Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril: Suferinţele poporului sirian sunt şi suferinţele noastre

Preafericitul Patriarh Chiril: Suferinţele poporului sirian sunt şi suferinţele noastre
Versiune pentru tipar
8 octombrie 2013 20:20

La 8 octombrie 2013, de ziua adormirii sfântului Serghie, în lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie, după Dumnezeiasca liturghie şi Te Deum-ul a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Chiril cu delegaţia ierarhilor sirieni, care au fost prezenţi la serviciul divin.

În componenţa delegaţiei se află: episcopul de Apamea Isaac Baraka, vicarul Eparhiei de Damask (Biserica Ortodoxă din Antiohia); arhiepiscopul Iosif Absi (Biserica Greco-Catolică Melchită); episcopul Armash Nalbandean (Biserica Apostolicească Armeană, Catolicosatul Ecimiadzin); arhiepiscopul Mar Siluan Petr Al-Nemeh (Biserica Ortodoxă Siriană), arhiepiscopul Samir Nassar (Biserica Catolică Maronită).

La întâlnire au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Filippopol Nifon, reprezentantul Patriarhului de Antiohia şi al întregului Orient pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii; protoiereul Nicolae Balaşov, vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; colaboratorul secretariatului DREB pentru relaţii interortodoxe ieromonahul Stefan (Igumnov).

Adresându-se către participanţii la întâlnire, Preafericitul Patriarh Chiril a menţionat: „Eu ştiu că azi, în patria voastră Siria, este o mare nenorocire. Ţara este distrusă în ochii întregii lumi. Încă puţin timp în urmă era greu să-ţi imaginezi că este posibil aşa ceva. Era o ţară paşnică, liniştită, unde cu succes se dezvolta economia, unde persoanele de diferite confesiuni convieţuiau în pace: şi ortodocşii, şi catolicii, şi musulmanii. Vizitând Siria după o perioadă de mai bine de zece ani, nu am cunoscut-o – toate s-au schimbat spre bine. Însă după o voinţă rea a cuiva se produce o catastrofă: cică în numele democraţiei se începe distrugerea populaţiei, aruncarea în aer a blocurilor de locuit, uciderea creştinilor. Noi ştim că acei care săvârşesc aceste crime îngrozitoare, primesc armament şi bani de după hotare de la acele persoane, care doresc să distrugă Siria”. Sanctitatea Sa a menţionat: „Dumneavoastră, bineînţeles, cunoaşteţi poziţia Bisericii Ruse, noi am adoptat-o de la primele împuşcături, care au răsunat în această ţară. Şi când a început războiul, am plecat în Siria şi Liban pentru a susţine oamenii, care au fost supuşi la o astfel de nenorocire. Pe atunci mai exista speranţa că totul se poate de oprit. Iar actualmente conflictul s-a amplificat până la dimensiuni enorme”.

Preafericitul Patriarh Chiril a relatat despre eforturile, întreprinse de Biserica Ortodoxă Rusă pentru a opri vărsarea sângelui pe pământul Siriei. În eforturile sale pacifiste ea, în special, colaborează cu conducerea de stat a Rusiei. „Noi suntem foarte bucuroşi că anume din Rusia azi provin propuneri, care sunt în stare să oprească vărsarea de sânge”, a spus Sanctitatea Sa.

În discuţia cu oaspeţii sirieni au fost atinse problemele acordării de ajutor populaţiei paşnice a Siriei. „În măsura posibilităţilor noastre noi realizăm ajutorul umanitar, inclusiv mobilizând organizaţiile obşteşti în Rusia, în primul rând acelea, cu care corelăm strâns”, a spus Preafericitul Stăpân, menţionând în mod deosebit cu această ocazie Societatea ortodoxă imperială pentru Palestina, care încă în secolul al XIX-lea a acordat ajutor poporului arab – construia şcoli, spitale, iar azi, împreună cu Biserica Rusă, faceot posibilul ca să uşureze suferinţele poporului sirian.

Încă o problemă dureroasă, legată de criza din Siria, este răpirea în aprilie anul curent, la nordul Siriei, a mitropolitului de Aleppo şi Alexandra Pavel şi a mitropolitului mar al Bisericii Ortodoxie Siriene Gregorios Yohanna Ibrahim. „Noi suntem îngrijoraţi de faptul că până acum nu există nici un fel de ştiri privitoare la cei doi fraţi ai noştri mitropoliţi”, a spus Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril. „Imediat ce s-a întâmplat această nenorocire, m-am adresat către Preşedintele V.V. Putin cu rugămintea de a întreprinde eforturi în căutarea lor. M-am adresat, de asemenea, către preşedintele B. Obama. În adresarea către dumnealui eu de asemenea am insistat asupra faptului ca în Siria să nu fie folosită puterea din exterior, ca să nu fie aplicată agresiunea faţă de această ţară. M-am adresat şi către domnul R. Erdogan. Deocamdată, din păcate, noi nu avem informaţie exactă ce se întâmplă cu fraţii noştri, însă există mărturii indirecte referitoare la faptul că ei sunt în viaţă. Sper să fie aşa. Atâta timp până nu vor reveni, noi nu ne vom linişti”.

„Aflând despre faptul că aveţi dorinţa să veniţi în Rusia, am fost foarte bucuros. Am vrut să mă întâlnesc cu voi, să vă susţin maximal”, a spus Sanctitatea Sa, adresându-se către ierarhii creştini, sosiţi din Siria. Întâistătătorul Bisericii Ruse le-a povestit despre aflarea sa în Siria şi Liban în timpul vizitei paşnice la Patriarhia de Antiohia în anul 2011, despre comunicarea cu Patriarhul de atunci al Antiohiei Ignatie, despre întâlnirea cu ierarhii Bisericii Siro-Iacobite. Vorbind despre convorbirea cu Patriarhul Maronit Beshara Boutros Rahi şi membrii Consiliului patriarhilor catolici al Orientului, Preafericitul Patriarh Chiril a menţionat: „Am sosit anume atunci, când toţi ierarhii catolici s-au adunat pentru întâlnirea noastră. Am avut posibilitate să mă adresez lor şi să simt că în problema Siriei şi a Libanului, în tema celor întâmplate în Orientul Apropiat, noi ne aflăm pe aceleaşi poziţii”.

Vorbind despre Întâistătătorul actual al Bisericii Ortodoxe a Antiohiei, Sanctitatea Sa a menţionat: „Noi Îi mulţumim lui Dumnezeu că în acest timp foarte dificil El l-a ales pe Patriarhul Ioan să-I fie slujitor. Nădăjduim mult că Preafericitul Patriarh, în pofida circumstanţelor grele, îşi va efectua slujirea sa, susţinându-şi poporul, păstrând credinţa în inimile oamenilor”. Preafericitul Patriarh şi-a exprimat speranţa că toţi ierarhii şi clericii creştini în Siria şi Liban, ca nimeni alţii, înţelegând ce ameninţare straşnică planează asupra creştinilor în această regiune, vor fi întotdeauna uniţi în idei, vor munci întotdeauna împreună în numele curmării războiului în Siria, ca acest conflict să nu fie răspândit asupra altor ţări, în primul rând asupra Libanului, Iordaniei, Palestinei.

„Dacă se va întâmpla aceasta, cea mai îngrozitoare urmare va fi dispariţia creştinilor în Orientul Apropiat - leagănul creştinismului”, a adus aminte Preafericitul Stăpân, exprimându-şi dorinţa, împreună cu creştinii sirieni, să trudească asupra faptului, ca războiul să se termine cât mai curând, ca să se întoarcă bejenarii, ca totul ce a fost distrus, să fie restabilit, ca să se instaureze viaţa paşnică.

În timpul convorbirii calde, cordiale, oaspeţii au povestit despre situaţia în Siria, despre poporul care trece prin mari suferinţe. „Siria poartă azi o cruce grea, iar Rusia, aidoma lui Simon Cirineul, îi vine în ajutor atunci, când povara devine insuportabilă”, a spus unul din participanţii la întâlnire. Reprezentanţii Bisericilor siriene şi-au exprimat Preafericitului Patriarh recunoştinţa adâncă pentru susţinere şi i-au transmis cuvinte de salut de la Întâistătătorii Bisericilor lor.

În timpul agapei frăţeşti cu participanţii la solemnităţile în lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie, Preafericitul Patriarh Chiril în cuvântul său final din nou s-a adresat la tema suferinţelor, pe care în zilele noastre le suportă creştinii în Orientul Apropiat.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a amintit că în urma loviturilor barbare a fost distrusă una din cele mai vechi biserici ale lumii, situată în oraşul sirian Homs, încotro pentru rugăciuni, în faţa unei părţi a Brâului Maicii Domnului, încă recent se îndreptau numeroşi pelerini din Rusia. Conform ultimelor informaţii, la 6 octombrie în Damask, în timpul bombardamentului şi focului de artilerie, a avut de suferit considerabil biserica „Înălţarea Crucii Domnului”, unde în zilele vizitei oficiale a Sanctităţi Sale, în noiembrie 2011, s-a desfăşurat expoziţia, dedicată relaţiilor reciproce între Patriarhia Antiohiei şi Biserica Ortodoxă Rusă, precum şi prezentarea ediţiei de carte „Libertate şi responsabilitate” în limba arabă. Au murit creştini care se aflau în biserică.

