Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril la vizitarea bisericii în cinstea Sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, or. Tomsk

Predica Preafericitului Patriarh Chiril la vizitarea bisericii în cinstea Sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, or. Tomsk
Versiune pentru tipar
21 septembrie 2013 19:13

La 21 septembrie 2013, după sosire în or. Tomsk, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat biserica în cinstea Sfinţilor mai-marilor apostoli Petru şi Pavel. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei adunaţi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, stimate stăpâne mitropolit Rostislav! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă salut pe voi pe toţi din inimă şi cu multă bucurie! Stăpânul a vorbit despre bucuria Pascală. Bucuria Pascală nu poate fi unilaterală, ca cineva să se bucure, iar cineva – nu. Când v-am văzut aici, în această biserică istorică, sufletul meu s-a bucurat.

Călătorind prin toate oraşele şi satele ţării noastre necuprinse, întâlnindu-mă cu oamenii, rugându-mă împreună cu ei, eu simt cu inima şi înţeleg cu mintea, ce se întâmplă în mod real cu viaţa poporului. Dar se petrece ceva uimitor. Timp de 25 de ani, care au trecut de la sărbătorirea aniversării a 1000 de ani de la Creştinarea Rusiei, faţa pământului nostru s-a schimbat. Nicăieri şi niciodată, nici într-o ţară şi nici într-o epocă, într-o perioadă atât de scurtă nu s-a făcut atâta, cât s-a făcut în Biserica Ortodoxă Rusă. Dar când noi menţionăm, mulţumindu-I lui Dumnezeu, aceste lucrări enorme, legate de construcţia şi restabilirea bisericilor, mănăstirilor, de crearea şcolilor duminicale şi de cultură generală, de dezvoltarea diverselor, atât de necesarelor azi Bisericii şi societăţii direcţii în viaţa bisericească, noi înţelegem, că în comparaţie cu sarcinile, care stau azi în faţa noastră, noi facem anumiţi paşi, foarte importanţi, dar care sunt doar iniţiali...

Astăzi noi construim bisericile lui Dumnezeu şi dezvoltăm viaţa bisericească, deoarece există o astfel de necesitate, ea provine din viaţa reală a poporului. Şi bisericile noi se umplu de lume, tot aşa nu se micşorează frecventarea bisericilor vechi. Toate acestea mărturisesc despre faptul, cât de puternică este necesitatea duhovnicească a oamenilor. Şi pe măsura dezvoltării de mai departe a societăţii umane, a civilizaţiei umane, pe măsura dezvoltării de mai departe a ştiinţei, tehnicii şi tehnologiilor, păstrarea şi multiplicarea acestei dimensiuni duhovniceşti a vieţii omeneşti va creşte în continuare. Deoarece dacă acest lucru nu se va întâmpla, oamenii vor începe să se transforme în roboţi, să trăiască conform unor programe, nu vor avea capacitatea şi posibilitatea, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, să diferenţieze lumina de întuneric, dreptatea de minciună, binele de rău.

Aş vrea din toată inima să vă salut, dragii mei, să vă doresc să vă întăriţi în credinţă, să educaţi în acest spirit pe copiii şi nepoţii voştri. Tomsk este un oraş al tineretului, numai studenţi sunt aici o sută de mii. Aceasta înseamnă că activitatea Bisericii trebuie să fie orientată, inclusiv, şi spre tineret, deoarece de el legăm viitorul poporului nostru. Şi de faptul, cât de mult tineretul va însuşi valorile duhovniceşti, care au ajuns la noi de la străbuni, din trecut, va depinde în mare măsură puterea şi fermitatea lor duhovnicească.

Aş vrea să vă doresc Dumneavoastră, stăpâne Rostislav, stăpâne Siluan, arhiereul conducător al eparhiei recent create de Kolpaşevo, clerului, monahilor şi monahiilor şi, bineînţeles, tuturor credincioşilor din pământul Tomskului ajutorul lui Dumnezeu în viaţă şi muncă, puterea credinţei în inimă şi multiplicarea celor bune ce există, precum şi capacitatea de a opune rezistenţă acelui rău, care deseori vine în viaţa noastră din exterior. Fie ca Domnul, pentru rugăciunile sfinţilor Săi, care au luminat şi aici, pe acest pământ, să binecuvânteze calea vieţii voastre.

În amintirea vizitei mele la biserica în cinstea Sfinţilor mai-marilor apostoli Petru şi Pavel aş vrea să aduc în dar, în anul aniversar al 1025 de ani de la Creştinarea Rusiei, icoana sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir, botezătorul poporului nostru... Când vă veţi închina la această icoană, pomeniţi comunicarea noastră în rugăciune, pomeniţi în rugăciuni pe Patriarhul vostru. Iar fiecăruia dintre voi aş vrea să transmit iconiţe ale Mântuitorului Nefăcut de mână omenească cu binecuvântarea Patriarhului. Rog clerul, imediat după terminarea întâlnirii noastre, să împarte aceste iconiţe tuturor care sunt azi prezenţi aici. Să vă păzească Domnul, dragii mei!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 
Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei