Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe (6-9 martie 2014, Fanar)

Mesajul Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe (6-9 martie 2014, Fanar)
Versiune pentru tipar
9 martie 2014 17:09

La 9 martie 2014, în prima duminică a Postului Mare, Triumful Ortodoxiei, mesajul participanților la adunarea Întâistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe a fost dat citirii în timpul serviciului divin la catedrala în numele sfântului mare mucenici Gheorghe Purtătorul de Biruință, la Fanar.

În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu mila lui Dumnezeu Întâistătătorii Sfintelor Biserici Ortodoxe autocefale – către credincioșii ortodocși din întreaga lume, tuturor fraților și surorilor noastre creștine și tuturor persoanelor de bună credință: binecuvântare de la Dumnezeu și sărutarea dragostei și a păcii.

„Mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toți și vă pomenim în rugăciunile noastre” (1 Tes. 1:2).

1. Adunați prin harul lui Dumnezeu Cel Atotbun, la invitația Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu, în perioada 6 – 9 martie la Fanar, discutând în dragoste frățească problemele care îngrijorează azi Sfânta noastră Biserică și săvârșind slujirea de obște Domnului la biserica în cinstea Sfântului Gheorghe, de ziua semnificativă a Biruinței Ortodoxiei, ne adresăm către voi cu un cuvânt de dragoste, pace și mângâiere.

Aflându-se în lumea aceasta, Biserica noastră Ortodoxă Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolicească, este supusă încercărilor în toate epocile. Biserica Lui, rămânând credincioasă Sfintei Scripturi, duce un dialog permanent în fiecare perioadă istorică, compătimindu-l pe om și împărtășindu-i alarmele. „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același” (Evr. 13:8).

În zilele noastre o tensiune deosebită o au încercările și provocările istorice, față de care creștinii ortodocși nu pot rămâne indiferenți sau pasivi. Din aceste considerente ne-am adunat toți împreună (vezi: Fapte 2:1), pentru a chibzui la probleme și încercări, de care se ciocnește omenirea contemporană. ”Din afară lupte, dinăuntru temeri” (2 Cor. 7:5) – aceste cuvinte ale Apostolului sunt actuale pentru Biserică și azi.

2. Văzând suferințele oamenilor din întreaga lume, noi ne exprimăm susținerea față de mucenicia și admiriția noastră față de mărturia creștinilor din Orientul Apropiat, din Africa și din alte regiuni ale planetei. Noi pomenim nevoința lor de dublă mucenicie: atât pentru credința lor, cât și pentru păstrarea relațiilor formate în mod istoric cu persoanele de alte convingeri religioase. Noi condamnăm lipsa păcii și a stabilității, ceea de îi impune pe creștini să-și părăsească pământul, unde s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos și de unde Buna vestire s-a răspândit în toată lumea.

Noi suntem alături de toate victimele tragediei din Siria. Noi condamnăm toate tipurile de terorism și defăimarea religiei. Răpirea mitropoliților Paul și Ioan, a altor slujitori ai biserici, precum și a monahiilor de la mănăstirea în cinstea sfintei Tecla în Maalula, ne rănește profund și noi cerem eliberarea lor neîntârziată.

Noi ne adresăm către toți participanții la conflict, cerând încetarea imediată a acțiunilor militare, eliberarea prizonierilor și restabilirea păcii prin intermediul tratativelor. Creștinii din Orientul Apropiat sunt plămădeala lumii. Pacea pentru toți oamenii va asigura pacea și pentru creștini. Noi susținem Patriarhia Antiohiei în slujirea sa duhovnicească și umanitară, în eforturile ei în vederea restabilirii celor distruse și revenirea refugiaților.

3. Noi ne rugăm fierbinte pentru tratativele de pace și împăcarea în rugăciune în situația de criză care continuă în Ucraina. Noi  condamnăm amenințările ocupării violente a sfintelor mănăstiri și biserici și ne rugăm pentru revenirea fraților noștri, care se află azi în afara comunicării bisericești, în sânul Sfintei Biserici.

