Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua pomenirii sfântului mucenici Ilarion, arhiepiscopul de Vereia, la mănăstirea stavropighială „Întâmpinarea Domnului”

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua pomenirii sfântului mucenici Ilarion, arhiepiscopul de Vereia, la mănăstirea stavropighială „Întâmpinarea Domnului”
Versiune pentru tipar
28 decembrie 2013 20:48

La 28 decembrie 2013, de ziua pomenirii sfântului mucenici Ilarion, arhiepiscopul de Vereia, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la mănăstirea stavropighială „Întâmpinarea Domnului” din or. Moscova. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Cinstite părinte Tihon, locțiitor la această sfântă mănăstire! Dragi părinți, frați și surori!

Noi azi sărbătorim pomenirea sfântului ierarh Ilarion,arhiepiscopul de Vereia, persoană care într-un mod deosebit a intrat în istoria Bisericii noastre. Este minunat că pentru ziua de azi este indicată citirea ordinală a Epistolei către Galateni, în care apostolul spune cuvinte uimitoare. Noi le știm cu toții aproape pe de rost – cel puțin mulți le pot reproduce – dar rareori chibzuim la profunzimea lor. Cuvintele sunt următoare: Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm (vezi: Gal. 5:25). Nu doar mirenii, deseori și slujitorii bisericii, chiar pregătindu-se de propovăduire, vor trece peste această frază, mintea lor nu se atenționează la ceea ce spune apostolul. De fapt, aceasta nu este un enunț comun – apostolul vorbește despre ceva foarte esențial și principial de important pentru toți oamenii.

Ce semnifică a trăi în Duhul? Conform cărui duh? Bineînțeles, adresându-se către o comunitate de creștini, el a avut în vedere duhul lui Hristos, duhul Evangheliei. Dacă trăiți conform acestui Duh, dacă vă numiți creștini, trebuie să procedați conform Duhului. Apoi apostolul vorbește despre faptul ce semnifică a umbla în Duhul și enumeră virtuțile, care sunt legate de viața în corespundere cu duhul creștin.

Dar mai este în  aceste cuvinte încă un gând ascuns. Când apostolul spune că trăim în Duhul, el atunci descoperă în fața noastră taina creației lui Dumnezeu. Noi cu toții trăim cu puterea Sfântului Duh. Anume El zbura de asupra apelor în zilele Genezei, prin El și puterea Lui se înfăptuia creația. El a însoțit întreaga istorie a neamului omenesc. Cu toții suntem copiii Duhului. Noi suntem creați de puterea Sfântului Duh, deoarece prin această energie Dumnezeiască, prin această putere Divină este creat cosmosul, pământul nostru, neamul omenesc. Dar dacă noi suntem creați prin puterea Duhului Sfânt, atunci în Duhul trebuie să și umblăm.

Aceasta, probabil, este mai pe înțelesul multora. Când oamenii conștientizează responsabilitatea lor și față de instituția în care activează, și, ceea ce e cel mai important, față de stăpânul, care i-a angajat, ei neapărat vor asculta de șeful lor, indiferent cine ar fi, și îi vor îndeplini toate însărcinările. În această stare de lucruri nu este nimic de mirare: dacă cineva încalcă regulamentul, încalcă voința conducătorului, atunci el este alungat din corporație. Noi cu toții avem un singur Stăpân, un singur Conducător, un singur Creator - Domnul Dumnezeul nostru, Care prin puterea Sfântului Duh a creat lumea și pe fiecare dintre noi. Apostolul ne descoperă o taină imensă Dumnezeiască: noi cu toții umblăm în Duhul, deoarece cu toții suntem de la Duh; de aceea trebuie să procedăm după Duh, trebuie să urmăm etica traiului uman în comun, în această ˮcorporațieˮ umană, care se trage din adâncul veacurilor și nu se știe cât mai are de trăit neamul omenesc. De aceea unica lege corectă a vieții este viața în Duh și altă lege nu poate domina asupra acestei legi.

Recent am avut posibilitate să discut cu niște persoane, cărora le explicam poziția Bisericii referitor la mamele-surogat. Conlocutoarele mele mă întrebau: dacă omul nu poate avea copii, de ce să nu apeleze la serviciile mamelor-surogat? Și eu le-am răspuns astfel: nu este admis să mergi împotriva legii lui Dumnezeu. În fiecare generație pot apărea argumentele proprii, bazându-se pe care oamenii resping vreo lege sau alta a Domnului. Această nesupunere față de voința lui Dumnezeu este prezentă pe parcursul întregii istorii a omenirii și este foarte viu reflectată în Vechiul Testament prin pilda istoriei poporului ales de Dumnezeu. Sfânta istorie ne învață: când respingem legea lui Dumnezeu, când respingem ordinea vieții stabilită de Dumnezeu, noi, mergând împotriva lui Dumnezeu, devenim neonești. Toate suferințele poporului iudeu în perioada antică erau legate în mod direct de refuzul de a îndeplini voința lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Cu litere de aur sunt înscrise în Biblie aceste epizoade ale contrapunerii  orânduirii Dumnezeiești în lume și a pedepselor lui Dumnezeu care au urmat ulterior, care erau nu doar manifestarea puterii lui Dumnezeu, cât a adevărului lui Dumnezeu, deoarece legea lui Dumnezeu este absolută, în ea se conține plinătatea înțelepciunii și a milei. Iată din ce cauză apostolul spune: dacă trăiți în Duhul, în Duhul să și umblați – în corespundere cu legea lui Dumnezeu, care ni se transmite din vremurile lui Moise și de pe timpul Domnului nostru Iisus Hristos, care este pecetluită în scris și este reflectată în inimile noastre prin vocea conștiinței noastre.

Iar acțiunile în conformitate cu această lege deseori sunt neînțelese de oameni, precum a fost neînțeleasă fapta strălucitului teolog, a excelentului scriitor bisericesc arhimandritul Ilarion (Troitski), care era venerat de cele mai instruite persoane ca fiind un mare intelectual și conlocutor. Dar iată că s-a produs revoluția, a survenit epoca distrugerii țării, a războiului civil. Execuțiile, nimicirea inamicilor, fărădelegile, demolarea bisericilor, oceanele de sânge – nu mai spun despre articolele în presă, despre bătaia de joc de Biserică, despre propaganda dementă împotriva lui Dumnezeu și a Bisericii Ruse. În acest timp arhimandritul Ilarion își apleacă cu smerenie capul în fața Patriarhului Tihon și obținuse hirotonia în treaptă de episcop, ceea ce în acele timpuri semnifica practic semnarea pentru sine a condamnării la moarte, în special pentru oamenii convingători, influenți, capabili să răspundă la atacurile, care s-au prăbușit asupra Bisericii. Anume un astfel de om a fost sfântul ierarh Ilarion, care a stat alături de Patriarhul Tihon, care îi ținea mâinile, în smerenie, în simplitatea inimii ajutându-i Patriarhului să-și ducă crucea slujirii sale și care primea loviturile, adresare Patriarhului.

Noi știm că sfântul ierarh Ilarion nu a evitat tragicul destin – a fost închis fără de vină în temnițe și lagăre, a trecut prin îngrozitorul Solovki și alte locuri de detenție. Și nimeni nu și-a ridicat glasul în apărarea lui – din contra, totul ce a influențat asupra conștiinței, era orientat asupra ponegririi unor atare oameni precum era sfântul ierarh Ilarion, pentru ca ei nu doar să moară trupește, dar ca și memoria despre ei să fie distrusă, ca numele lor să fie amestecate cu noroi pentru totdeauna. Și, probabil, nimeni din cei care au ridicat mâna împotriva sfântului ierarh Ilarion nu își putea imagina că vor veni timpuri, când aici, în această mănăstire, legată într-un mod atât de strâns de el, noi vom pronunța aceste cuvinte, iar în ziua pomenirii sale vom chema întru ajutorul nostru sfântul său nume.

Sfântul ierarh Ilarion a trăit în Duh – nu în conformitate cu conjunctura omenească, nu în conformitate cu rațiunea trează. Ce fel de rațiune trează i-ar fi putut dicta omului un astfel de mod de viață? Trebuia să se țină departe de Patriarhul Tihon, să se țină mai la o parte, să vorbească mai puțin, să caute relații bune cu puterea de atunci, după cum o făceau reformatorii. Multe s-ar fi putut de făcut – însă aceasta ar fi fost o viață nu în Duh și nu în adevărul lui Dumnezeu.

Pilda sfântului mucenic Ilarion, care se află cu moaștele sale tămăduitoare aici, în acest sfânt locaș, ne ajută să înțelegem taina cuvintelor apostolului: Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblămFie ca pilda vieții sfântului ierarh Ilarion să ne ajute nouă tuturor, în primul rând slujitorilor Bisericii. Dea Dumnezeu ca și chipul său minunat de mucenic să se reflecte în inimile arhiereilor noștri, ale preoților, precum și ale poporului nostru evlavios. Fie ca, privind la acest chip, noi să putem din nou și din nou să ne convingem de puterea adevărului lui Dumnezeu, de puterea celor afirmate pe paginile Bibliei. Când omul umblă în Dumnezeu, el devine invincibil, de partea lui este adevărul – indiferent de faptul cum își termină zilele vieții sale pe pământ. Cu el este adevărul, deoarece, fiind clevetit în această viață, el devine sfânt în fața lui Dumnezeu, iar aceasta semnifică că și în istoria omenirii. Fie ca pentru rugăciunile sfântului ierarh Ilarion Domnul să ne întărească și să ne ajute nouă, oamenilor secolului al XXI-lea, să trăim și să procedăm în Duhul lui Dumnezeu. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou