Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat sfinţirea bisericii-capelă pe locul statului-major al lui Kutuzov în oraşul Maloiaroslavets

Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat sfinţirea bisericii-capelă pe locul statului-major al lui Kutuzov în oraşul Maloiaroslavets
Versiune pentru tipar
28 octombrie 2012 16:33

La 28 octombrie 2012 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a întreprins o vizită în oraşul Maloiaroslavets (regiunea Kaluga). Vizita primului sfânt ierarh este întreprinsă cu ocazia aniversării a 200 de ani de la biruinţa în Războiul pentru apărarea Patriei – în octombrie 1812 mănăstirea „Sfântul ierarh Nicolae” de pe Ceornyi ostrog din oraşul Maloiaroslavets a fost locul luptelor decisive cu armatele lui Napoleon.

După terminarea liturghiei Dumnezeieşti în catedrala „Sfântul ierarh Nicolae”, Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat sfinţirea bisericii-capelă în cinstea Arhanghelului Mihail, ridicată cu ocazia aniversării a 200 de ani de la biruinţă, pe locul statului-major al lui M.I. Kutuzov, în apropierea de sfintele porţi ale mănăstirii, care până în zilele noastre păstrează urmele luptei crâncene.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a transmis în dar capelei icoana Maicii Domnului de la Kazani.

Apoi Preafericitul Stăpân s-a îndreptat spre Monumentul Gloriei, ridicat în memoria celor căzuţi în războiul pentru apărarea Patriei din anul 1812.

Întâistătătorul a depus la memorial, lângă care s-a aflat garda de onoare a grenaderilor armatei ţariste ruse, un coş cu flori.

Apoi a fost oficiată litia pentru cei răposaţi, după a cărei terminare a fost cântată „Veşnica pomenire” „preacuviosului ţar Alexandru I şi tuturor conducătorilor şi ostaşilor, căzuţi pe câmpul de luptă”.

Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către cei prezenţi cu o scurtă predică: „Păstrând în amintire fapta eroică a apărătorilor Patriei noastre, noi prin această memorie ne atingem de ceea ce au săvârşit ei, de eroismul lor, de curajul lor, de dragostea lor faţă de Patrie şi învăţăm de la ei totul de ce avem noi nevoie şi de ce are nevoie poporul nostru astăzi nu mai puţin decât în acele vremuri. Fie ca Domnul să liniştească sufletele apărătorilor fideli ai Patriei noastre în sălaşurile Sale din ceruri şi să săvârşească pomenirea veşnică în rugăciuni pentru ei în sufletele noastre. Amin”.

În încheiere a răsunat imnul „Cât este de slăvit” pe muzica lui D.S. Bortneanski.

În amintirea Războiului pentru apărarea Patriei din anul 1812, prin ordinul ţarului Nicolai I a fost luată decizia de a instala monumente pe locurile a şase lupte din cele mai importante: pe câmpia Borodino, la Smolensk, Krasnoie, Kovno, Polotsk şi Maloiaroslavets. Conform totalurilor concursului efectuat, au fost alese proiectele arhitectului Antonio Adamini, aprobate de ţar.

La 29 octombrie 1844, pe piaţa centrală a oraşului Maloiaroslavets, a avut loc inaugurarea solemnă a monumentului. Monumentul prezinta o piramidă cu opt laturi, având o înălţime de 22 de metri, al cărei vârf era încoronat cu o cupolă, având în vârf o cruce ortodoxă aurită.

La începutul anilor 1930 monumentul a fost distrus. Este restaurat în zilele noastre.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat biserica în construcție cu hramul „Sfinții întocmai cu Apostolii Chiril și Metodiu” din Kaliningrad

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Kaliningrad. Vizitarea bisericii în construcție cu hramul „Sfinții întocmai cu Apostolii Chiril și Metodiu” din Kaliningrad

Arhiepiscopul de Mahacikala Varlaam a săvîrșit rînduiala sfințirii pietrei de temelie și instalării crucii pe locul construcției noii biserici militare în or. Groznîi

Șeful Districtului mitropolitan din Kazahstan a condus consfătuirea de lucru în problemele construcției bisericii cu hramul „Toți Sfinții ai Kzahstanului” din Nur-Sultan

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la ceremonia de transmitere a utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus adunarea clerului Mitropoliei de Kaliningrad

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Kaliningrad. Transmiterea utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

La Seminarul teologic din Minsk au avut loc cele de-a XII-lea Lecturi în memoria mitropolitului Iosif (Semașko)

La cea de-a unsprezecea aniversare din ziua decesului Sanctității Sale Patriarhul Alexii al II-lea Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvîrșit slujba dumnezeiască de pomenire în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

La cea de-a unsprezecea aniversare din ziua decesului Sanctității Sale Patriarhul Alexii al II-lea Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvîrșit slujba dumnezeiască de pomenire în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

Slujba dumnezeiască de pomenire în Catedrala episcopală „Arătarea Domnului” la cea de-a unsprezecea aniversare din ziua decesului Sanctității Sale Patriarhul Alexii al II-lea

La Moscova s-a pus piatra de temelie a bisericii în memoria jurnaliștilor militari

La Muzeul de istorie a religiei din Sanct Petersburg a afost inaugurată o expoziție consacrată rolului Bisericii Ortodoxe în istoria militară a Rusiei

În cadrul expoziției „Rusia Ortodoxă” au avut loc conferințe, consacrate celei de-a 1150-a aniversări a statalității ruse și celei de-a 200-a aniversări a victoriei în Războiul pentru apărarea Patriei din 1812

La Complexul central de expoziții „Manej” vor avea loc conferințe consacarate celei de-a 1150-a aniversări a statalității ruse și celei de-a 200-a aniversări a luptei de la Borodino

Pămîntul de pe mormintele ostașilor sovietici din Belgia va fi adus la biserica principală a Forțelor Armate ale Rusiei

Arhiepiscopul de Coreea Feofan a săvîrșit litia de pomenire pentru marinarii crucișătorului „Vareag”

La Academia de teologie din Sankt-Petersburg a avut loc acțunea dedicată memoriei arhimandritului Paladii (Kafarov) (1817-1878)

Preafericitul mitropolit Onufrii a luat parte la ceremonia de stat în memoria victimelor foametei în masă din anii 1932-1933