Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril la catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, or. Kogalym, a metocului mănăstirii stavropighiale de maici „Adormirea Maicii Domnului” din Piuhtitsa

Predica Preafericitului Patriarh Chiril la catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, or. Kogalym, a metocului mănăstirii stavropighiale de maici „Adormirea Maicii Domnului” din Piuhtitsa
Versiune pentru tipar
20 septembrie 2013 15:07

La 20 septembrie 2013 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat metocul mănăstirii stavropighiale de maici „Adormirea Maicii Domnului” din Piuhtitsa în or. Kogalym (districtului autonom Hanty-Mansiisk). La catedrala „Adormirea Maicii Domnului” Preafericitul Patriarh a oficiat un Te Deum, apoi s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Stimată Natalia Vladimirovna, guvernatorul districtului autonom Hanty-Mansiisk! Stimate Nicolai Nicolaevici, primarul oraşului Kogalym! Stimate Serghei Alexeevici, şeful „Lukoil – Siberia de Vest”! Înalţi reprezentanţi ai puterii! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Sunt foarte bucuros că Domnul mi-a oferit posibilitatea să vizitez acest oraş. Despre Kogalym au auzit, probabil, toţi în Rusia, deoarece de acest loc este legată activitatea economică, care aduce o contribuţie importantă în viaţa ţării. Aceste locuri Domnul le-a binecuvântat cu deosebite bogăţii şi este important ca aceste comori să ajute în mod real ţării şi poporului, ca să învingă dificultăţile la zi şi să contribuie la făurirea unei vieţi paşnice şi prospere.

Cu totul neîntâmplător a apărut anume aici această casă a lui Dumnezeu şi această mănăstire. Condiţiile în care muncesc aici oamenii nu pot fi numite confortabile. Şi condiţiile climaterice, şi munca, legată de dobândirea petrolului şi a gazelor, necesită o intensitate enormă fizică. Eu niciodată nu am fost în locurile, unde în Siberia sunt dobândite gaze sau petrol, însă în tinereţe am început activitatea de muncă, lucrând într-o expediţie geologică şi, cel puţin, cunosc ce înseamnă cercetarea geologică pe teren. Ştiu cât este de greu să treci în fiecare zi zeci de kilometri, inclusiv prin mlaştini, păduri, sub ploaie sau zăpadă. Aceasta cere eforturi enorme. Ştiu, de asemenea, cum este de complicat să organizezi găsirea minereurilor subterane, când nu există încă drumuri, case, nu este nici o infrastuctură. Este cu adevărat calea exploratorilor, iar ţinând cont de faptul că Nordul Rusiei este o regiune severă, această explorare este legată de o încordare enormă a puterilor fizice şi duhovniceşti.

Astăzi Kogalym apare ca un oraş mai amenajat, contemporan, comod pentru trai, însă în spatele la toate acestea se află o muncă enormă a oamenilor. De aceea apariţia aici a sfântului locaş este firească. Doar omul, care munceşte la limita posibilităţilor sale, trece prin stresuri mari şi mai bine decât oricare altul înţelege că succesul lucrului său, succesul vieţii lui este determinat nu doar de tehnologii, materiale, de arta manageriale, dar, în primul rând, de starea sufletului său.

Într-adevăr, fiecare dintre noi trece în această viaţă prin încercări. Nu există nici o persoană, care ar trece cu uşurinţă prin viaţă. Fiecare poartă pe inimă cicatrici şi fiecare poate spune că în viaţa sa a trecut prin momente grele, legare de emoţii profunde. Însă noi puţin ne gândim la faptul că, deşi cauza acestor trăiri sunt circumstanţele exterioare, însăşi emoţiile aparţin firii noastre interioare duhovniceşti. Aceste emoţii se află în interiorul nostru, iar persoana de alături, se prea poate, nu încearcă aceste emoţii, doar noi simţim suferinţă sau bucurie. Iar aceasta semnifică, la urma urmei, că fericirea sau nefericirea depind de modul în care omul percepe lumea înconjurătoare. Dificultăţile pentru unii sunt nenorociri, iar pentru alţii – doar motiv de încordare a puterilor. Dacă suntem fericiţi sau nefericiţi, depinde de faptul ce avem pe inimă.

Persoanele depărtate de Biserică uneori ne întreabă: „Cu ce mă puteţi ajuta?”, înţelegând că Biserica nu poate acorda ajutor în bani, nu poate ajuta cu expertiză ştiinţifică, nu poate acorda ajutor în domeniul experienţei manageriale, doar ea se află în afara stihiilor lumii acesteia. Iar noi răspundem astfel: „prin Biserică, prin comunitatea oamenilor credincioşi, adunaţi în biserică pentru rugăciune, Însuşi Dumnezeu se va atinge de sufletele noastre şi de El depinde ce este în suflet – fericire sau nenorocire, bucurie, pace, linişte sau scârbire straşnică şi deziluzie – la trecerea unora şi aceloraşi încercări”.

Bucurie, pace, linişte, dragoste – totalitatea acestor sentimente determină calitatea adevărată a vieţii omeneşti, iar pentru ca această calitate să fie superioară, noi întotdeauna trebuie să ţinem minte de suflet. Atunci şi aflându-se în mlaştini, şi efectuând un lucru greu, omul va fi în stare să-şi păstreze lumea sa interioară, pacea şi să fie fericit. Iar locuind în palat, având la dispoziţie tot confortul ce poate oferi civilizaţia contemporană, se poate de trecut prin iad, care îl aduce pe om la un fiasco total, chiar până la suicid.

Ţineţi minte, într-un anume fel fiecare dintre noi este făuritorul propriei fericiri. Nu doar în sensul că bunăstarea sa sau a familiei sale depinde de fiecare, dar şi în acel sens că fiecare îşi formează propria lume interioară. Dacă această formare are loc împreună cu Dumnezeu, cu participarea Lui, atunci această lume devine oglinda lumii Dumnezeieşti. Este minunată pilda adusă de Serafim de Sarov, care spune: „să păstraţi pacea în sufletele voastre şi în jurul vostru mii se vor mântui”. Deoarece persoana, care poartă în inima sa oglindirea raiului lui Dumnezeu, devine o personalitate luminoasă, atrăgătoare, capabilă să influenţeze asupra vieţii oamenilor.

Pentru aceasta noi construim biserici, care sunt într-un număr insuficient, inclusiv aici, în ţinutul Hanty-Mansiisk. Noi vom face totul pentru ca să se întărească credinţa ortodoxă în inimile oamenilor, pentru ca oamenii să devină credincioşi în mod conştient, ca să frecventeze bisericile nu pentru faptul că aşa este ritualul, nu pentru faptul că trebuie sfinţiţi cozonacii înainte de Paşte. Oamenii trebuie să aibă necesitate de ordin interior să se întâlnească cu Dumnezeu, să audă cuvântul Lui, să citească Evanghelia, în lumina celor citite să se gândească la viaţa sa, să aducă pocăinţă, să se împărtăşească cu Sfintele Taine ale lui Hristos şi să iasă după hotarele bisericii întăriţi din punct de vedere duhovnicesc, sfinţiţi de harul lui Dumnezeu.

Secolul al XXI-lea a început deloc simplu şi există siguranţa în faptul că pe parcursul acestui veac, dacă Domnul va îngădui ca neamul omenesc să îl treacă, vor creşte şi stresurile, şi încordarea, şi solicitările psihologice. Pentru a nivela toate acestea, este necesară o componentă duhovnicească puternică. Iată din ce cauză noi vorbim că în condiţiile unei civilizaţii tehnocrate în permanentă dezvoltare este atât de necesar să existe egalarea forţelor prin intermediul acţiunii duhovniceşti asupra personalităţii umane, prin urmare, secolul al XXI-lea trebuie să îmbine partea materială şi cea duhovnicească, întărind pe oameni în faptul, ca ei cu dârzenie şi calm, înfruntând dificultăţile, să rămână cu pacea lui Dumnezeu în inimă.

Vă mulţumesc, maică Xenia, pentru trudele, pe care le purtaţi împreună cu surorile sfintei mănăstiri. Sunt bucuros să văd, de asemenea, pe maica egumenă Filareta, stareţa mănăstirii stavropighiale „Adormirea Maicii Domnului” din Piuhtitsa, al cărei metoc este această mănăstire în Kogalym. Nădăjduiesc foarte mult că relaţiile metocului cu mănăstirea se vor fortifica, deoarece mănăstirea de la Piuhtitsa, chiar şi în vremurile sovietice grele, când în Uniunea Sovietică aproape că nu existau mănăstiri, rămânea un centru important duhovnicesc, o pepenieră a ideii monahismului feminin; şi când a apărut posibilitatea să se deschidă mănăstirile de maici, multe egumene ale noilor mănăstiri au ieşit din acel locaş sfânt din Piuhtitsa. De fapt, datorită mănăstirii din Piuhtitsa a apărut acest minunat metoc.

Mă bucur de faptul că aici vă ocupaţi de educarea copiilor. Biserica trebuie astăzi să acorde o atenţie deosebită tineretului. Este o categorie de persoane care este cel mai tare supusă influenţelor din exterior – atât pozitive, cât şi, din păcate, negative. Şi pentru ca aceste acţiuni negative să nu distrugă personalitatea tinerilor, este necesar ca ei să fie introduşi în lumea duhovnicească, să li se arate frumuseţea ei, deoarece copilul, omul tânăr percepe cu inima prezenţa lui Dumnezeu mai tare, decât oamenii în vârstă. Anume de aceea Domnul a spus: „lăsaţi copiii să vină la Mine”, deoarece inima copiilor Îl simte de Dumnezeu mai puternic, decât inimile noastre omeneşti, care poartă sarcina păcatelor şi a experienţei de o viaţă.

Aş vrea să-mi exprim Dumneavoastră, Serghei Alexeevici, şi în persoana Dumneavoastră tuturor colaboratorilor „Lukoil” care lucrează aici, recunoştinţa mea şi speranţa că şi în continuare veţi continua să susţineţi Biserica. Ea are nevoie azi de susţinerea celor, care au posibilităţi financiare de a acorda ajutor Bisericii în realizarea proiectelor de ordin instructiv, cultural, de construcţie, atât de necesare pentru ca pacea lui Dumnezeu, după cum am spus, să intre în inima omului contemporan.

Aş vrea să doresc, de asemenea, prosperitate oraşului Kogalym, şi Dumneavoastră, Nicolai Nicolaevici, succese în munca de conducere a acestui oraş. În aceste condiţii, despre care am vorbit deja azi, este important ca oraşul să fie un astfel de mediu de habitat, care ar crea o stare paşnică şi liniştită a stării sufletului. Doar cu cât omul are mai puţine stresuri, care sunt generate în el de nearanjarea economică, cu atât sunt mai multe posibilităţi ca el să-şi concentreze puterile pentru învingerea dificultăţilor adevărate în viaţă.

În amintirea vizitei mele la mănăstire aş vrea să vă transmit icoana Maicii Domnului. Când am fost pe Athos, fraţii de pe sfântul munte mi-au adus în dar această icoană, care în greceşte se numeşte „Gherontissa”, ceea ce în traducere din greacă înseamnă „stariţă” sau „egumenă”. Dea Dumnezeu ca Stăpâna Cerului să fie Egumena şi Conducătoarea cea adevărată, inclusiv şi a monahismului nostru rus feminin. Şi, privind la Maica Domnului, rugaţi-vă pentru locaşul vostru sfânt, pentru mănăstirea din Piuhtitsa, pentru întreg monahismul rus, ţinând minte că acea trudă pe care voi ca monahii o înfăptuiţi, are o mare importanţă pentru întreaga Biserică. Să vă păzească Domnul.

Iar vouă tuturor, dragii mei, aş vrea să vă transmit iconiţe mici ale Mântuitorului Nefăcut de Mână omenească cu binecuvântarea mea, a Patriarhului, şi fie ca Domnul Atotţiitorul să binecuvânteze viaţa voastră.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfinților întocmai cu Apostolii Metodiu și Chiril

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Cjiril adresat ministrului apărării al Rusiei S.C. Șoigu cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat episcopului de Balașiha Nicolai cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chril după litia săvârșită de ziua aniversării a 75 de ani a Victoriei

Felicitarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată Președintelui Rusiei V.V. Putin cu prilejul aniversării a 75 de ani a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat egumenei Iuliania (Kaleda) cu prilejul aniversării a 25 de ani de la numirea în funcția de stareță a Mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Cubei Miguel Díaz-Canel Bermúdez cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor țărilor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Paștelor

Mesajul de felicitare cu prilejul Paștelor al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale

Adresarea televizată a Sanctității Sale Patriarhul Chiril înainte de slujba dumnezeiască Pascală în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”