„Orientul Apropiat – Palestina, Siria, Liban, Iordania – este acel loc, unde a apărut creştinismul. Este pământul, pe care a păşit Domnul nostru Iisus Hristos; este locul, unde a apărut Biserica Ierusalimului, maica tuturor Bisericilor. Iar acum ce vedem? Zeci de mii de creştini pleacă din Orientul Apropiat şi dacă conflictul va lua amploare, acolo nu va rămâne nici un creştin”, cu alarmă a constatat Preafericitul Patriarh Chiril.

„Cine are nevoie de aceasta? În numele cui azi se distrug case, în numele cui azi sunt nimiciţi creştinii? În numele cui în oraşul vechi Maaliul azi merg lupte? Când ni se spune că toate acestea se fac în numele democraţiei şi libertăţii, noi respingem asemenea dovezi”, a continuat Întâistătătorul Bisericii Ruse. „Costă ieftin o astfel de „democraţie”, când pe cântar se pune sângele zecilor de mii de oameni nevinovaţi, când creştinii sunt izgoniţi din locurile natale. Şi în acel timp, când suferă şi mor în număr mare creştinii în Orientul Apropiat, cele mai importante mass-media din lume păstrează tăcerea. Ce fel de semn este acesta? Despre ce el mărturiseşte? În ce lume noi trăim, cine domneşte în această lume?”

„Aş vrea să-i încredinţez pe fraţii noştri, care au sosit din Siria, că suferinţele poporului sirian sunt şi suferinţele noastre, s-a adresat Preafericitul Stăpân către ierarhii Patriarhiei Antiohiei şi ale altor confesiuni, prezenţi la agapă. În ţara noastră, de asemenea, au fost distruse biserici, de asemenea a fost vărsat sângele a zeci de mii de creştini şi de asemenea în numele „libertăţii, egalităţii şi fraternităţii”, noi am trecut prin toate acestea”.

„Sper foarte mult că prin mila lui Dumnezeu şi cu participarea cea mai activă a Federaţiei Ruse, izgonirea deplină a creştinilor din Siria se va putea opri. Noi ne rugăm pentru aceasta, noi în măsura puterilor noastre vă ajutăm vouă, fraţilor, şi vom trudi în continuare pentru ca Domnul să încline mila Sa către Siria şi întreg Orientul Apropiat”, a încheiat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Declarația Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în legătură cu evenimentele din Muntenegru [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești a săvârșit slujba dumnezeiască la metocul din Moscova al Bisericii Ortodoxe Sârbe

A.V. Șcipkov: Vina pentru transformarea Catedralei „Sfânta Sofia” în moschee revine Patriarhiei Ecumenice

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei s-a întâlnit cu reprezentantul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pe lângă tronul Patriarhal al Antiohiei

A avut loc întâlnirea exarhului Patriarhal al Europei de Vest cu arhiepiscopul catolic de Monaco

A avut loc întâlnirea exarhului Patriarhal al Europei de Vest cu nunțiul apostolic din Franța

Mesajul de felicitare cu prilejul Paștelor al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor bisericilor eterodoxe [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Reprezentanții Bisericii au luat parte la serata în memoria Chiarei Lubich organizată la Moscova

Declarația Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în legătură cu evenimentele din Muntenegru [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Activitatea confesiunilor religioase ale Rusiei aduce o contribuție serioasă la îmbunătățirea situației umanitare din Republica Arabă Siriană, ajutînd cetățenilor ei să revină la o viață normală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra prezența creștină în Orientul Mijlociu [Interviuri]

Episcopul de Barîșevka Victor: Poziția pacificatoare a Bisericii Ortodoxe din Ucraina rămîne fermă și neschimbată

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei s-a întâlnit cu reprezentantul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pe lângă tronul Patriarhal al Antiohiei

La Damasc au avut loc solemnitățile cu prilejul zilei Sfinților mai marilor Apostoli Petru și Pavel

Enoriașii metocului din Beirut al Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie praznicală în or. Zahle