Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Condoleanţele Preafericitului Patriarh Chiril în legătură cu decesul Preafericitului Patriarh al Bulgariei Maxim

Condoleanţele Preafericitului Patriarh Chiril în legătură cu decesul Preafericitului Patriarh al Bulgariei Maxim
Versiune pentru tipar
7 noiembrie 2012 13:17

La 6 noiembrie 2012, în vârsta de 98 de ani, a plecat la Domnul cel mai în vârstă dintre Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale, Preafericitul Patriarh al Bulgariei Maxim. Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a expediat condoleanţe Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare în legătură cu decesul Întâistătătorului ei.

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria

Înaltpreasfinţiile Voastre, iubiţi întru Domnul confraţi-arhipăstori!

În numele arhiereilor, clericilor, monahilor, monahiilor şi mirenilor Bisericii Ortodoxe Ruse şi în numele meu personal vă exprimăm condoleanţe profunde şi cordiale în legătură cu adormirea Întâistătătorului Bisericii frăţeşti Ortodoxe Bulgare, a Preafericitului Patriarh Maxim.

Biserica Ortodoxă din Rusia, al cărei prieten sincer a fost pe parcursul întregii sale vieţi pământeşti îndelungate adormitul Prim sfânt ierarh, este scârbită de pierderea grea împreună cu Sora ei, devenită orfană. Mă rog fierbinte Domnului nostru Iisus Hristos pentru odihna în sălaşurile drepţilor a Confratelui şi Coslujitorului meu, de care mă legau relaţii de dragoste şi prietenie personală. Îndeosebi este memorabilă vizita pe care am făcut-o în Bulgaria în acest an, rugăciunile noastre comune şi comunicarea cordială.

Nou adormitul Preafericitul Patriarh unea în sine diferite epoci. Înţelepciunea lui părintească şi multitudinea de virtuţi, pe care le-a dobândit pe calea slujirii sale jertfelnice lui Hristos Mântuitorul, împodobeau vechea Biserică Bulgară. Întruchipând în sine măreţia Ortodoxiei bulgare, Preafericitul Maxim a fost un adevărat părinte duhovnicesc pentru enoriaşii săi, pentru a căror unitate şi mântuire el a trudit cu râvnă mulţi ani la rând.

Cred că Patriarhul Maxim a părăsit lumea pământească, ca în ceata sfinţilor ierarhi în vecie să stea în faţa Scaunului lui Dumnezeu şi să se roage pentru poporul său şi pentru toţi creştinii ortodocşi.

Sufletul lui cu drepţii să se odihnească şi pomenirea lui din neam în neam.

Cu dragoste întru Domnul

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie