Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat mănăstirea Zografu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat mănăstirea Zografu
Versiune pentru tipar
6 iunie 2013 14:39

La 6 iunie 2013 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat una din cele mai vechi mănăstiri pe Sfântul Munte Athos – Zografu. La porţile mănăstirii Preafericitul Stăpân a fost întâmpinat de egumenul mănăstirii arhimandritul Amvrosie cu fraţii mănăstirii.

Sanctitatea Sa a  mers la catedrala în cinstea sfântului mare mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă. În timpul Te Deum-ului, care a fost oficiat de Întâistătătorul Bisericii Ruse, s-au rugat: reprezentantul Patriarhului Ecumenic la Athos mitropolitul de Melitin Apostol; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Serghiev-Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locţiitor la lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; clerici şi mireni – membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse; reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov; preşedintele Comitetului Dumei de Stat al AF a FR pentru problemele CSI şi relaţiile cu compatrioţii L.E. Slutski, consulul general al Federaţiei Ruse la Solonic A.A. Popov.

Sanctitatea Sa s-a închinat principalei relicte sfinte – icoanei făcătoare de minuni a marelui mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă.

După Te Deum, cu un cuvânt de salut către Sanctitatea Sa Patriarhul s-a adresat egumenul mănăstirii arhimandritul Amvrosie. Dumnealui a mulţumit Sanctităţii Sale pentru vizitarea mănăstirii. În cuvântarea sa dumnealui, de asemenea, a mulţumit pentru ajutorul acordat mănăstirii din partea credincioşilor ruşi şi a povestit despre venerarea cuviosului Serafim de Sarov la mănăstire.

La rândul său, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a menţionat că pentru prima dată în viaţă a călcat pe pământul Zografului, că şi-a dorit mult să viziteze această mănăstire. După cum a spus Sanctitatea Sa Stăpânul, închinându-se la icoana făcătoare de minuni a marelui mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă, el s-a rugat pentru Moscova, al cărei ocrotitor este acest sfânt.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a subliniat îndeosebi că fraţii din Zografu în cele mai grele timpuri nu s-au lepădat de Ortodoxie, în pofida la toate vicisitudinile rămânând credincioşi „chiar până la moarte”. Dovada este jertfa a 26 de cuvioşi mucenici, care în secolul al XIII-lea au refuzat să se unească la unie şi care au fost ucişi pentru aceasta.

În cuvântul său către cei prezenţi în biserică, Sanctitatea Sa a pomenit pe adormiţii întru fericire Patriarhii Bulgari Chiril şi Maxim, Patriarhii Moscovei şi ai întregii Rusii Pimen şi Alexii II, ale căror trude au avut o mare importanţă pentru ca şi în zilele noastre să nu se stingă candelele slave pe Sfântul Munte, ca pe Athos să continue monahismul slav.

Preasfinţia Sa Stăpânul a menţionat, de asemenea, că ridică rugăciuni pentru actualul Întâistătător al Bisericii Bulgare Preafericitul Patriarh Neofit.

Întru pomenirea rugăciunii de obşte Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a adus în dar mănăstirii icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Egumenul Zografului a povestit Sanctităţii Sale Patriarhul despre sfintele relicve, care se află în biserica mănăstirii.

În arhondaric a avut loc întâlnirea cu fraţii. Călugării Zografului au adus daruri memorabile Întâistătătorului Bisericii Ruse.

***

Zógrafu – este a noua mănăstire în ierarhia mănăstirilor de pe Athos, una din cele trei mănăstiri, cu o componenţă tradiţional slavă a călugărilor. Este situată în partea de vest a peninsulei, la trei kilometri de la mare.

Mănăstirea este fondată în secolul al X-lea, în timpul domnii lui Leo Filozoful, de trei fraţi, originari din oraşul Ohrid în Bulgaria: Moise, Aaron şi Ioan. Ei s-au sălăşluit de la bun început în chelii pe stâlpi separaţi, dar apoi au ridicat o biserică comună, primind în rugăciune revelaţia să o dedice în cinstea marelui mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţe, al cărui chip singur s-a întipărit pe scândura, pregătită pentru a fi pictată. Datorită ocrotitorului său, care în mod minunat s-a arătat, fondatorii mănăstirii i-au dat numele de „pictor” (Ζόγραφος), de la icoană a căpătat denumirea şi însăşi mănăstirea. În acelaşi timp, în Palestina a dispărut chipul sfântului Gheorghe într-una din mănăstiri în apropierea oraşului Liddo. Călugării de acolo au venit pe Athos şi au recunoscut la Zografu chipul sfântului, care a fost la ei. Împăratul Leo Filozoful şi ţarul bulgar Ioan, aflând despre minune, au venit pentru închinare în Zografu la icoana făcătoare de minuni a sfântului mare mucenic Gheorghe şi au jertfit sume considerabile pentru terminare construcţia mănăstirii.

În timpul împăratului Mihail Paleologul mănăstirea Zografu a fost devastată pentru refuzul ei de a adera la uniaţi. În anul 1276 în turla mănăstirii latinii au ars 26 de cuvioşi mucenici, care s-au opus la unia cu Roma.

Mănăstirea a fost renăscută de domnitorul moldav Ştefan III cel Mare în anul 1502, clădirile existente actualmente sunt ridicate în marea lor majoritate în secolul al XVIII-lea. Biserica principală este ridicată în cinstea marelui mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă. În ea se păstrează trei icoane făcătoare de minuni ale sf. Gheorghe: una s-a pictat singură, alta – în mod miraculos a venit plutind pe mare, a treia – a fost trimisă de ţarul sârb Stefan Duşan. În altar este o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Ascultătoarea”.

Într-o biserică aparte în cinstea Adormirii Maicii Domnului se află o altă icoană făcătoare de minuni a Născătoarei de Dumnezeu – „Prevestitoarea în Acatist”.

În această biserică în anul 1843 a fost găsită „Evanghelia de la Zografu”, scrisă pe pergament  (monument de la sfârşitul secolului al X-lea, scris în limba slavonă). În anul 1860 mănăstirea a dăruit manuscrisul lui Alexandr II, care a transmis-o Bibliotecii publice din Sanct-Petersburg (actualmente Biblioteca naţională a Rusiei), unde se păstrează din acele timpuri.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Архієрей Єрусалимського Патріархату очолив престольні урочистості російського храму на горі Карміл на Святій Землі

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Mitropolitul de Limassol Atahasie a condus seminarul păstoresc pentru clerul Mitropoliei de Tver

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Toate materialele cu cuvintele-cheie