Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril în timpul vizitei la uzina de avioane din Novosibirsk „V.P. Cikalov”

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril în timpul vizitei la uzina de avioane din Novosibirsk „V.P. Cikalov”
Versiune pentru tipar
23 august 2013 21:48

La 23 august 2013, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat uzina de avioane din Novosibirsk „V.P. Cikalov”. Însoțit de directorul uzinei S.A. Smirnov, Preafericitul Patriarh Chiril a vizitat secția asamblării finale. Apoi, în piața din fața secției, Preafericitul Stăpân s-a adresat cu o alocuțiune către conducerea uzinei și colaboratorii întreprinderii.

Bună ziua! Cu un mare interes și sentiment al satisfacției am ascultat relatarea lui Serghei Alexandrovici despre ceea ce se petrece aici, în acest loc slăvit – la uzina de „V.P. Cikalov”. Ascultând această povestire minunată despre realizările voastre, despre construcția celei mai înaintate tehnici aeriene militare, mi-am amintit de istoria uzinei, pe cât o știu. Mi-am amintit că anume aici, în anii grei ai războiului, au fost construite avioanele celebre – ”Iak”, care erau o armă groaznică, ce și-a adus contribuția ei importantă în distrugerea dușmanului.

Ne este greu să ne imaginăm cu cât mai grea era viața în acele vremuri. Generația în vârstă, bineînțeles, ține minte biletele de alimentare, schimburile de muncă care durau 12 ore, dar dacă se cerea - și mai mult. Oamenii trudeau fără a precupeți viața lor și în cel mai scurt timp a fost organizată crearea unei tehnici militare puternice, care era în stare să concureze cu cele mai bune modele germane și să distrugă această tehnică germană, apropiind Ziua Victoriei.

Astăzi noi trăim în vremuri pașnice și de la noi nu se cer astfel de arhieforturi, un astfel de arhieroism. Dar se cere o foarte mare dragoste față de Patrie, deoarece ceea ce faceți cu propriile mâini, este chemat să apere Patria și să-i asigure libertatea și independența ei, suveranitatea ei adevărată, chiar și în lipsa oricăror încercări militare asupra acestei suveranități în scopul de a o nimici sau a o limita.

Noi avem multe probleme, care sunt urmarea, în primul rând, a anilor 1990, când au fost distruse, practic, industria militară și Forțele Armate. Însă azi au survenit alte vremuri, se făuresc Forțele noastre Armate, se întăresc, noi vedem aceasta. Apar noi modele de tehnică excelentă. Și pentru ca Rusia să poată cu adevărat să-și apere libertatea și independența, să rămână un stat suveran, pentru ca Rusia să poată singură să-și determine căile dezvoltării sale, să poată să-și determine ceea ce numim noi valori ale vieții naționale, este necesar ca ea să aibă în arsenalul său acea producție, pe care o făuriți cu propriile mâini.

Toate acestea se referă în direct la viața duhovnicească a oamenilor. În condițiile lipsei de libertate, în condițiile impunerii diferitelor tipuri de filozofii false de înțelegere a binelui și a răului, a adevărului și a minciunii, este foarte important ca în țară să se păstreze posibilitatea a trăi conform acelor principii, prin care se transmit din generație în generație valorile duhovnicești, ce unesc poporul nostru și formează chipul omului. Se prea poate, cuvintele mele nu vor fi pe înțelesul multora, dar eu sunt profund convins: dacă le veți păstra în memorie, într-un anume moment veți înțelege cât sunt de actuale. Lucrul vostru pentru crearea acestor avioane performante, care se află în spatele meu, are o legătură directă față de păstrarea valorilor noastre naționale duhovnicești. Și dea Dumnezeu, ca să fie anume așa.

În limbajul bisericesc este un astfel de cuvânt – „trudnic”. Trudnicul este persoana care trudește pentru Dumnezeu și apropiații săi. El nu este pur și simplu un om ce trudește. Cel ce trudește o poate face și doar pentru avantajul său personal, iar trudnicul se dedică lui Dumnezeu și oamenilor. Însă a trudi, a fi trudnic, nu este cu putință fără o solidaritate adevărată între oameni, fără un fundament duhovnicesc sau moral. Cu nici un fel de disciplină, cu nici un fel de salariu nu vei putea face dintr-un om trândav, viclean, intrigant, incapabil pentru colaborare – un trudnic. Pentru ca noi cu toții să putem conlucra, „contrudi”, noi trebuie să vedem întotdeauna nu doar țelul material, dar și țelul înalt al acelor trude, pe care le săvârșim. Credeți-mă, voi aveți un astfel de țel înalt și semnificativ.

Aș vrea să vă doresc tuturor să fiți trudnici, prin urmare, să fiți un colectiv unit, cimentat de un singur țel înalt. <…> Vreau să vă doresc tuturor sănătate durabilă, pace sufletească, ajutorul lui Dumnezeu în viața voastră familială, profesională, ca Dumnezeu să vă păzească pe voi și pe copiii voștri de la orice rău și ca noi cu toții în calitate de popor să creștem și duhovnicește, și material, organizând în Patria noastră liberă viața în conformitate cu acele legi, care ne sunt apropiate nouă, tradiției noastre, culturii noastre și duhovniciei noastre.

În amintirea vizitei mele aici aș vrea să vă înmânez această icoană a lui Hristos Mântuitorul. Fie ca El să vă binecuvânteze trudele voastre. Plasați această icoană în așa fel, ca oamenii să poată veni la ea și să se roage, inclusiv în pauzele de lucru. Deoarece nu întotdeauna pe suflet la noi este liniște, uneori ceva neîngrijorează, ceva ne apasă. Alteori lucrul nu ne sporește, alteori un fundal exterior negativ, neplăcerile în familie sau ceva din viața socială exercită influență asupra stării noastre. Însă prin rugăciune noi suntem în stare să ne eliberăm de cele negative, deoarece prin rugăciune noi suntem în stare să obținem o înțelegere foarte clară a celor mai importante scopuri și obiective, care se află în fața noastră și să concentrăm forțele noastre interioare asupra soluționării acestor sarcini. Fie ca Domnul să ne ajute în toate.

Pentru fiecare persoană prezentă aici aș vrea să transmit imaginea mică a aceleiași icoane cu binecuvântarea mea Patriarhală. Aș ruga va aceste iconițe să fie împărțite, ca fiecare să le poată primi, să le aducă acasă. Astfel, noi toți împreună vom stabili o anumită punte duhovnicească. Privind la această iconiță, vă veți aduce aminte de Patriarh, iar eu întotdeauna voi ține minte întâlnirea noastră, fețele voastre și încă odată voi trăi acele sentimente, pe care le trăiesc acum, aflându-mă în această întreprindere militară slăvită. Fie ca Domnul să vă aibă în pază!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie