Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Declaraţia comună a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril şi a conducătorilor Direcţiilor duhovniceşti ale musulmanilor din Caucazul de Nord (Kislovodsk, 13 decembrie 2012)

Declaraţia comună a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril şi a conducătorilor Direcţiilor duhovniceşti ale musulmanilor din Caucazul de Nord (Kislovodsk, 13 decembrie 2012)
Versiune pentru tipar
13 decembrie 2012 20:00

La 13 decembrie 2012, la Kislovodsk a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu muftii din regiunile care intră în componenţa districtului federal Caucazul de Nord. În cadrul întâlnirii a fost adoptată o declaraţie comună.

Caucazul este casa comună a multor popoare, care păstrează tradiţiile multiseculare şi experienţa zecilor generaţii de oameni liberi şi sinceri. Această casă a fost construită pe parcursul secolelor de poporul rus, de popoarele din Kabardino-Balkaria, Karaceaevo-Cerkesia, Cecenia, Inguşetia, Daghestan, Osetia de Nord. Timp de secole reprezentanţii Ortodoxiei şi ai Islamului pe acest teritoriu au vieţuit cot la cot, împărtăşind bucuriile şi scârbirile, victoriile şi eşecurile, pierderile şi câştigurile.

Noi ne-am adunat pe pământul ospitalier al Stavropolului ca să spunem tuturor: nimic nu s-a schimbat. Casa noastră Caucazul, ca şi mai înainte, se află pe fundamentul respectului reciproc şi al colaborării dintre diferite etnii şi comunităţi religioase. Se schimbau regimurile politice, nu o singură dată au fost recroite hotarele, se produceau conflicte fratricide – însă rădăcina puternică a valorilor morale şi apartenenţa la tradiţiile strămoşilor au permis păstrarea păcii şi a capacităţii de a trăi împreună.

Spre marele nostru regret, astăzi pe pământul nostru apar aceia care au trădat poruncile taţilor şi au călcat pe calea terorismului şi a extremismului. Susţinuţi de banii şi armamentul străin, aceşti oameni încearcă să impună Caucazului voinţa lor rea. Ei îndreptăţesc uciderea cetăţenilor paşnici, a femeilor, a copiilor şi bătrânilor prin normele religiei – şi prin aceasta multiplică crimele lor, săvârşind blasfemie.

Fără de apărare în faţa pistolului automat sau a grenadei trădătorilor s-au pomenit aceia, care au păstrat fidelitate datoriei şi dragostei de Patrie. Victime ale acţiunilor teroriste au devenit savanţi, pedagogi, scriitori şi jurnalişti talentaţi – crema popoarelor din Caucaz. În deosebi de josnică este nimicirea liderilor duhovniceşti din republicile Caucazului de Nord. Acoperindu-se cu credinţa schimonosită, teroriştii îi omoară pe acei, care duc oamenilor credinţă şi speranţă.

Chemăm statul şi societatea să dea ripostă agresiunii duşmanilor păcii şi ai stabilităţii în Caucaz. Vom sta împotrivă, fără să precupeţim puterile şi timpul în lupta cu răul, pe care bandiţii încearcă să inoculeze în sufletele oamenilor simpli şi în special ale tineretului.

Îi rugăm pe toţi locuitorii Caucazului de Nord să fie destoinici de strămoşii lor şi să nu permită străinilor să intre în casa noastră comună. Să ţinem minte că multe idei şi opinii, aduse de după graniţă, nu au nimic comun cu credinţa tradiţională a popoarelor noastre şi servesc la distrugerea modului de viaţă din regiune, care a fost făurit timp de veacuri.

Un cuvânt aparte noi adresăm către tineretul Caucazului de Nord. Vouă vă aparţine viitorul pământului nostru. Va fi oare acest timp un şir de zguduiri sângeroase şi războaie fratricide, sau noi vom păstra pacea şi vom putea să ajutăm mai bine unul altuia – depinde de voi. Taţii şi buneii voştri au putut plasa interesele neamului, ale comunităţii, ale ţării mai presus decât dorinţele şi câştigurile personale. Învăţaţi să preţuiţi caracterul inedit al regiunii voastre. În multe privinţe voi deja acum reprezentaţi regiunea noastră pe arenele întregii Rusii şi pe cele mondiale. Credem că alte popoare, privind la voi, vor vedea exemple de libertate, onestitate, fidelitate faţă de tradiţiile lor înţelepte, dar nu destrăbălarea, robia faţă de vicii şi trădarea poruncilor strămoşeşti.

Sistemul de învăţământ trebuie să ajute tineretul în căutarea adevărului, în potolirea setei lui de cunoaştere a lui Dumnezeu, a valorilor duhovniceşti şi morale. Nimeni nu e în stare să nimicească dorinţa tinerilor de a-şi cunoaşte mai bine cultura lor religioasă, de a căpăta răspunsuri la veşnicele probleme, de a făuri lumea conform legilor adevărului şi ale binelui. Este foarte important, ca bazele culturii religioase să fie inoculate în instituţii deschise şi accesibile pentru toţi, dar nu în cercuri ilegale, nu în pieţe, nu pe site-urile îndoielnice de pe Internet. Culturile tradiţionale religioase trebuie să fie prezente masiv în şcoli şi în mass-media, iar statul este chemat să susţină o astfel de prezenţă, ajutând la afirmarea tradiţiilor adevărate duhovniceşti ale popoarelor noastre şi prin aceasta punând stavilă propagandei extremiste.

Noi chemăm pe jurnalişti la colaborare în domeniul propagandei valorilor tradiţionale duhovniceşti şi morale. Doar lucrul minuţios şi planificat în presă, la radio şi televiziune, în Internet va putea în mod real să întărească pacea şi concordia în societate.

Noi, liderii duhovniceşti ai Ortodoxiei şi Islamului, mărturisim că pentru Rusia regiunea Caucazul de Nord are o importanţă enormă nu doar în sensul resurselor şi al geopoliticii, dar şi datorită diversificării etnoculturale unice. Iar pentru republicile Caucazului de Nord Rusia este casa comună, în care se găseşte un loc demn şi posibilitatea de autorealizare pentru toate popoarele. Încredinţăm pe reprezentanţii puterii de stat, pe credincioşii noştri, popoarele Caucazului de Nord şi ale întregii Rusii în următoarele: Noi suntem împreună şi noi suntem o singură familie. Fie aşa întotdeauna.


Versiunea: rusă

Materiale la temă

Administratorul protopopiatului Patriarhal al parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Armenia a vizitat Erevanul

Arhiepiscopul de Coreea Feofan: „În Coreea noi continuăm lucrarea pe care am început-o demult” [Interviuri]

Colaboratorii Comitetului Sinodal pentru cooperarea cu căzăcimea au efectuat o vizită de lucru în Irlanda

Cu participarea Departamentului Sinodal pentru problemele tineretului o delegație a tineretului ortodox din Argentina a vizitat sfintele odoare ortodoxe din Rusia

Un cleric al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la conferința de la Sediul central al ONU dedicată asigurării securității edificiilor religioase

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu moartea a sute de oameni în rezultatul unei serii de atacuri teroriste în Sri Lanka [Patriarhul : Mesaje]

În capitala de nord a Rusiei au fost pomeniți în rugăciuni victimele atacului terorist de la metroul din Sankt-Petersburg

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu actul terorist din orașul Christchurch, Noua Zeelandă [Patriarhul : Mesaje]

S-a încheiat vizita la Moscova a șefului Centrului pentru dialogul religiilor și culturilor al Organizației pentru cultură și relațiile islamice a Iranului

Președintele Departamentului Sinodal pentu colaborarea cu Forțele Armate a luat cuvântul la ședința comisiei Consliului obștesc pentru colaborarea cu uniunile religioase creat pe lângă Ministerul Apărării al Federației Ruse

Reprezentantul Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la masa rotundă din cadrul Centrului informațional al ONU

A avut loc cea de-a cincea ședință a Comisiei pentru colaborarea internațională a Consliului pentru cooperarea cu uniunile religioase pe lângă Președintele Federației Ruse

Președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești s-a întâlnit cu șefii Centrului de dialog interreligios al Organizației pentru cultură și relații islamice a Iranului

Reprezentantul Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la seminarul cu tema lucrului cu tineretul în mediul pluricultural

Reprezentantul Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la masa rotundă dedicată organizațiilor islamice internaționale