Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Chiril cu prim-ministrul Republicii Grecia A. Samaras

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Chiril cu prim-ministrul Republicii Grecia A. Samaras
Versiune pentru tipar
4 iunie 2013 04:50

La 3 iunie 2013 a avut loc întâlnirea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse cu prim-ministrul Republicii Grecia A. Samaras.

La convorbirea, care s-a desfăşurat la reşedinţa de lucru a prim-ministrului, au participat Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Filipopol, Neapole şi Tasos Procopie.

Şeful Guvernului grecesc şi Sanctitatea Sa Patriarhul au făcut un schimb de amintiri de pe urma întâlnirii precedente, care a avut loc în ianuarie, 2012, la Moscova.

După cum a menţionat Samaris, atunci dumnealui a aflat că Biserica Rusă are intenţia să acorde ajutor persoanelor care au avut de suferit de pe urma crizei economice în Grecia. „Ajutorul a fost acordat cu adevărat şi noi mulţumim pentru aceasta” a spus prim-ministrul. Vorbind despre greutăţile prin care trece actualmente ţara, dumnealui a menţionat: „Noi credem în puterea poporului grec – el are o putere mare de duh şi neapărat va depăşi greutăţile, care îi stau în cale... Cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, noi neapărat vom realiza toate...”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a indicat asupra comunităţii ruşilor şi a grecilor – fundamentul comun, pe care se bazează relaţiile dintre cele două popoare: „Se schimbă regimurile, organizarea politică, situaţia geopolitică, dar relaţiile dintre ţările noastre întotdeauna au fost bune, chiar şi în perioada „războiului rece”. Aceasta semnifică că este ceva, ce uneşte foarte strâns popoarele noastre şi ţările noastre. Este nimic altceva decât credinţa noastră ortodoxă. Noi ne percepem ca fraţi şi aceasta contribuie la o încredere mare, la o înţelegere profundă. Ceea ce se întâmplă în Grecia, mişcă profund poporul nostru”.

În special aceasta se vede acum, când creşte numărul pelerinilor, inclusiv din Rusia şi Grecia, când foarte activ se dezvoltă relaţiile cu Biserica Eladei cu participarea Preafericitului Arhiepiscop Ieronim, a constatat Sanctitatea Sa, menţionând: „Cu cât mai puternice sunt relaţiile duhovniceşti, cu cât sunt mai puternice şi relaţiile culturale, cu atât mai stabil este fundamentul relaţiilor în toate celelalte probleme, inclusiv de ordin politic, economic”.

„Înţelegând aceasta, noi atragem o atenţie deosebită Bisericii Ortodoxe a Eladei”, a continuat Preafericitul Stăpân. „Noi ne străduim să ajungem la unitatea de idei. Nimic nu trebuie să adumbrească relaţiile noastre bisericeşti, deoarece de aceasta depinde în mare măsură relaţiile dintre ţări şi popoare. Cu această ocazie eu acord o mare importanţă vizitei, pe care Preafericitul Arhiepiscop Ieronim a săvârşit-o la Biserica Rusă şi vizitei mele în Elada”.

Referindu-se la tema crizei economice, care a lovit puternic în poporul grec, Sanctitatea Sa Patriarhul a spus: „Noi ştim că Grecia azi trece prin timpuri nu din cele mai bune. Din propria experienţă – experienţa generaţiei de azi – noi am simţit ce înseamnă criza economică. Noi am trecut prin colapsul deplin al sistemului politic şi economic, când s-a dezmembrat Uniunea Sovietică. În ochii noştri oamenii care au avut o bunăstare au devenit săraci – savanţi, profesori universitari, intelectualitatea, generali, ofiţeri, ingineri. Într-un moment s-a prăbuşit totul. Aceasta a dus la pauperizarea populaţiei, la o criză enormă, urmările căreia încă s-au mai păstrat”. De aceea, a menţionat Sanctitatea Sa Stăpânul, poporul rus foarte bine înţelege sentimentele grecilor, care au ajuns într-o nenorocire de ordin economic.

Participanţii la convorbire, de asemenea. s-au referit la problema Orientului Apropiat, în special, la situaţia creştinilor în ţările aşa-numitei primăveri arabe, unde unii din ei sunt supuşi urmăririlor, iar într-un şir de locuri – de exemplu, în Siria – credincioşii în Hristos sunt ucişi şi răpiţi de extremişti. Din partea sa, A. Samaras şi-a exprimat dubiile cu privire la scopurile declarate de părtaşii „primăverii arabe”.

În timpul convorbirii, de asemenea, au fost discutate problemele dezvoltării pelerinajului, diverse aspecte ale vieţii compatrioţilor ruşi în Grecia, s-a discutat rolul Bisericii în viaţa societăţii şi problema apărării valorilor duhovniceşti în lumea contemporană.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

A fost publicată lista epahiilor Bisericii Ortodoxe a Eladei contraindicate pentru vizitare de către pelerinii din Biserica Ortodxă Rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a încetat pomenirea Preafericitului Arhiepiscop al Atenei Ieronim în timpul slujbelor dumnezeiești

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Deplina răspundere pentru hotărârea Bisericii Eladei referitor la schisma ucraineană revine Patriarhului Constantinopolului [Interviuri]

A avut loc ședința extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a săvîrșit slujba dumnezeiască la metocul din Moscova al Bisericii Ortodoxă a plaiurilor Cehiei și a Slovaciei

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Secretarul de stat al SUA Pompeo a contramandat întîlnirea cu o oră înainte sub presiunea răuvoitorilor [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Arhiepiscopul Atenei Ieronim a fost exclus din dipticele Bisericii Ortodoxe Ruse [Interviuri]

Ierarhi și clerici de la șase Biserici Ortodoxe Loocale au luat parte la slujba dumnezeiască în cinstea sărbătorii hramului la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scîrbiți” din strada Bolșaia Ordînka, or. Moscova

La Seminarul teologic „Sfîntul Nicolae” din Ugreșa a avut loc conferința interregională „Învățămîntul teologic ortodox și cultura fizică și sportul”

A văzut lumina tiparului ediția a doua a cărții dedicate bisericii de pe teritoriul ambasadei ruse la Pekin

La Moscova s-a încheiat cel de-al XVI-lea Festival cinematografic internațional caritabil „Îngerul strălucitor”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Istoria insăși a țării noastre este o minune a lui Dumnezeu

La 26 și 27 octombrie a avut loc vizita de Întîi sfințit ierarh a Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Mitropolia Donului

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala epsicopală „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din or. Rostov-pe-Don [Patriarhul : Predici]

S-a încheiat vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Mitropolia Donului