Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după terminarea Liturghiei în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” în or. Harbin

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după terminarea Liturghiei în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” în or. Harbin
Versiune pentru tipar
14 mai 2013 17:00

La 14 mai 2013, în marţea celei de a doua săptămâni după Paşte, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” în or. Harbin.

După terminarea serviciului divin, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cler şi numeroşi credincioşi cu o predică, menţionând că la Paştele Blajinilor se oficiază pomenirea Pascală a celor adormiţi. Pe lângă aceasta, luând în considerare că în anul 2013 Ziua Biruinţei de la 9 mai a coincis cu timpul Săptămâni luminate, pentru ziua de Paştele Blajinilor a fost transferată pomenirea deosebită a ostaşilor adormiţi, care pentru credinţă, Patrie şi popor viaţa şi-au jertfit-o, precum şi pomenirea tuturor celor care au decedat în suferinţă în anii Marelui război pentru apărarea Patriei.

Vorbind despre serviciul divin, oficiat în biserica din or. Harbin, Preafericitul Stăpân a menţionat:

Noi ne-am rugat, în primul rând, pentru acei, care au semănat seminţele Ortodoxiei pe pământul chinez, care au păstrat fidelitate Domnului şi Mântuitorului. În anul 1993 am avut posibilitate să vizitez or. Harbin; pe atunci mai era în viaţă părintele Grigorii Ju, care m-a însoţit şi mi-a povestit despre această biserică, despre comunitatea ortodoxă în Harbin. Consider că marea majoritate din chinezii ortodocşi, care azi s-au rugat în timpul serviciului divin, în acel timp erau tineri de tot sau chiar copii. Aş vrea să vă mulţumesc tuturor vouă, dragi fraţi şi surori chinezi ortodocşi, pentru faptul că aţi păstrat credinţa ortodoxă, în pofida condiţiilor deloc simple. După decesul părintelui Grigorii, în această biserică nu a fost un preot permanent şi, cu toate acestea, vă adunaţi la rugăciune, susţineaţi comunitatea voastră, parohia voastră.

Am sosit în China ca să mă rog cu voi cu toţi, ca să mă întâlnesc cu conducerea ţării, cu acei oameni, care sunt responsabili pentru viaţa religioasă. Între noi exista o relaţie deosebită în timpul liturghiei. Eu mă rugam Domnului, ca El să încline mila Sa către Rusia şi China, ca pacea şi prosperitatea să fie în ţările noastre, ca prietenia, colaborarea, susţinerea reciprocă să se fortifice între Rusia şi China. M-am rugat, de asemenea, pentru ca să înflorească viaţa în Biserica Ortodoxă Chineză – Biserică, care a mărturisit fidelitate Domnului şi Mântuitorului pe parcursul multor decenii.

Astăzi, în timpul serviciului divin, a fost citită Evanghelia după Ioan. În acel fragment se conţin minunate cuvinte. Domnul Iisus Hristos spune: „Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci să se mântuiască, prin El, lumea” (In. 3:19). Sunt cuvinte uimitoare! Domnul nu a spus că a venit judecătorul Divin, Care pe unii îi va îndreptăţi, iar pe alţii îi va judeca, pe unii îi va înălţa, iar pe alţii îi va pedepsi. El a spus că a venit lumină în lume. Noi ştim cum se vede totul bine, când e lumină mare. Se conturează orice firicel, orice murdărie – ceea ce nu se observă în întuneric şi semiumbră. Dacă nu este lumină puternică, multe urâţenii arată nu atât de respingător, iar frumuseţea a ceea ce este cu adevărat splendid nu o putem aprecia, deoarece nu se vede. Dar când este lumină puternică, totul devine bine văzut, chiar şi o mică pată întunecată, care pe fundal negru nu se vedea deloc, iar pe cel gri abia de se mai observa.

În ce constă, dar, judecata lui Dumnezeu? În faptul că a venit în lume lumina, că în această lumină se vede adevărul şi se vede minciuna, iar oamenii sunt capabili să deosebească adevărul de minciună şi binele de rău. Ei au o astfel de posibilitate, deoarece Dumnezeu a depus în firea noastră conştiinţa – un instrument uimitor, care funcţionează identic şi în sufletul rusului, şi în sufletul chinezului, şi în sufletul oricărui altui om. Conştiinţa ne ajută să deosebim binele de rău. Dumnezeu a venit în lume pentru ca să întărească conştiinţa omului, ca nimic să nu o întunece. Şi atunci oamenii, vieţuind conform conştiinţei, vor îndeplini legile lui Dumnezeu. Aceasta se referă la credincioşi şi necredincioşi – se întâmplă că şi oamenii necredincioşi, de asemenea, se adresează conştiinţei şi legii morale.

Dacă se va întâmpla aşa, atunci se va păstra speranţa în faptul că oamenii vot trăi în armonie şi concordie, deoarece armonia şi concordia – sunt la fel noţiuni de ordin moral.

În timpul întâlnirii cu Preşedintele RPC Xi Jinpin noi am vorbit despre faptul cum în cultura tradiţională chineză se păstrează multe valori, care sunt caracteristice şi culturii creştine. Iar aceasta semnifică că există fundament comun moral, temelie comună pentru viaţă şi interacţiune. Sunt convins că dacă China şi Rusia vor păstra acest fundament, aceste ţări vor fi o putere mare în toată lumea – în această lume, unde aceste noţiuni se sting.

Noi astăzi am pomenit pe adormiţii ierarhi, preoţi, care au trudit în China. Noi niciodată nu vom uita numele lor – ele sunt scrise cu litere de aur în istoria Bisericii Chineze. Sunt convins că viitorul Ortodoxiei chineze va fi luminos şi plin de bucurie.

Aş vrea să atrag atenţia asupra faptului că oraşul Harbin ocupă un loc aparte în inimile noastre. Acest oraş are relaţii directe cu Rusia – prin istoria şi cultura sa. Anume aici a fost cel mai mare număr de chinezi ortodocşi. Aici am oficiat azi Liturghia Patriarhului în prezenţa credincioşilor, reprezentanţi ai poporului chinez.

Pentru mine azi este ziua emoţiilor duhovniceşti deosebite. Adresându-mă către credincioşii chinezi şi către ortodocşii noştri ruşi, care sunt în număr mare în Harbin, inclusiv pentru tratamentul copiilor lor, aş vrea să chem asupra voastră a tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Fiecare are rugăminţile sale către Dumnezeu şi ca răspuns la credinţa sinceră Domnul vă va arăta mila Sa.

Fie ca Domnul prin mila Sa să păstreze comunitatea ortodoxă în Harbin şi acest oraş minunat. Fie ca El să acopere cu binecuvântarea Sa Rusia şi China, contribuind la prietenia şi prosperitatea popoarelor noastre.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei