Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ținută după Liturghie de ziua pomenirii sfântului ierarh Filaret, mitropolitul Moscovei, în catedrala “Hristos Mântuitorul”

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ținută după Liturghie de ziua pomenirii sfântului ierarh Filaret, mitropolitul Moscovei, în catedrala “Hristos Mântuitorul”
Versiune pentru tipar
2 decembrie 2013 18:37

La 2 decembrie 2013, de ziua pomenirii sfântului ierarh Filaret al Moscovei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în catedrala “Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, unde se află racla cu moaștele sfântului ierarh Filaret. După încheierea serviciului divin Sanctitatea Sa s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Cuvioși părinți, maici egumene, frați și surori!

Vă felicit pe toți cu ocazia sărbătorii – ziua pomenirii sfântului ierarh Filaret, mitropolitul Moscovei, ale cărui moaște se odihnesc în această sfântă biserică. Ați auzit azi despre  importanța mare a mitropolitului Filaret pentru istoria Bisericii noastre, precum și pentru ziua de azi, deoarece prin trudele sale, prin talentele sale, prin credința sa fermă, prin jertfa vieții sale s-a învrednicit să vadă acele înălțimi ale Revelației Dumnezeiești, care deseori, chiar la citirea Sfintei Scripturi, rămân inaccesibile pentru mulți oameni.

Pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, pentru a putea aplica acest cuvânt în viață, pentru a ne fonda viața pe acest cuvânt, se cer nu doar cunoștințe, nu doar capacități a citi chibzuit textul -  se cere experiență duhovnicească, trebuie să fim aproape de Dumnezeu în rugăciune și în modul de viață. Tainele, prezente în Sfânta Scriptură și nedescoperite până la urmă, se descoperă unei atare persoane.

Sfântul ierarh Filaret a fost cu adevărat un astfel de cititor al Sfintei Scripturi, înțelept întru Domnul. Se prea poate, anume din această cauză el simțea o acută necesitate a traducerii Sfintei Scripturi în limba rusă, ceea ce a și fost efectuat la inițiativa lui, cu participarea sa directă și activă, doar până la sfântul ierarh Filaret Sfânta Scriptură era citită de poporul nostru doar în limba slavă bisericească, multe neînțelegându-le și multe, din păcate, nesimțindu-le.

Fiind o persoană  cu studii excelente, sfântul ierarh avea comunicare permanentă cu societatea studioasă de atunci, cu așa-numita intelectualitate, care era diversă chiar în timpul sfântului ierarh Filaret. Cineva simțea în inima sa credință și necesitate de a citi cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-l implementa în viață. Iar mulți, lecturând alte cărți, cică de la înălțimile studiilor lor, priveau la cuvântul lui Dumnezeu, fără a înțelege imaginile sale înălțătoare și neînțelegând ce descoperă acest cuvânt nu aceluia care are minte și capacitate de lectură, dar aceluia care este în stare să recepționeze tainele lui Dumnezeu, să le treacă prin propria experiență, să le aducă în tangență cu propria viață, să le încerce puterea prin exemplul unor situații concrete din viață.

Multe nu știau atunci reprezentanții societății studioase din Rusia, care doreau să obțină studii occidentale. Însă pentru mulți dintre ei era un reproș acea persoană, care îi întrecea cu mult după nivelul studiilor sale, după cunoașterea limbilor vechi și moderne, după cunoașterea istoriei și filozofiei – persoana care era cu adevărat un iluminist și al societății, și al poporului său.

Anume din aceste considerente sfântul ierarh Filaret și în timpul vieții sale, și după moarte nu a fost acceptat în egală măsură de toți. Văzând toată complexitatea și neadevărul canonic al situației Bisericii în Imperiul Rus, el încerca după măsura puterilor, cel puțin în viața sa de arhipăstor, să vindece acest neadevăr. Dar nu întotdeauna îi reușea, și singur sfântul ierarh, împărtășindu-le apropiaților experiența propriei vieți, vorbea că pintenii ober-procurorului Sfântului Sinod, ale funcționarului, care practic conducea Sinodul, îl lovesc dureros în coaste.

Cu toate acestea sfântul ierarh, în pofida situației grele și de ordin personal, și de ordin bisericesc, în pofida faptului că unii din episcopat și cler nu puteau să-i înțeleagă până la capăt gândurile lui, poziția sa de viață, era neînduplecat în apărarea celor  descoperite lui de către înțelepciunea lui Dumnezeu și de experiența sa duhovnicească.

Este cu totul neîntâmplător că deja în timpurile noastre sfântul ierarh Filaret a fost canonizat în ceata sfinților, doar de pe pozițiile vremurilor noastre toate, câte s-au întâmplat în acea perioadă, se prezintă în altă lumină. S-au schimbat accentele și toată strălucirea de cândva, care deseori acoperă văzul omului și îl lipsește de agerimea vederii, a plecat într-o parte, a dispărut și în fața noastră a tuturor, a oamenilor, care trăiesc în secolele XX și XXI, s-a descoperit personalitatea sfântului ierarh Filaret în toată frumusețea și puterea sa duhovnicească. Astăzi el este proslăvit în ceata sfinților și noi venim la racla lui. Iar în ziua pomenirii sale tot clerul orașului Moscova se adună împreună în această biserică sobornicească ca să se roage sfântului ierarh Filaret și pentru orașul Moscova, și pentru Biserica noastră. Noi credem că sfântul ierarh aude aceste rugăciuni și mijlocește în fața lui Dumnezeu pentru Biserica atât de dragă inimii lui și pentru capitala noastră Moscova. Pentru rugăciunile sale fie ca Domnul să ne păzească pe toți în credință, într-un gând, în capacitatea de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu și, ceea ce este îndeosebi de important, în capacitatea de a aprecia cu acest cuvânt ceea ce se întâmplă în viața noastră.

În citirea de azi din Apostol, în Epistola către Efeseni (Ef. 6:10-17) noi auzim cuvintele: În toate luați pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului (Ef. 6:16). Săgețile vicleanului - sunt săgețile ispitei, ale tentației. Săgețile vicleanului luminează repere de orientare falsă în viață, mergând spre ele, poți cădea în prăpastie, te poți îneca în mlaștină sau te poți împiedica în pădurea deasă. Săgețile vicleanului acționează asupra rațiunii, de asemenea și asupra simțămintelor noastre, excită instinctele noastre, întunecă conștiința noastră, ne dezbat de la gândul nostru, ne încurcă să vedem perspectiva cea adevărată a existenței; și doar prin credință putem îmblânzi aceste săgeți, deoarece credința este criteriul adevărului.

Dar nu orice fel de credință. Credința poate fi deșartă - o astfel de credință noi o numim superstiție. Credința poate fi un sentiment exclusiv emoțional, când suntem cuceriți de atracția  cuiva. Credința poate fi fondată pe o rătăcire rațională și noi știm cum oamenii mureau de dragul  unor scopuri, în care credeau, dar care nu erau scopuri adevărate. De aceea nu orice fel de credință este în stare să  stingă săgețile vicleanului, doar acea credință, care se bazează pe ceea ce Însuși Dumnezeu a spus oamenilor. Iată de ce nu doar cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, însă pătrunderea duhovnicească în sensul Revelației Dumnezeiești este condiția obligatorie a capacității omului de a respinge săgețile cele arzătoare ale vicleanului și astfel de a ne salva pe sine, viața noastră, sufletul nostru, iar cum deseori se întâmplă, și viața multora, viața poporului nostru.

Toate aceste gânduri, legate de ziua de azi, de pomenirea sfântului ierarh Filaret, de citirea minunatului fragment din Epistola către Efeseni, se leagă într-un tot întreg. Noi înțelegem că sfântul ierarh Filaret era anume acel om, care înțelegea perfect legătura dintre credință și capacitatea de a respinge săgețile celui viclean. Și această personalitate, ca nimeni alta în istoria modernă, și-a adus contribuția în faptul ca foarte mulți oameni să se întărească în credință și, citind nemuritoarele, veșnicele versete ale cuvântului lui Dumnezeu, să se pătrundă de puterea care este în stare să  respingă  săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou