Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

​Raportul Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea celei de a doua plenare a Adunării intersoborniceşti a Bisericii Ortodoxe Ruse

​Raportul Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea celei de a doua plenare a Adunării intersoborniceşti a Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
22 noiembrie 2012 18:53

La 22 noiembrie, în Sala soboarelor bisericeşti a catedralei „Hristos Mântuitorul”, sub conducerea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, şi-a început lucrările cea de a doua plenară a Adunării intersoborniceşti a Bisericii Ortodoxe Ruse. La începutul primei şedinţe Preafericitul Patriarh Chiril a prezentat un raport în care a numit temele şi sarcinile principale ale plenarei.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Cuvioşi părinţi! Dragi fraţi şi surori!

Aş vrea să vă salut cordial pe toţi la şedinţa plenarei a doua a Adunării intersoborniceşti a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Adunarea intersobornicească numără circa 150 de persoane şi noi cu toţii sosim la Moscova pentru a aprecia activitatea, efectuată de comisiile Adunării intersoborniceşti, activitatea care include în sine o discuţie serioasă – atât cea interbisericească, cât şi cea din societate, iar opiniile exprimate, observaţiile făcute au fost examinate de comisia de redactare, a cărei activitate a fost orientată spre luarea la evidenţă a tuturor doleanţelor exprimate şi, desigur, fără distrugerea integrităţii documentelor, fără crearea concepţiilor contradictorii în unul şi acelaşi document, ţinând cont de majoritatea propunerilor judicioase.

După plenara din anul 2011 comisiile Adunării au continuat examinarea acelor probleme actuale, care s-au aflat şi se află în faţa opiniei bisericeşti. Astfel, după exemplul documentului cu privire la organizarea slujirii sociale la nivelele general-bisericesc, eparhial, de blagocinie şi de parohie au fost create documente privind slujirea în domeniile misionarismului, catehizării şi lucrului cu tineretul. Aceste documente anul trecut au fost adoptate de Sfântul Sinod şi astăzi, fiind difuzate în întreaga Biserică, sunt de bază în organizarea activităţii de profil la toate nivelurile vieţii bisericeşti – cel parohial, de blagocinie, eparhial, mitropolitan şi general-bisericesc. Cu alte cuvinte, datorită Adunării intersoborniceşti noi am elaborat şi am adoptat documente care se bazează pe un consens general şi sunt destinate organizării în mod real a acelui lucru, despre care am vorbit adineaori, la toate nivelurile activităţii bisericeşti.

În continuarea temei despre participarea slujitorilor bisericii în activitatea politică a fost formulată poziţia Sfântului Sinod cu privirea la înaintarea de către slujitorii bisericii a propriilor candidaturi la alegeri în situaţii excepţionale şi inadmisibilitatea participării lor în partide politice. Membrii Adunării intersoborniceşti au elaborat documente sinodale, care reglează relaţiile reciproce dintre eparhiile în formă de mitropolii ce se află într-o regiune şi care reglează, de asemenea, slujirea vicarilor şi organizarea vicariatelor.

Cu alte cuvinte, unele documente din cauza că a trebuit să fie adoptate de instituţiile puterii canonice ale Bisericii noastre într-un termen destul de restrâns, nu au putut fi trecute prin toată procedura Adunării intersoborniceşti. Dar ele au fost elaborate cu participarea activă a membrilor Adunării intersoborniceşti, pentru care lucru aş vrea să-mi exprim recunoştinţa  tuturor celor care au fost atraşi în acest proces.

Instituţiile sinodale, continuând gândurile despre dezvoltarea vieţii bisericeşti în albia iniţiată de Adunarea intersobornicească, au creat un corpus întreg de documente: începând cu recomandări pentru activitatea colaboratorilor bisericeşti de diferită orientare şi terminând cu regulamentul cu privire la organizarea în eparhii a caselor de ajutor reciproc. Cu participarea membrilor Adunării sunt elaborate standarde privind pregătirea şi atestarea catehizatorilor şi a colaboratorilor în activitatea cu tineretul.

Astăzi unele din aceste elaborări se află la ordinea de zi a Consiliului Bisericesc Suprem care redactează documente concrete, care se referă la pregătirea catehizatorilor, a colaboratorilor lucrului cu tineretul, a lucrătorilor sociali. Sper că în curând vom avea corpusul documentelor, care ar permite organizarea unui sistem integral, coordonat, unic de pregătire a slujitorilor bisericii, ocupaţi în aceste domenii importante ale activităţii bisericeşti. Când vorbesc despre un sistem unic, am în vedere că acest sistem de pregătire a specialiştilor va fi coordonat cu ordinea generală de pregătire a teologilor şi a slujitorilor bisericii.

Însă aportul intelectual al membrilor organului intersobornicesc consultativ al Bisericii Ortodoxe Ruse nu se reduce doar la  elaborarea documentelor din domeniul dreptului. Mai mult ca atât, apariţia lor este rodul unui lucru intensiv de cercetare, efectuat de comisiile Adunării. Fără atragerea cercurilor largi de experţi pentru cercetarea unor anumite procese care au loc în viaţă,  elaborarea materialelor care contribuie la transformarea Bisericii ar fi fost imposibilă. Aş vrea în mod special să subliniez importanţa lucrului de expertiză care se efectuează în cadrul activităţii comisiei Adunării intersoborniceşti.

Ieri la şedinţa prezidiului am chibzuit pe marginea ordinii de zi a Adunării intersoborniceşti şi am stabilit temele prioritare, pe care le veţi studia în anul viitor. Prezidiul a recomandat  analizarea a peste treizeci de teme pentru treisprezece direcţii. Aceasta nu înseamnă că Biserica nu se interesează mai mult de nimic altceva decât de problemele desemnate. Din contra, este doar o mică parte a direcţiilor care necesită atenţia noastră. Printre ele nu sunt teme mai importante sau mai puţin importante. Ele toate se referă la viaţa oamenilor contemporani, conduşi de Biserica Ortodoxă Rusă, care populează diverse ţări şi continente.

Pe de altă parte, scurtarea ordinii de zi, micşorarea volumului portofoliilor comisiei este îndreptată asupra faptului ca activitatea Adunării intersoborniceşti să poată fi mai orientată şi mai eficientă. Şefii de comisii ştiu cât e de greu să te ocupi de mai multe teme importante, aflate concomitent  în vizorul comisiei. Deseori rezultatul unei astfel de metodologii incorecte este scăderea calităţii documentelor. Anume de aceea cantitatea documentelor, transmise spre examinare operativă în comisie, trebuie micşorată.

Dând apreciere provocărilor vremurilor noastre, Adunarea intersobornicească demonstrează un exemplu de atitudine raţională către procesele cercetate. Nu inacceptarea oarbă a unui alt punct de vedere, dar meditarea asupra formării unui dialog cu un oponent intransigent sau pur şi simplu cu acela care are o altă viziune asupra acestei probleme. Noi urmărim cum disputele arzătoare se desfăşoară în cadrul comisiilor la etapa meditării asupra temelor. O polemică acută apare şi la şedinţele plenarei. Apoi se iau în calcul toate „pro” şi „contra” şi materialul este transmis în comisia de redactare. Însă toate acestea nu elimină o discuţie activă după venirea proiectelor pentru discutarea general-bisericească.

Învăţarea artei de a purta un dialog poate ajuta păstoriţilor noştri să fie neînfricaţi. În aceste zile noi pomenim evenimentele revoluţionare în urmă cu 95 de ani şi pagina sângeroasă în istoria Bisericii Ruse. Veacul ce a trecut ne-a adus numeroşi mărturisitori ai convingerilor creştine. Dar şi în zilele noastre multor credincioşi le este greu să recunoască copărtăşirea lor la Hristos, iar mărturisirea deschisă a credinţei deseori cere curaj. Fiindcă astăzi în unele cercuri, precum şi în timpurile de înainte şi de după revoluţie, se formează nişte stereotipuri, în conformitate cu care un om îmbisericit nu este o persoană progresivă, modernă, de aceea a fi un astfel de om nu este prestigios. Oamenii îşi îndreaptă atenţia asupra idealurilor de prestigiu şi bunăstare, de obţinere a unei ponderi anumite în mediul copărtaşilor de idei. Şi poate că unii ar fi dorit să meargă mai des la biserica lui Dumnezeu, în suflet cred în Dumnezeu, dar le e incomod să recunoască aceasta.

Se prea poate că astfel de poziţie există din motivul că oamenii nu ştiu cum să-şi exprime poziţia? Sfânta Scriptură şi moştenirea sfinţilor părinţi, din păcate, nu sunt citite de toţi oamenii şi chiar citindu-le, nu întotdeauna pot adapta aceste cuvinte măreţe, înţelepte la viaţa lor cotidiană. Dar cu ce fel de alte cuvinte poate fi explicată un alt punct de vedere? Iată şi este utilizat orice enumerare de argumente din viaţa noastră cotidiană, din experienţa noastră personală. Uneori oamenii în mod public îşi împărtăşesc aceste argumente, trezind nedumerirea la unii şi regretul la alţii.

Adunarea intersobornicească ajută păstoriţilor să găsească acel punct de sprijin, despre care vorbim acum, să vadă, să înţeleagă şi, dacă e nevoie, să transmită celor din jur mesajul valoros şi autentic al Bisericii. Îmi aduc aminte că, imediat după Soborul Local din anul 2009, pe un site teologic a fost difuzat un material cu titlul „Să declarăm despre prezenţa noastră”. Aş vrea să spun prin cuvintele acestei expresii înaripate: Adunarea intersobornicească ajută pe creştin să declare despre prezenţa sa. Prin activitatea lor, membrii Adunării îşi aduc contribuţia proprie la dezvoltarea culturii discuţiei nu doar în mijlocul poporului îmbisericit, dar şi în toată societatea. Dacă vom reuşi să auzim argumentele unora şi ale altora, atunci vom fi capabili să polemizăm şi cu cei care sunt indiferenţi deocamdată, sunt străini idealului evanghelic, sau cu cei care încearcă să discute cu noi după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos (vezi: Col. 2: 8).

Pentru Soborul Arhieresc din anul 2013 Adunarea intersobornicească a pregătit şase proiecte de documente. Pentru proiectele anului 2012 au fost primite 62 de avize din eparhii şi circa două mii de comentarii în Internet.

Din eparhiile, care au trimis avize multilaterale, în mod special aş vrea să menţionez acele eparhii, care au expediat cele mai complexe avize. Nu voi enumera toate eparhiile, care au dat răspuns; unele din ele au conştientizat profund tematica Adunării intersoborniceşti şi ne-au transmis rezultatele acestei cercetări. Aş vrea să dau citire denumirile acestor eparhii:

1.    de Arhanghelsk

2.    de Astanay

3.    de Barnaul

4.    de Belgorod

5.    de Brest

6.    de Breansk

7.    de Vladimir

8.    de Vologda

9.    de Voronej

10.    de Veatka

11.    de Grodno

12.    de Ecaterinburg

13.    de Ivanovo

14.    de Yoşkar-Ola

15.    de Kazani

16.    de Kalinigrad

17.    de Kaluga

18.    de Kemerovo

19.    de Chişinău

20.    de Kurgan

21.    de Moscova (regională şi municipală)

22.    de Murmansk

23.    de Nijnii Novgorod

24.    de Novgorod

25.    de Novosibirsk

26.    de Orenburg

27.    de Oreol

28.    de Penza

29.    de Permi

30.    de Rostov-pe-Don

31.    de Reazani

32.    de Samara

33.    de Sanct-Petersburg

34.    de Saransk

35.    de Saratov

36.     de Simbirsk

37.    de Smolensk

38.    de Stavropol

39.    de Tambov

40.    de Tveri

41.    de Tula

42.    de Ulan-Udă

43.    de Ceboksary.

Din 240 de eparhii, care există actualmente în Biserica Ortodoxă Rusă, aceste 43 au expediat avizele lor. Dar aş vrea să pomenesc încă de opt eparhii din numărul celor nou formate. Noi nu ne-am aşteptat că aceste eparhii, care doar îşi formează structura de lucru, se vor include activ în cercetarea problemelor Adunării intersoborniceşti, însă aceasta a avut loc şi eu aş vrea să numesc aceste eparhii:

1.de Arsenievsk (Mitropolia de Primorie);

2. de Gubka (Mitropolia de Belgorod);

3.de Enisey (Mitropolia de Krasnoiarsk);

4. de Kasimov (Mitropolia de Reazani);

5. de Nijnii Taghil (Mitropolia de Ekaterinburg);

6. de Pokrovsc (Mitropolia de Saratov);

7. de Piatigorsk (Mitropolia de Stavropol);

8. de Skopin (Mitropolia de Reazani).

Aceste opt eparhii nou create, de asemenea, au discutat în mod activ tematica şi şi-au adus contribuţia la activitatea de mai departe asupra documentelor.

