Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril, ţinută la catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazani în or. Nahodka

Predica Preafericitului Patriarh Kiril, ţinută la catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazani în or. Nahodka
Versiune pentru tipar
19 septembrie 2012 14:39

La 19 septembrie 2012, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril, care se află în vizită de Prim sfânt ierarh la Mitropolia de Primorie, a vizitat Eparhia de Nahodka. În catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazani Întâistătătorul a oficiat cinul sfinţirii mici a bisericii de jos în cinstea cuviosului Serghie de Radonej, iar apoi s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne mitropolit Veniamin! Cuvioase stăpâne Nicolai! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Stimate Vladimir Vladimirovici, guvernatorul regiunii Primorie! Stimate Oleg Ghenadievici, primarul oraşului Nahodka! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Cu o mare bucurie privesc la această biserică cu cupole de aur, care s-a înălţat de asupra renumitului golf Nahodka, de asupra acestui oraş şi cu o bucurie deosebită privesc la voi. Într-adevăr, ceea ce astăzi are loc în Patria noastră, noi, se prea poate, vom înţelege în măsură deplină abia după trecerea anilor. Poporul nostru se întoarce către Dumnezeu cu inima şi mintea sa. Poate că nu atât de energic, cum ne-am dori – prea multe oprelişti trebuie să depăşim, în primul rând în interiorul nostru, ca această întoarcere să fie firească. După cum floarea soarelui se întoarce firesc către soare, tot aşa şi omul trebuie în mod firesc să-şi întoarcă mintea şi inima către Dumnezeu, deoarece altfel nu vor fi roade adevărate. Roade pot fi aidoma roadei de pe pomii, aflaţi la umbră, însă aceste roade sunt departe de desăvârşire. Dacă omul doreşte să-şi dezvolte capacităţile sale – mintale, morale, fizice, dacă el doreşte să construiască o viaţă paşnică, prosperă, dreaptă, dacă doreşte să-şi educe copiii şi nepoţii, dacă doreşte să-şi păstreze ţara, lumea înconjurătoare, natura, el trebuie să meargă după Dumnezeu, precum floarea soarelui se întoarce după soare.

Memorizaţi această imagine. Se prea poate, cineva va întreba: dar ce înseamnă a merge după Dumnezeu? Eu voi spune succint: a merge după Dumnezeu înseamnă a ţine minte că Dumnezeu întotdeauna este alături de tine, că El vede faptele tale şi citeşte gândurile tale, că El se mânie, când săvârşeşti un rău, când săvârşeşti fapte josnice, amorale, în rezultatul cărora suferi tu singur şi suferă rudele şi apropiaţii tăi. Iar când Dumnezeu se mânie pe noi, mânia Lui nu se manifestă imediat în formă de pedeapsă, deoarece atunci ar fi fost prea vădită prezenţa Lui în viaţa noastră şi atunci unde am fi noi, unde ar fi fost participarea noastră în comunicare cu Dumnezeu? Noi ne-am fi temut – ne-am fi temut de Dumnezeu, cum uneori infractorii se tem de organele de drept. Atunci ar fi fost cu totul alt fel de relaţii. Dumnezeu doreşte să păstreze în noi libertatea noastră, libertatea alegerii şi de aceea nu pedepseşte imediat. Dar nu există nici un păcat, nici un cuvânt rău spus de noi, care într-un anumit moment al vieţii nu s-ar fi reflectat cu o durere interioară şi cu un insucces exterior, iar dacă omul săvârşeşte mult rău, atunci, de cele mai multe ori, va avea un final straşnic al vieţii. În exterior totul pare a fi prosper – omul moare înconjurat de bogăţii, iar uneori şi în glorie, iar ceea ce se întâmplă în interiorul sufletului omului, nimeni nu ştie – doar Dumnezeu nu rămâne batjocorit.

La fel fiecare cuvânt bun, fiecare gând bun, fiecare faptă bună, fie în relaţiile cu rudele şi apropiaţii, părinţii sau copiii, soţul sau soţia, fratele sau sora, în relaţiile cu oamenii, care trăiesc sau muncesc alături de noi, faptele bune întru binele plaiului natal, întru binele Patriei – toate acestea prin mila lui Dumnezeu se reflectă în viaţa noastră, în primul rând prin bucurie, satisfacţie, starea liniştită a duhului. Noi doar ştim că fericirea este în interiorul nostru, în inima noastră. Noi putem fi prosperi în exterior, iar în interior putem fi profund nenorociţi. Însă Dumnezeu ne cheamă la fericire – nu doar la veselie, prin care noi deseori înlocuim fericirea, dar la starea adevărată, netrecătoare interioară a păcii, bucuriei, liniştii, plinătăţii vieţii.

Din aceste considerente noi construim biserici. Omului îi vine greu să se mişte în urma lui Dumnezeu, deoarece sunt atâtea circumstanţe care îl distrag. Mijloacele de informare în masă ne propun un alt mod de viaţă, ne concentrează atenţia asupra altor sarcini şi valori – uneori cu adevărat demne de atenţie, dar care nu răspund intereselor strategice ale fiecărei persoane. Nouă deseori ne este greu să ne orientăm în torentul de informaţie, care este mincinoasă, tendenţioasă, care împiedică omul să-şi găsească repere corecte în viaţă. A merge după Dumnezeu nu este uşor – omul trebuie să aibă unele repere exterioare.

Iată această catedrală cu cupole de aur, care se înalţă de asupra oraşului Nahodka, este un astfel de reper de orientare. Şi când priviţi, chiar şi de departe, la aceste cupole, să ţineţi minte că sarcina vieţii constă în faptul că trebuie să mergeţi după Dumnezeu. Dacă nu aveţi timp să veniţi la biserică – faceţi-vă cruce, cu gândul adresaţi-vă Domnului, cereţi de la El ajutor pentru ziua care vine, sănătate pentru rude, pentru cei apropiaţi, mai ales pentru copiii şi tineretul nostru, care nu trebuie să se distrugă pe sine însuşi sub influenţa mulţimii de ispite şi a valorilor false. Fie ca această biserică să ne ajute să nu pierdem reperele de orientare. Fiţi mai aproape de biserica lui Dumnezeu, veniţi aici cu scârbirile şi bucuriile voastre , aduceţi încoace pe copiii şi nepoţii voştri. Noi trebuie să devenim din nou un popor credincios ortodox şi atunci astfel de probleme cum ar fi dezvoltarea economică, crearea infrastructurii, învăţământul şi ştiinţa vor fi soluţionate foarte repede şi eficient, deoarece, în primul rând, noi vom fi cu mult mai mulţi, noi vom avea familii trainice, dar cel mai important, noi vom fi puternici, deoarece biruinţa o obţine acela, care are un duh mai puternic.

Aş vrea să chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra oraşului Nahodka, să-mi exprim recunoştinţa cordială stăpânului de Nahodka şi Preobrajensk Nicolai, care, venind încoace cu binecuvântarea stăpânului Veniamin încă fiind preot, a început înfăptuirea unul lucru minunat – făurirea acestei biserici a lui Dumnezeu. Astăzi, Stăpâne, purtaţi responsabilitatea nu doar pentru parohia proprie – Dumneavoastră purtaţi responsabilitatea pentru o eparhie mare, unde locuiesc mulţi oameni, unde, ca şi mai înainte, nu sunt suficiente biserici ale lui Dumnezeu, unde încă mulţi oameni nu se identifică pe sine nici cu credinţa, nici cu Ortodoxia şi defel nu se îngrijorează că trebuie să meargă după Dumnezeu în viaţa lor. Vă aşteaptă fapte mari de misionarism, faptele apostolilor. Însă primul pas este făcut şi de pe treptele acestei măreţe biserici aş vrea să vă exprim recunoştinţa şi mulţumirea mea profundă şi să vă transmit, în calitate de binecuvântare şi dar memorabil, această sfântă panaghie. Fie ca Preasfânta Stăpâna noastră, al cărei chip se găseşte aici, să vă acopere cu Acoperământul Său.

Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa cordială primarului Oleg Genadievici. Ştiu că săvârşeşte multe fapte bune, că este iubit de oameni. Dar, se prea poate, cel mai important lucru pe care l-a făcut şi care niciodată nu va fi uitat – este participarea activă la crearea acestei sfinte Biserici. Eu vă mulţumesc din inimă, Oleg Genadievici, căci ceea ce aţi făcut este plăcut şi în faţa lui Dumnezeu, şi este salutat de poporul Dumneavoastră. În amintirea despre vizita mea aş vrea să vă aduc în dar icoana unei mari sfinte făcătoare de minuni, Matrona de Moscova. În fiecare zi la această sfântă a lui Dumnezeu la Moscova vin mii şi mii de oameni. Doar oamenii nu merg la fântâna, în care nu este apă – la ea vin oamenii, deoarece ea aude rugăciunile şi ajută oamenilor. Aş vrea să vă binecuvântez cu această icoană şi să vă doresc ajutorul Domnului în slujirea de mai departe oraşului Nahodka şi locuitorilor lui. De asemenea, primiţi în dar cartea, pe care am scris-o cândva.

Iar pentru parohia minunată de la Nahodka, pentru această sfântă biserică aş vrea să aduc în dar icoana Maicii Domnului cu o plăcuţă specială, pe care este scris că este un dar al Patriarhului. Când vă veţi apropia şi veţi săruta această icoană, rugaţi-vă, inclusiv şi pentru mine. Rugăciunea voastră şi susţinerea duhovnicească a voastră sunt foarte necesare pentru mine.

Aş mai vrea să las astăzi fiecăruia din voi binecuvântarea mea. Este o iconiţă mică a sfântului cuviosului Serghie, în a cărui cinste am sfinţit biserica de jos, iar pe verso este binecuvântarea mea Patriarhală. Am să rog, stăpâne Nicolai, imediat după ce vom încheia comunicarea noastră duhovnicească, ca slujitorii bisericii să împartă tuturor credincioşilor această binecuvântare a Patriarhului. Păstraţi-o, o puteţi lua cu sine în cale şi rugaţi-vă cuviosului Serghie. Pentru rugăciunile lui, cu Acoperământul Preacuratei Stăpânei noastre şi cu binecuvântarea lui Dumnezeu să fie păzită Nahodka de toate situaţiile rele şi fie ca în pace şi în prosperitate să se dezvolte viaţa acestui oraş minunat. Să vă păzească Domnul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Declarația Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în legătură cu evenimentele din Muntenegru

Declarația Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în legătură cu situația privind Sfânta Sofia

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Primului Președinte al Republicii Kazahstan N.A. Nazarbaev cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii stavropighiale „Acoperământul Maicii Domnului” din Moscova egumena Feofania (Miskina) cu prilejul aniversării a 55 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Hotkovo egumena Olimpiada (Baranova) cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare a Patriarhului adresat Preafericitului mitropolit al Kievului Onufrii cu prilejul zilei numelui

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către Primul Președinte al Republicii Kazahstan N.A. Nazarbaev

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat conducătorului artistic al Teatrului Mic al Rusiei Iu.M. Solomin cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Sankt-Petersburg Varsonofii cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii