Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la ceremonia decorării câștigătorilor celei de a VI-a Olimpiade la Bazele culturii ortodoxe

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la ceremonia decorării câștigătorilor celei de a VI-a Olimpiade la Bazele culturii ortodoxe
Versiune pentru tipar
26 februarie 2014 23:01

La 26 februarie 2014 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a participat la ceremonia închiderii celei de a VI-a Olimpiade pentru întreaga Rusie la Bazele culturii ortodoxe.

Înaltpreasfinția Voastră! Dragi frați și surori, participanți la olimpiadă!

Întotdeauna mă adresez cu un sentiment deosebit către voi și acest sentiment special are cele mai luminoase și calde nuanțe și culori. Mișcarea noastră olimpică a început cu 12 mii de persoane – este mai puțin decât o picătură în mare; iar azi cu mila Domnului noi ne apropiem de circa 400 de mii de participanți și această aritmetică mărturisește despre faptul că olimpiada este acceptată de oameni, că ea este recepționată ca fiind o cauză necesară și importantă. Este cu adevărat așa, deoarece olimpiada este unul din instrumentele trezirii interesului față de ceea ce, se prea poate, este cel mai important în concepția cetățeanului rus contemporan, și nu doar a cetățeanului rus.

Este vorba de noțiuni fundamentale. Din păcate, cea mai mare parte din spațiul informațional azi nu are referință la ceea ce este fundamental pentru formarea personalității umane, prin urmare, și pentru bunăstarea societății și a bunăstării țării. Aceasta are loc nu din cauza unei voințe rele, dar din cauza că gândurile oamenilor în primul rând sunt orientate asupra faptului ce este important în momentul dat. Este legat de activitatea profesională, de soluționarea diverselor probleme – administrative, tehnice, politice. Ordinea de zi este atât de comprimată de cele cotidiene, încât acestea din urmă acoperă ceea ce este fundamental și important, fără de care și lucrurile cotidiene nu pot fi pozitive, pașnice și benefice.

Bazele culturii ortodoxe sunt bazele existenței noastre duhovnicești, sunt  bazele conștiinței noastre naționale. Noi vedem ce se întâmplă azi în multe țări și state – ce tulburare de minți, vărsări de sânge, ură, vrajbă, ciocniri ale diverselor grupuri. De ce are loc aceasta? Deoarece sunt șterse bazele fundamentale ale concepției și ale formării personalității umane; de aceea drept fundament este perceput ceva vremelnic, trecător, de cele mai dese ori politizat, ceea ce nu poate contribui la formarea personalității umane integre.

Sunt nevoit să particip la diverse convorbiri, discuții, adunări, care se referă la ceea ce se petrece în lume. Multe persoane spun: „trebuie doar să fie vreun fundament, trebuie să fie vreun pivot, fără de care se desface viața națională”. Iar eu adaog: ”nu doar o viață națională – comunitatea umană se va dezmembra, dacă nu este pivot”.

De ce vorbim că religia, Ortodoxia, cultura religioasă sunt astfel de pivoți? Deoarece prin însușirea cunoștințelor religioase se formează sistemul valorilor morale, etica. Dar ce sunt relațiile interumane? Sunt, în primul rând, acele relații, unde factorul moral este cel mai important și decisiv. Abordarea contemporană față de această temă presupune ca factorul principal să fie justiția, legea: „este lege și viețuiți conform legii; legea va regla totul”. Însă noi știm că nu toate legile în măsură deplină reflectă speranțele oamenilor. Sunt legi care nu în deplină măsură reflectă baza morală a personalității umane. Sunt legi scrise prost, sunt legi care abia dacă sunt acceptate de majoritate, sunt legi care sunt supuse criticii din partea unui mare număr de oameni, dar mai există probleme  ale unei culturi joase, inclusiv de ordin juridic, ceea ce duce la un înalt nivel al criminalizării. Toți acești factori te duc la gândul că doar legea nu poate fi reglatorul relațiilor interumane.

Noi facem bine sau rău nu din cauza că există lege – deseori noi nu cunoaștem legislația. Noi săvârșim un bine sau un rău, deoarece considerăm că trebuie să procedăm anume astfel, și nu altfel.  Motivația provine din mintea noastră, din inima noastră și atunci când educăm inima noastră, mintea noastră, când formăm baza morală a concepției proprii, noi lansăm o dimensiune extrem de importantă, inclusiv în relațiile noastre cu oamenii din jur. Iar aceasta semnifică că fără de bază morală nu poate exista comunitatea umană. Nici un fel de legi, rupte de moralitate, nu sunt în stare să instaureze relații echitabile pașnice între oameni, în special dacă este vorba despre astfel de comunități, unde există reprezentanți ai diverselor culturi, diferitelor confesiuni, diverselor atitudini față de religie în principiu – societăți multietnice, multiconfesionale.

De ce  suntem profund convinși că predarea Bazelor culturii ortodoxe este atât de importantă, în special pentru Rusia?  Deoarece una din problemele foarte sensibile este problema relațiilor interetnice și interconfesionale. Pentru Rusia este una din cele mai importante probleme. Când am discutat referitor la faptul ce să predăm în școli, au fost oameni care spuneau: „este inadmisibil de predat bazele culturii religioase, deoarece aceasta va diviza pe copii, va scinda societatea, va provoca conflicte”. Iar noi, bazându-ne pe experiența proprie, spuneam: „predarea bazelor culturii religioase (în primul rând era vorba despre cultura ortodoxă) niciodată nu va  provoca nici un fel de încordare”. Dar de ce? Deoarece, pentru a convinge un om ortodox de faptul că el trebuie să aibă o bună atitudine față de purtătorul altei religii sau față de  reprezentantul altei națiuni, se poate doar prin apelarea la propriile concepții. Nu se poate ca pe baza unui obiect religios abstract, care nu are nimic comun cu educația, să convingi oamenii că trebuie să viețuim în pace. Anume aceasta duce la fraze goale, la cuvinte goale, este ca un vânt pe acoperiș - a suflat și a zburat mai departe, în momentul când a lovit în acoperiș toți atrag atenția, iar apoi uită. Frazele goale au același rol. Și când suntem chemați la toleranță, adică la răbdare, politețe, toate acestea sunt un sunet gol, care nu se umple de nici un fel de conținut.

De ce să facem ca aceasta să nu fie un sunet gol, ca oamenii să poată trăi în pace, în pofida distincțiilor de ordin religios și național? Trebuie să facem ceea ce facem acum: bazându-ne pe propria argumentare, în cazul dat cea ortodoxă, să formăm o atitudine binevoitoare față de alții. Și atunci această argumentare, legată de opiniile religioase ale omului, devine cea mai puternică și cea mai convingătoare.

În aceste zile am avut posibilitate să mă întâlnesc cu conducătorii republicilor din Caucazul de Nord. Ei sunt musulmani, noi am vorbit la această temă și ei au fost de aceeași părere, că islamul trebuie să-l învețe pe musulman să aibă o bună atitudine față de creștinism. În islam sunt multe argumente în folosul faptului ca să fie educat un astfel de musulman – aceasta va fi în corespundere cu tradiția lor religioasă.

Dar cum se poate de educat o bună atitudine față de musulmani din partea unui ortodox? Pe baza tradiției creștine, pe baza învățăturii lui Hristos, a sfinților apostoli, a sfinților părinți, pe baza acelei tradiții, pe care Biserica o duce în sine. Atunci buna atitudine a credinciosului ortodox față de musulman, iudeu sau budist, reprezentantul unei alte religii, se bazează pe un sistem foarte puternic de argumente, care intră în concepția sa.

Este ceea ce se referă la tema importantă a relațiilor interetnice. Dar noi avem încă o temă foarte importantă – este fericirea omului, bunăstarea lui. Noi știm că nu este cu putință a cumpăra dragostea cu nici un fel de bani – nu una falsă, nu una de vânzare, dar dragoste adevărată. Nici un fel de bani nu pot trezi acest sentiment la om. S-ar putea să fie o amăgeală, s-ar putea să fie un joc, s-ar putea să fie o aparență a acestor sentimente, dar un sentiment adevărat nu poate fi trezit prin bani. El se află în adâncul inimii și fiecare știe aceasta, precum știe că nu poți fi bun la inimă pentru bani sau sub acțiunea puterii, sau sub presiunea unor circumstanțe din exterior.

Poți fi bun doar dacă ai bunătate în inimă; iar dragostea și bunătatea sunt parametrii fericirii omenești. Ele formează familii unite, relații bune între părinți și copii; ele formează acea lume benefică, în care personalitatea poate fi educată fără vreun risc de a cădea în robia unor idei false sau periculoase. Suntem profund convinși de faptul că educarea tineretului nostru în spiritul Ortodoxiei este calea ei către fericire. Deoarece principiile morale ferme formează astfel de sentimente puternice, precum dragostea și bunătatea sau, cel puțin, mențin aceste sentimente și nu le permit să se distrugă.

Din aceste considerente eu privesc cu o mare atenție la totul ce se întâmplă în domeniul învățământului religios în țara noastră, și nu doar în țara noastră. Aș vrea să menționez anumite succese, deși, se prea poate, aceste succese încă nu corespund în măsură deplină proporțiilor țării și dimensiunilor sarcinilor puse în fața noastră. Și olimpiadele, care contribuie la succesul acestei cauze bune, sunt concomitent un mecanism al avansării tuturor acestor gânduri corecte, după mine, și este un indiciu al faptului, ce se întâmplă la noi.

Aș vrea să-mi exprim  recunoștința cordială tuturor celor care organizează olimpiada - Universitatea Umanistică Ortodoxă, Departamentul pentru învățământul religios și catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse, fundația de caritate „Meta”.  Cu începere din 2013 la organizarea olimpiadelor a aderat fundația de caritate a sfântului Vasile cel Mare și aș vrea să le aduc mulțumiri conducătorilor și fondatorilor  ei pentru activitatea depusă.

Mi se pare este nevoie ca și mai multe instituții de învățământ superior să susțină olimpiada și eu mă bucur că în acest an a aderat și Universitatea Ortodoxă din Rusia. Sper că tot mai multe instituții de învățământ superior vor participa la această activitate.

Aș vrea să vă salut cordial pe toți și să-mi manifest bucuria în legătură cu acel eveniment, care acum se desfășoară. Aș vrea să le mulțumesc în special laureaților, câștigătorilor la olimpiadă pentru energia lor, pentru munca lor depusă în vederea obținerii acestui înalt obiectiv. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra tineretului nostru, asupra școlilor noastre, asupra tinerilor și a tinerelor, a copiilor – asupra tuturor celor care cu sârguință studiază Bazele culturii ortodoxe. Să vă ajute Dumnezeu.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei