Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Chiril cu Președintele Republicii Populare Chineze Xi Jinping

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Chiril cu Președintele Republicii Populare Chineze Xi Jinping
Versiune pentru tipar
10 mai 2013 20:20

La 10 mai 2013, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, care se află în vizită în China, s-a întâlnit cu Preşedintele Republicii Populate Chineze Xi Jinpin în Casa adunărilor populare în Beiging.

La întâlnire au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; V.R. Legoida, preşedintele Departamentului Sinodal informaţional; protoiereul Nicolai Balaşov, vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; colaboratorul DREB D.I. Petrovski.

Federaţia Rusă a fost reprezentantă de Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rusiei în China A.I. Denisov, consilierul Ambasadei Ruse în Beiging E.Iu. Tomihin, secretarul responsabil al Consiliului pentru relaţiile cu asociaţiile religioase pe lângă Preşedintele Federaţiei Ruse S.A. Melnikov. Din partea chineză la întâlnire au participat: ministrul afacerilor interne al RPC Van I, directorul Direcţiei de Stat al RPC pentru problemele religiilor Van Joan.

Preşedintele Republicii Populare Chineze s-a adresat către Preafericitul Patriarh Chiril cu un salut, menţionând: „Sunteţi primul Patriarh, primul lider suprem religios al Rusiei, care vizitează ţara noastră. Este o manifestare deosebită a nivelului înalt şi a calităţii speciale a relaţiilor ruso-chineze”.

Xi Jinpin şi-a împărtăşit impresiile de la vizita de stat în Rusia, care a avut loc în martie a.c., care a devenit prima călătorie după graniţă a Preşedintelui RPC. „În timpul convorbirii noastre cu Preşedintele V.V. Putin eu am afirmat că noi salutăm vizita Dumneavoastră în China”, a spus dumnealui. Xi Jinpin a rugat ca Şefului statului Rus să-i fie transmise cele mai bune doleanţe, precum şi un salut cordial.

Preşedintele Republicii Populare Chineze şi-a exprimat recunoştinţa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe pentru cuvintele de susţinere şi compătimire, conţinute în mesajul său după puternicul cutremur de pământ în provincia chineză Sichuan.

Din partea sa Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril l-a felicitat cordial pe Xi Jinpin cu alegerea în postul suprem de stat al Republicii Populare Chineze. „Aş vrea să menţionez că în Rusia a fost apreciat foarte înalt faptul că prima vizită după hotare aţi întreprins-o în ţara noastră, aceasta mărturiseşte despre relaţii speciale dintre Rusia şi China, care s-au format pe parcursul a câţiva ani”, a subliniat Sanctitatea Sa.

În timpul convorbirii ulterioare s-au discutat, în special, aspectele duhovniceşti ale relaţiilor dintre popoare, care sunt bazate pe similitudinea valorilor morale fundamentale.

Preafericitul Patriarh a povestit Preşedintelui RPC despre istoria Ortodoxiei în China şi despre rolul preoţilor ruşi la formarea relaţiilor dintre popoarele Rusiei şi Chinei, despre soarta Bisericii Ortodoxe Chineze, despre starea actuală a dialogului Bisericii Ortodoxe Ruse cu Direcţia de Stat a RPC pentru problemele religiilor.

„Eu cu mare interes am ascultat povestirea Dumneavoastră”, a spus Preşedintele RPC, menţionând importanţa deosebită şi profunzimea tradiţiilor religioase ale poporului rus şi dând o înaltă apreciere „cuvintelor calde, sufleteşti, despre ţara noastră”, expuse de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Xi Jinpin a subliniat că Sanctitatea Sa se bucură de „o mare autoritate, respect şi dragoste în Rusia”, menţionând rolul deosebit al Bisericii Ortodoxe Ruse la dezvoltarea prieteniei ruso-chineze.

Preşedintele RPC a povestit, de asemenea, despre situaţia religioasă în China, despre rolul organizaţiilor religioase în făurirea unei societăţi armonioase şi solidare.

Preafericitul Patriarh i-a adus în dar Preşedintelui Republicii Populate Chineze Xi Jinpin cartea „Libertate şi responsabilitate: în căutarea armoniei. Drepturile omului şi demnitatea personalităţii”, având loc un schimb important de opinii pe marginea problemelor abordate în ea.

În încheiere şeful statului chinez a dorit Sanctităţii Sale continuarea cu succes a vizitei dumnealui în China, subliniind importanţa ei deosebită: „Venirea Dumneavoastră actuală este un eveniment istoric de mare importanţă în relaţiile bilaterale dintre Rusia şi China”.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mesajul de condoleanțe al Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu seismul devastator din estul Turciei [Patriarhul : Mesaje]

Mitropolitul de Volokolamk Ilarion a luat parte la cel de-al V-lea Forum Global în memoria victimelor Holocaustului

Mitropolitul de Volokkolamsk Ilarion a luat parte la dezvelirea monumentului „Lumînarea memoriei” din Ierusalim

De sărbătoarea Botezului Domnului Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și rînduiala sfințirii celei mari a apei în Catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău

La Moscova a avut loc conferința „Zidirea bisericilor - datoria moștenitorilor Marii Victorii”

Președintele Direcției financiar-economice a Patriarhiei Moscovei s-a întîlnit cu șeful Departamentului patrimoniului cultural al orașului Moscova

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus ceremonia de deschidere a celor de-a XXVIII-lea Lecturi internaționale educative în cinstea Nașterii Domnului

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat Adunării eparhiale a orașului Moscova o sinteză a activtății sale în anul 2019

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la ceremonia de transmitere a utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus adunarea clerului Mitropoliei de Kaliningrad

La Hong Kong a fost editat textul slujbei Nașterii Domnului în limba chineză

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la ședința Comitetului ruso-chinez de prietenie, pace și dezvoltare la Beijing

La Academia de teologie din Sankt-Petersburg a avut loc acțunea dedicată memoriei arhimandritului Paladii (Kafarov) (1817-1878)

A văzut lumina tiparului ediția a doua a cărții dedicate bisericii de pe teritoriul ambasadei ruse la Pekin