Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Greutăţile ni se trimit de Dumnezeu ca noi să dăm dovadă de ajutor reciproc, susţinere şi dragoste

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Greutăţile ni se trimit de Dumnezeu ca noi să dăm dovadă de ajutor reciproc, susţinere şi dragoste
Versiune pentru tipar
2 iunie 2013 19:18

La 2 iunie 2013, după oficierea serviciului divin în biserica în cinstea sfântului mare mucenic şi tămăduitor Pantelimon din Acharnon, or. Atena, în numele Sinodului Bisericii Ortodoxe a Eladei a fost oferită o recepţie în cinstea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

La recepţie au fost prezenţi: membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse, ierarhi greci, ministrul învăţământului, culturii şi sportului din Grecia Constantinos Arvanitopulos, reprezentanţi ai puterii de stat şi ai societăţii civile, diplomaţi ai unui şir de ţări, clerici ai Bisericii Ortodoxe a Eladei.

Salutându-l pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, Preafericitul Arhiepiscop Ieronim a rostit, în special, cuvinte de mulţumire pentru susţinerea din partea Bisericii Ortodoxe Ruse: „Suntem foarte fericiţi că ne susţineţi, pentru că anume în aceste timpuri grele trebuie mai mult ca oricând să acordăm ajutor unul altuia. Biserica noastră nu doar se hrăneşte prin cuvântul şi harul lui Dumnezeu, „cuvintele vieţii” şi rugăciunile sfinţilor din credinţa noastră. Ea, de asemenea, învie şi datorită solidarităţii şi coparticipării în luptă şi emoţiilor pentru celălalt”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Eladei a amintit în mod deosebit despre ajutorul, colectat de credincioşii Bisericii Ruse, în ajutorul locuitorilor Greciei, care au avut de suferit de pe urma crizei economice. „Ei nu doar ne-au mişcat în plan emoţional”, a subliniat Preafericitul Stăpân. „Aceste mijloace au fost orientate asupra organizării prânzurilor de caritate şi susţinerii slujirii sociale în genere, ceea ce a ajutat să supravieţuiască multor fraţi de ai noştri de suferinţă”.

Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim, adresându-se către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a spus: „Sanctitatea Voastră, în cuvântul spus la întronizare aţi subliniat că „însuşi Patriarhul şi toată viaţa lui fără rezerve aparţine lui Dumnezeu şi Bisericii, inima îl doare pentru poporul lui Dumnezeu, în special pentru cei, care au decăzut de la unitatea bisericească şi cei care nu au găsit încă credinţa”. Aceste cuvinte mărturisesc despre faptul  cât de mare este dragostea Dumneavoastră curată. Nemărginite sunt averile duhovniceşti, arătate de Biserica Rusă pe parcursul căii sale de existenţă. Ele prezintă moştenirea comună a Ortodoxiei şi a întregii omeniri”.

În cuvântul său de răspuns, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a menţionat, în special:

„Omul presupune, iar Dumnezeu pune”, spune dictonul, care s-a născut, desigur, sub influenţa benefică a credinţei creştine. Nu ar fi corect să îl interpretăm în sensul că nimic nu depinde de noi, că toate trudele noastre sunt fără de sens, şi indiferent ce ar face omul, Dumnezeu totuna va face altfel. El trebuie înţeles astfel: din cauza limitării noastre, noi deseori suntem incapabili să înţelegem planul lui Dumnezeu despre noi, dacă el diferă de la planul nostru personal.

Planul lui Dumnezeu despre Biserica lui Hristos se descoperă în istoria sa, deoarece ea a putut să supravieţuiască şi în timpul prigonirii primelor veacuri grele, şi sub jugul popoarelor de altă religie – fie e vorba de ocupaţia mongolă în Rusia sau de cea otomană în Balcani, sau de presiunea ateismului. Supravieţuieşte ea şi acum între atacurile din partea secularismului agresiv şi ale relativismului moral.

Viaţa popoarelor ortodoxe este supusă în permanenţă încercărilor de diferit ordin. Nu au reuşit ruşii, ucrainenii, bieloruşii, moldovenii, cazahii să depăşească perioada dificilă pentru ei a transformării politice şi economice, cum grecii şi ciprioţii au intrat în perioada de criză. Noi nu ştim ce ne aşteaptă înainte. Noi ştim doar una: orice greutăţi ne sunt trimise de Dumnezeu, pentru ca noi să demonstrăm cele mai bune calităţi: ajutor reciproc, susţinere, atenţie, dragoste la diferite niveluri – şi interpersonal, şi social şi de stat”.

În încheiere Sanctitatea Sa aşi-a exprimat speranţa că Bisericile Eladei şi a Rusiei şi în continuare vor arăta exemplu de relaţii frăţeşti şi de ajutorare, iar relaţiile dintre popoarele de aceeaşi credinţă se vor dezvolta la toate nivelurile.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de de Kythira și Antikythera Serafim: Un rău trage după sine o mie de alte

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

A avut loc întâlnirea președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu șeful misiunii dilpomatice grecești la Moscova

Mitroopolitul de Volokolamsk Ilarion: Sperăm că șefii Bisericilor Ortodoxe se vor întîlni [Interviuri]

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Toate materialele cu cuvintele-cheie