Dacă e să comparăm răspunsurile eparhiilor la discutarea general-bisericească a proiectelor Adunării în anul 2010, când doar am început această activitate, cu cele din anul 2012, putem observa creşterea atenţiei regiunilor pentru propunerile Adunării. Astfel, în anul 2010, când în Biserica Rusă erau 164 de eparhii, au comentat activ documentele doar 12% din eparhii. Astăzi, după cum am spus, avem 240 de eparhii şi procentul participanţilor la discuţii a ajuns la 18. Se prea poate că nu este acea cifră care ne-ar mulţumi în deplină măsură, însă creşterea este evidentă. Este important că în acest proces participă eparhiile nou create. Aceasta, după opinia mea, este un semnal pozitiv.

În legătură cu abundenţa de comentarii polarizate este îndreptat în comisie pentru definitivare proiectul „Regulamentul cu privire la mănăstiri şi monahism”. Printre opiniile sosite în aparatul Adunării nu o singură dată a fost formulată propunerea de a nu ne grăbi cu aprobarea finală a acestui Regulament, ci să purtăm o discuţie echilibrată şi multilaterală pe marginea lui. Unul din mijloacele cele mai eficiente pentru discutarea lui este efectuarea regulată a conferinţelor şi congreselor cu referire la diversele aspecte ale vieţii monahale, care ar fi realizate cu participarea cunoscutelor personalităţi: practicieni, duhovnici, teologi, liturghisitori, istorici ai Bisericii.

Ştiu că multe în această ordine de idei se înfăptuiesc deja, însă, bineînţeles, trezeşte regretul că dinamica parcursului acestui document în momentul de faţă a slăbit. Eu conştientizez că există dificultăţi obiective, însă orice temă serioasă este legată de dificultăţi. Noi am discutat ieri la şedinţa prezidiului această temă, am fost de acord cu propunerile comisiei de profil a Adunării intersoborniceşti despre continuarea studierii temei „Regulamentul cu privire la mănăstiri şi monahism”, însă urmează a o face mult mai eficient.

Încă în anul 2011 prezidiul a transmis la plenară proiectul documentului cu denumirea „Procedura alegerii Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii”. În anul 2010, pe baza totalurilor sondajului primar efectuat în eparhii, în academii teologice şi într-un şir de comisii socio-bisericeşti cu privire la conducerea bisericeească şi la mecanismele înfăptuirii sobornicităţii în Biserică, au fost elaborate patru variante ale procedurii alegerii Patriarhului. După prima examinare de către prezidiu, toate aceste patru variante au fost expediate în eparhii şi au fost publicate într-o listă pe Internet pentru discuţie. În răspunsul lor, participanţii la discuţie doar şi-au expus opinia în favoarea unei sau altei variante, iar amendamente concrete aproape că nu au parvenit. Opiniile într-o măsură mai mare sau mai mică s-au repartizat între trei din cele patru variante: mai multe detalii veţi găsi în documentele difuzate Dumneavoastră.

Membrilor plenarei li se propune să se pronunţe pe marginea variantelor oferite, precum şi referitor la procedura prezentată în patru versiuni. Decizia finală, hotărâtoare, aparţine Soborului Arhieresc, căruia i se vor prezenta concluziile şi propunerile plenarei.

În anul 2012, prin discuţia intersobornicească au trecut „Amendamentele la Statutul cu privire la distribuirea împuternicirilor dintre Soborul Local şi cel Arhieresc”. Elaborarea acestui document a fost de lungă durată. Cu toţii, probabil, ţineţi minte că stabilirea locului Soborului Local în viaţa Bisericii a fost anume acea temă care a apărut la Soborul Local din anul 2009 cu privire la crearea unui organ intersobornicesc. De fapt, această temă a servit drept început al discuţiilor cu privire la crearea Adunării intersoborniceşti. În legătură cu aceasta, discutarea temei date în cadrul Adunării intersoborniceşti are o importanţă deosebită şi este prioritară. Este primul document pe care trebuie să-l coordonăm, iar la Soborul din anul 2013 să-l introducem în viaţa Bisericii. Comisia de profil a prezentat primele sale concluzii pe marginea acestui document deja în decembrie 2010.

În februarie 2011, după prima şedinţă a plenarei noastre, aceste concluzii au fost expediate în toate eparhiile şi au fost publicate în reţeaua Internet-ului pentru discuţie. Documentul elaborat nu a avut atunci un caracter de amendamente concrete la Statut. Era vorba despre raţionamente generale privitor la locul Soborului Local şi Arhieresc în sistemul conducerii bisericeşti. În decursul anului 2011 comisia a primit un număr destul de mare de avize din eparhii şi în reţeaua Internet, s-a străduit să le sistematizeze. În rezultat a fost pregătit un proiect de amendamente la Statut care includea majoritatea propunerilor parvenite. În special, dacă în primul proiect era vorba de faptul ca organul suprem al puterii în Biserică să fie Soborul Arhieresc, iar Soborul Local să fie organul reprezentanţei plinătăţii bisericeşti, atunci în noul proiect ambelor Soboare se atribuie puterea supremă bisericească.

Una din sarcinile care a trebuit să fie soluţionată la elaborarea celui de al doilea proiect, a fost necesitatea de a ocoli amestecul împuternicirilor Soborului local şi ale celui Arhieresc şi a descrie în ce domeniu şi care Sobor deţine puterea supremă.

Din luna mai până în octombrie 2012 în eparhii şi în reţeaua Internet s-a desfăşurat discuţia pe marginea celui de al doilea proiect – proiectul amendamentelor la Statut. Opiniile parvenite au fost cercetate de comisia de redactare sub conducerea mea.

Modificarea principală, introdusă în acest document pe baza avizelor din eparhii şi a discuţiei în societate, este legată de neliniştea privitor la faptul că în proiectul al doilea Soborul Local pierdea orice atribuţie privind discutarea problemelor dogmatice şi canonice.

În această ordine de idei trebuie să semnalăm următoarele. Pe de o parte, este evident că puterea supremă în aceste probleme – dreptul tâlcuirii credinţei ortodoxe şi a canoanelor – aparţine în Biserică Soborului Arhipăstorilor. Pe de altă parte, noi ştim că poporul lui Dumnezeu înfăptuieşte recepţionarea deciziilor episcopilor din acest domeniu. De fapt, divizarea în soboare sfinţite şi „tâlhăreşti” se determina întotdeauna de receptare – în ce măsură Plinătatea bisericească accepta sau respingea anumite decizii ale Soboarelor Ecumenice sau Locale.

Comisia de redactare a ţinut cont de îngrijorarea participanţilor la discuţie şi a inclus în a treia versiune propusă spre atenţia Dumneavoastră tezele care stipulează că Soboarele Locale îşi păstrează grija cu privire la puritatea credinţei şi urmarea canoanelor. Inclusiv este păstrat principiul ierarhic, inclusiv tradiţia Bisericii Ecumenice care deleghează Soborului episcopilor dreptul de a formula tezele de caracter doctrinar şi canonic.

Încă un amendament important este inclus în urma discuţiilor. El se referă la dreptul judecăţii asupra Patriarhului. S-a decis a preciza procedura judecăţii asupra Patriarhului, lăsând ultimul cuvânt după Soborul Local, ţinând cont că anume Soborul Local este acel organ care alege Patriarhul şi de aceea soarta Patriarhului în cazul imposibilităţii de a-şi săvârşi slujirea, de asemenea, trebuie să fie determinată de Soborul Local.

Proiectul care a cerut o activitate mare din partea comisiei de redactare şi care a acumulat cel mai mare număr de avize, inclusiv din eparhii, a devenit documentul „Cu privire la poziţia Bisericii în legătură cu apariţia şi perspectivele dezvoltării noilor tehnologii de identificare a personalităţii”. Amendamentele incluse în rezultatul avizelor parvenite reflectă poziţia activă a multor copii ai Bisericii noastre referitor la diverse instrumente de identificare electronică. Principalul ce trezeşte neliniştea în noile tehnologii de identificare a personalităţii este faptul că ele pot încălca libertatea omului şi în perspectivă, prin mijlocirea acestor tehnologii, fiecare creştin poate fi pus în faţa alegerii: sau în mod deschis să se lepede de Hristos, de poruncile Evanghelice, sau să fie aruncat din societate şi să rămână în afara legii.

Pe baza avizelor parvenite la proiectul „Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la reforma dreptului familial şi problemele justiţiei juvenile” au apărut amendamente esenţiale privind structura documentului. De exemplu, determinarea justiţiei juvenile este transferată din trimiterea din josul paginii în preambul. Este important acest fapt, deoarece una din problemele ce apar în discuţiile despre justiţia juvenilă este discordanţa în definiţii atât la adepţii ei, cât şi la adversarii ei. Experienţa a demonstrat că oamenii nu ştiu despre ce vorbesc – folosesc unul şi acelaşi termen, dar vorbesc despre diferite lucruri.

În afară de aceasta, participanţii la discuţia general-bisericească au subliniat inacceptarea interpretării libere a legii de către organele de tutelă şi instanţele de judecată în problema luării copilului din familie, precum au şi consemnat inacceptarea contrapunerii intereselor copiilor şi a intereselor părinţilor, ceea ce este caracteristic sistemului occidental al justiţiei juvenile. Cu toate acestea, Biserica susţine dezvoltarea unui sistem special al instanţelor de judecată asupra minorilor şi al grijii faţă de minorii infractori condamnaţi.

La proiectul „Cu privire la principiile de reabilitare a dependenţilor de droguri în Biserica Ortodoxă Rusă” au parvenit fie corectări de ordin stilistic, fie propuneri de caracter îngust. În legătură cu aceasta comisia de redactare în timpul lucrului a luat consultaţii de la specialiştii din comisiile de profil şi multe propuneri au fost luate în seamă.

Amendamentele de bază la documentul „Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la problemele de ecologie” au fost înaintate din partea Academiei teologice din Sanct-Petersburg, Eparhiei de Novgorod şi a Clubului de discuţii al Soborului Poporului Rus, precum şi de la participanţii la discuţiile care au avut loc în Camera Obştească a Federaţiei Ruse pe marginea acestui document. Propunerile au avut un caracter constructiv, au constat din texte integrale care menţionau coraportul dintre ecologie – pe de o parte, şi antropologia şi cosmologia – pe de altă parte. De aceste propuneri, de asemenea, se va ţine cont, dar cu condiţia unei redactări literare. Ieri prezidiul a cercetat fragmentele textului care au fost incluse din exterior în documentul bisericesc şi noi am înţeles că în forma stilistică în care a fost prezentat materialul, el nu poate fi incorporat în documentul sobornicesc. De aceea este nevoie de lucru, cel puţin din partea acelor persoane care s-au ocupat de acest text, ca la momentul şedinţei, când se va lua în discuţie această problemă, să fie gata corectările acceptabile.

Din trecerea în revistă a materialelor, prezentate de mine, se vede că etapa formării Adunării intersoborniceşti a trecut. Noi am elaborat anumite principii în relaţiile unora cu alţii, am creat mecanisme de studiere a problemelor. Timp de trei ani nu o singură dată membrii Adunării la rugămintea Conducerii Bisericii se adunau la şedinţe neplanificate ale grupurilor de lucru şi elaborau materiale pentru Sfântul Sinod şi Consiliul Suprem Bisericesc. Aş vrea să mulţumesc din suflet acelor membri ai Adunării intersoborniceşti care acordă ajutor consultativ în cadrul lucrului curent al Sinodului şi al Consiliului Suprem Bisericesc.

De asemenea consider necesar să atrag atenţia Dumneavoastră la eficacitatea înaltă a atragerii comunităţii laice de experţi la activitatea asupra documentului. Prima care a mers pe această cale a fost comisia pentru problemele organizării activităţii bisericeşti sociale şi de caritate (preşedinte – mitropolitul de Kaluga şi Borovsk Climent, secretar – Margarita Borisovna Neliubova). Experienţa pozitivă a acestei iniţiative trebuie să fie răspândită, eu cred, asupra tuturor comisiilor Adunării, unde această experienţă poate fi necesară. Este important a organiza pe marginea documentelor elaborate mese rotunde, seminare, conferinţe nu doar la etapa cercetării problemei, dar şi la etapa efectuării discuţiilor general-bisericeşti.

Este extrem de important – şi aceasta este întrebarea adresată către comunicatorii noştri bisericeşti - ca în această discuţie general-bisericească să fie atrasă presa noastră bisericească, mijloacele noastre mass-media, care prezintă o mare putere în ziua de azi. Festivalul ce a trecut „Credinţă şi cuvânt” ne-a dat posibilitate să vedem toată secţiunea transversală a mass-media – este cu adevărat o mare forţă, dar o forţă care uneori este utilizată neîndemânatic doar dintr-o singură cauză – deocamdată nu avem un spaţiu informaţional unic, aparţinând Bisericii Ortodoxe Ruse. Sper că lucrul asupra organizării unui astfel de spaţiu informaţional va continua şi mijloacele noastre bisericeşti de informare vor avea un rol important, inclusiv în cadrul discuţiilor pe marginea materialelor Adunării intersoborniceşti.  <…>

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei