A deţinut funcţia de inspector al seminarul teologic din Vilna.

În anul 1901 a fost hirotonit în treapta de diacon şi de preot. A slujit în gubernia Cernigovskaia, iar din anul 1902 – în Sanst-Petersburg, unde a organizat societatea trezviţilor şi a devenit cunoscut ca un bun propovăduitor.

În anul 1907 a fost paroh al catedralei admiralităţii „Sfântul Vladimir” din Sevastopol şi blagocin al trupelor de pază al Flotei Mării Negre.

În anul 1912 a desfăşurat activitatea pastorală cu mărinarii, arestaţi pentru revolta pe lincorul „Sfântul ierarh Ioan Gură de Aur”.

L-a cunoscut personal pe Patriarhul Întregii Rusii Tihon, care era rector al seminarul teologic din Holmsk în perioada studiilor sale.

A fost paroh al catedralei „Acoperământul Maicii Domnuli” (biserica „Vasilii Blajenyi”) de pe Piaţa Roşie de la Moscova. Din toamna anului 1919 a devenit parohul bisericii în cinstea sfântului ierarh Alexii, mitropolit al Moscovei, în stradela Glinişcev, unde a fondat Frăţia apărătorilor Ortodoxiei în cinstea sfântului ierarh Alexii, mitropolit al Moscovei. În anul 1920 l-a susţinut activ pe mitropolitul Serghii (Stragorodskii).

La 6 februarie 1931 a fost arestat împreună cu enoriaşii. La 10 mai 1931 a fost condamnat la executare prin împuşcare, însă condamnarea a fost înlocuită cu detenţia în lagăr pe perioada de 10 ani. A fost eliberat înainte de termen pe motive de sănătate şi în anul 1936 s-a stabilit cu traiul în Maloiaroslaveţ.

La 18 august 1937 a fost tuns în monahism cu numele de Iosif. Nu a fost arestat a doua oară din cauza stării sănătăţii extrem de proaste şi cu câteva zile mai târziu, la 8 septembrie 1937, a decedat.

La 3 august 1999, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II, cinstitele moaşte ale cuviosul mărturisitor Roman au fost găsite şi transportate la Moscova în biserica „Acoperământul Maicii Domnuli” pe Lyşcikovaia gora. Estre canonizat în anul 2000.

Serviciul de comunicare al DREB/Патриархия.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Condoleanțele Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale în legătură cu decesul exarhului Patriarhal onorific al întregii Belarus mitropolitul Filaret [Mesaje de salut și adresări]

Reprezentanții Misiunii duhovnicești ruse l-au felicitat pe Patriarhul Ierusalimului Teofil cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare cu prilejul Nașterii Domnului al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Episcopul de Bač Irinei: Nimeni nu are dreptul să se joace cu ordinea canonică multiseculară a Bisericii Ortodoxe [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a săvârșit Dumnezeiasca Lirturghie lângă moaștele Sfântului Ierarh Nicolae la Bari

De ziua pomenirii Sfântului Alexandru Nevski șeful Mitropoliei de Sankt-Petersburg a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Sfântului Alexandru Nevski

La Pustia Optina a fost întoarsă o veche cruce pectorală încrustată cu părticele din sfintele moaște

În Lavra de la Poceaev au avut loc solemnitățile cu prilejul zilei de pomenire a Cuviosului Iov, egumenul de Poceaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: „Menirea escatologiă a Bisericii constă în a nu admite amestecul adevărului cu minciuna”

Vizita Patriarhului la Solovki. Liturghia la Mânăstirea din Solovki

De ziua pomenirii Sfinților Cuvioși Zosima, Savatie și Gherman de la Solovki Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mânăstirea din Solovki

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mânăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

Condoleanțele Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale în legătură cu decesul exarhului Patriarhal onorific al întregii Belarus mitropolitul Filaret [Mesaje de salut și adresări]

Președintele Departamentului Sinodal pentru problemele tineretului a luat parte la solemnitățile Eparhiei de Liublin și Holm a Bisericii Ortodoxe Poloneze

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al Varșoviei Sava cu prilejul aniversării întronării [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale la Amman

Sfântul Sinod a aprobat un șir de texte ale slujbelor dumnezeiești

Către aniversarea a 30 de ani de la renașterea Mânăstirii „Sfântul Nicolae” din Ugreșa a fost editată carte dedicată paginilor tragice din istoria așezământului monahal în secolul XX

Exarhul Patriarhal al întregii Belarus a vizitat Eparhia de Slutsk

Șeful Districtului mitropolitan din Kazahstan a vizitat locurile înmormântărilor în masă ale deținutelor lagărului Akmolinski