Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajele Preafericitul Patriarh Chiril în legătură cu inundația distrugătoare din Uralul de Sud și Extremul Orient al Rusiei

Mesajele Preafericitul Patriarh Chiril în legătură cu inundația distrugătoare din Uralul de Sud și Extremul Orient al Rusiei
Versiune pentru tipar
17 august 2013 10:15

În legătură cu calamitățile naturale din Uralul de Sud și Extremul Orient al Rusiei, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a expediat un șir de mesaje, adresate șefilor subiecților Federației Ruse, care au avut de suferit de pe urma inundației, precum și clerului și păstoriților, care locuiesc în regiunile supuse calamității.

Șefilor subiecților Federației Ruse, care au avut de suferit de pe urma inundației

Excelențele Voastre!

Cu îngrijorare urmăresc știrile din Extremul Orient și regiunea Celeabinsk în legătură cu inundația puternică. În urma calamității mii de oameni au rămas fără un acoperiș de asupra capului și au pierdut agonisirea de o viață, în zona inundației s-au pomenit casele de locuit, terenurile agricole, gospodăriile private de lângă case și obiectele infrastructurii de transport. Îmi exprim profunda compătimire celor care au avut de suferit.

Biserica Ortodoxă Rusă se adresează tuturor celor de care s-a atins această nenorocire prin cuvinte de mângâiere și susținere. Împărtășind cu propriul popor greutățile și scârbirile, Biserica și în acest caz dorește să acorde ajutor persoanelor, susținându-i în plan duhovnicesc, psihologic și material. Sunt convins, colaborarea bună dintre puterea locală și structurile bisericești corespunzătoare își poate aduce contribuția în depășirea urmărilor acestei catastrofe.

Îmi ridic rugăciunile către Domnul cel Milostiv pentru încetarea cât mai grabnică a calamității naturale și depășirea cu succes a urmărilor ei.

Cu respect și compătimire sinceră

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

***

Preasfințiților arhipăstori care conduc eparhiile, clerului și păstoriților din regiunile, care au fost supuse inundației

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Dragi părinți, frați și surori!

Inundația care a atins regiunile Extremului Orient ale țării noastre și regiunea Celeabinsk, aduce nu doar o daună enormă materială, dar se referă la destinele a mii de oameni, mulți dintre care sunt nevoiți să-și părăsească casele  lor și se află acum în situații dificile de viață.

Lupta cu stihia și urmările ei continuă multe zile. Ea a unit poporul nostru, a trezit cele mai bune calități omenești. Biserica nu poate rămâne departe de la nenorocirea produsă. Manifestând dragoste, milostenie și compătimire, Ea nu doar că se roagă pentru încetarea cât mai grabnică a inundației, dar acordă și ajutor oamenilor care au nimerit în zona stihiei. În situațiile create este îndeosebi de important să dăm dovadă de grijă și atenție față de cei care au nevoie de ajutorul nostru, de susținere duhovnicească și materială.

Este îmbucurător faptul că în eparhiile pe care le conduceți deja se desfășoară o astfel de activitate. Vă chem la sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi (vezi: Rom. 12:11) și să continuați să vă aduceți contribuția în activitatea, coordonată de Departamentul Sinodal pentru caritatea bisericească, orientată la depășirea urmărilor calamității produse.

Sper că și în continuare păstoriții eparhiilor, încredințați spre grija voastră, vor tinde spre îndeplinirea poruncii evanghelice despre dragoste pentru aproapele și să manifeste pildă de fidelitate vocației de creștin.

Exprimându-mi o profundă compătimire tuturor celor care au avut de suferit de pe urma inundației, mă rog Domnului și Mântuitorului nostru, ca El să încline mila Sa către oamenii în suferință și să ne ajute ca prin eforturile comune să depășim această încercare grea.

Cu dragoste întru Hristos

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie