Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia evenimentelor tragice în Siria

Adresarea Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia evenimentelor tragice în Siria
Versiune pentru tipar
25 iunie 2013 17:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a ieşit cu o adresare în legătură cu evenimentele tragice în Siria.

Preasfinţiţi arhipăstori, preacinstiţi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Pe parcursul a circa doi ani în Siria continuă acţiunile militare. În tot acest timp în ţară au murit zeci de mii de oameni, printre care sunt mulţi bătrâni, femei şi copii - cetăţeni paşnici.

O parte considerabilă a poporului sirian o alcătuiesc ortodocşii: în oraşul Damasc se află centrul uneia din cele mai vechi Patriarhii ortodoxe - a Antiohiei. Actualmente pe străzile acestui oraş, care ţin minte pe apostolul Pavel, jertfele şi trudele sfinţilor din vechime, se varsă sânge omenesc. Pe acest pământ biblic, unde umăr la umăr în pace şi concordie au locuit ortodocşi şi musulmani, astăzi sunt batjocorite relicvele sfinte, sunt  devastate bisericile, creştinii sunt alungaţi din casele lor, sunt prigoniţi, iar deseori sunt torturaţi şi ucişi.

Casele sunt distruse, infrastructura este nimicită, nu ajung alimente şi medicamente, multe persoane şi-au pierdut acoperişul de asupra capului. Cineva a plecat la rude, cineva şi-a găsit azil în locuri special amenajate, iar cineva a fost nevoit să fugă în ţările vecine, unde deseori nimeni nu-i aşteaptă.

Poporul nostru a trecut prin ceva asemănător cu puţin timp în urmă. În anii revoluţiei, ai războiului civil şi ai prigoanelor asupra Bisericii mii de conaţionali de ai noştri au fost nimiciţi. Printre ei au fost mulţi ierarhi, preoţi, monahi şi mireni. Noi ne închinăm în faţa jertfei noilor mucenici şi mărturisitori ai Rusiei. Cu toate acestea noi nu trebuie să privim cu indiferenţă la faptul cum în ziua de azi se varsă sânge nevinovat.

Noi nu putem opri acest război, dar putem să ne rugăm cu osârdie pentru încetarea lui câr mai grabnică şi să acordăm ajutor persoanelor în suferinţă, inclusiv şi fraţilor noştri creştini.

Domnul Iisus Hristos în pilda despre samarineanul milostiv (Lc. 10:29-37) a arătat clar pe cine trebuie să-l considerăm apropiatul nostru. Chiar dacă acea persoană este de o altă concepţie, de o altă credinţă, care locuieşte în alt loc. Doar aşa a fost pentru samarineanul milostiv omul, care a avut de suferit de pe urma tâlharilor.

Vă rog să urmaţi chemării lui Hristos şi să acordaţi ajutori apropiaţilor, adică acelor care acum au deosebită nevoie de susţinere şi compătimire.

Cu acest scop binecuvântez în duminica  apropiată în toate sfintele locaşuri ale Bisericii Ortodoxe Ruse să fie organizată colectarea mijloacelor pentru acordarea ajutorului sinistraţilor în Siria. Mijloacele băneşti, colectate în toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Ruse vor fi virate pe conturile Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială, căruia îi este însărcinată coordonarea colectării mijloacelor. După terminarea colectării general-bisericeşti mijloacele vor fi transmise Patriarhiei Antiohiei.

Mă rog pentru încetarea vărsărilor de sânge şi pentru instaurarea păcii pe pământul Siriei şi nădăjduiesc că jertfele voastre vor fi plăcute în faţa lui Dumnezeu.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII


***

Rechizitele Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească

Organizaţia religioasă ortodoxă Departamentul pentru caritatea bisericească şi slujirea socială al Bisericii Ortodoxe Ruse (al Patriarhiei Moscovei)
Adresa: : 109004, or. Moscova, str. Николоямская,  57, bl.. 7
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762

Contul în banca  «Петрокоммерц»:
Contul: 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
În ОАО banca «Петрокоммерц» or. Moscova,
În rubrica „Назначение платежа” trebuie indicat: „Помощь Сирии”

Pentru transferul în dolari SUA (USD):
BENEFICIARY:
NAME: PRO Department for church charity and social service of the Russian Orthodox Church (Moscow’s Patriarchate)
Address: 109004, Russian Federation, Moscow, st. Nikoloyamskaya, d. 57 build. 7
Beneficiary Bank:
OJSC Bank Petrocommerce
Bank’s Address: 127051, Russian Federation, Moscow, st. Petrovka, d. 24, str. 1
S.W.I.F.T.: PTRBRUMM
Account number/IBAN: 40703840400100001493
DETAILS OF PAYMENT: Donation for victims of the military conflict in the Middle East

Pentru transferul în EURO (EUR):
NAME: PRO Department for church charity and social service of the Russian Orthodox Church (Moscow’s Patriarchate)
Address: 109004, Russian Federation, Moscow, Moscow, st. Nikoloyamskaya, d. 57 build. 7
Beneficiary Bank:
OJSC Bank Petrocommerce
Bank’s Address: 127051, Russian Federation, Moscow, st. Petrovka, d. 24, str. 1
S.W.I.F.T.: PTRBRUMM
Account number/IBAN: 40703978000100001493
DETAILS OF PAYMENT: Donation for victims of the military conflict in the Middle East

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a săvîrșit slujba dumnezeiască la metocul din Moscova al Bisericii Ortodoxă a plaiurilor Cehiei și a Slovaciei

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Secretarul de stat al SUA Pompeo a contramandat întîlnirea cu o oră înainte sub presiunea răuvoitorilor [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Arhiepiscopul Atenei Ieronim a fost exclus din dipticele Bisericii Ortodoxe Ruse [Interviuri]

Ierarhi și clerici de la șase Biserici Ortodoxe Loocale au luat parte la slujba dumnezeiască în cinstea sărbătorii hramului la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scîrbiți” din strada Bolșaia Ordînka, or. Moscova

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la forumul interregional din Groznîi

La noua emisiune a postului „Radio Kalmîkii” vor lua parte reprezentanți ai comunităților ortodoxă, budistă și musulmană

Reprezentantul Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la semnarea documentului comun contra eutonasiei

Nitropolitul de Volokolamsk Ilarion s-a întîlnit la New York cu președintele fundației „Chemarea conștiinței” rabinul Arthur Schneier

Președintele Rusiei și Prim-ministrul Ungariei s-au întîlnit cu șefii Bisericilor creștine din Orientul Mijlociu

Reprezentantul Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la prezentarea raportului anual al Asociației ruse pentru libertatea religioasă „Monitorizarea libertății religioase în lumea contemporană”

Șeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina s-a întâlnit cu parohii sfintelor lăcașe din regiunea Rovno ocupate cu forța de către schismatici

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Cu întoarcerea Arhiepiscopiei Ruse la Patriarhia Moscovei se restabilește dreptatea istorică [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion s-a întâlnit cu șefii Arhiepiscopiilor Constantinopolului și Antiohiei ale Americii de Nord

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a luat parte la solemnitățile cu prilejul aniversării a 125 de ani de la începutul slujirii Sfântului Ierarh Rafail al Brooklynului în America

În Catedrala Patriarhală din New York s-au desfășurat slujbele praznicale dedicate aniversării a 30 de ani de la proslăvirea Patriarhului Tihon în ceata sfinților