4. Pericolul cel mai mare la care este supusă dreptatea și pacea – atât la scară locală, cât și la scară globală – provine din criza economică mondială. Urmările ei sunt evidente la toate nivelurile societății umane, în care deseori lipsesc astfel de valori, precum integritate persoanei, solidaritatea și dreptatea frățească. Cauzele acestei crize se află nu doar în domeniul finanțelor, ele se află în planul moral și cel duhovnicesc. Neasociindu-ne la idolii mondiali ai puteri, avaria și hedonismul, noi subliniem că vocația noastră constă în schimbarea lumii pe principiile dreptății, păcii și ale dragostei.

Egocentrismul și abuzul de putere compromite la mulți esența caracterului sfințit al personalității umane și ei nu doresc să vadă chipul lui Dumnezeu în frații și surorile acestea mici (vezi: Mt. 25, 40, 45). Mulți rămân indiferenți la sărăcie, suferințe și violență, care sunt un bici pentru omenire.

5. Biserica este chemată să aducă cuvântul proorocesc. Noi ne exprimăm îngrijorarea noastră în legătură cu tendințele locale și globale, ce subminează și distrug bazele credinței, demnitatea personalității umane, instituția sfântă a căsătoriei și a familiei ca fiind un dar al lui Dumnezeu.

Noi susținem caracterul sfânt incontestabil al vieții umane din momentul conceperii și până la cel al decesului firesc. Noi recunoaștem căsătoria ca o uniune între un bărbat și o femeie, care reflectă unitatea lui Hristos și a Bisericii Lui. Vocația noastră este a păstra mediul natural, noi fiind economii, dar nu stăpânii creației. În această perioadă a Postului Mare noi chemăm clerul nostru și mirenii să viețuiască în duhul pocăinței, urmând curățenia inimii, smerenia și iertarea, aducând societății mărturia despre învățătura cea veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos.

6. Adunarea Întâistătătorilor ne oferă ocazia binecuvântată să fortificăm unitatea noastră prin comunicare și colaborare și din nou să confirmăm apartenența noastră la caracterul sobornicesc ca fiind un principiu de importanță primordială pentru unitatea Bisericii. Noi mărturisim, precum a învățat sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, că „numele Bisericii este numele unității și al concordiei, dar nu al scindării”. Inimile noastre sunt pline de speranță cu privire la Sfântul și Marele Sobor, care va fi mărturia unității Bisericii și a grijii pe care ea o poartă lumii contemporane.

La Adunare a fost adoptată decizia de a intensifica activitatea de pregătire. O comisie specială Interortodoxă de pregătire își începe activitatea din septembrie 2014, care va dura până la Sfintele Paște din anul 2015, apoi va fi convocată consfătuirea antesobornicească panortodoxă, care se va întruni în prima jumătate a anului 2015. Toate deciziile în Sobor și la etapele de pregătire vor fi acceptate pe bază consensului.

Sfântul și Marele Sobor va fi convocat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Constantinopol, în anul 2016, în cazul în care nu va apărea ceva neașteptat. Președintele Soborului va fi Patriarhul Ecumenic. Din dreapta și din stânga dumnealui vor ședea confrații săi – Întâistătătorii altor Biserici autocefale.

7. Misiunea este legată indisolubil de unitate. Biserica nu trăiește pentru sine: datoria ei este de a mărturisi și a împărți darurile lui Dumnezeu cu apropiații și depărtați. Participând la Dumnezeiasca liturghie și rugându-ne pentru întregul univers, noi suntem chemați să continuăm această liturghie și după oficierea serviciului divin, împărtășind cu întreaga omenire darurile adevărului și ale dragostei, în conformitate cu porunca și făgăduința finală a Domnului: „Mergând, învățați toate neamurile… Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul  veacurilor” (Mt. 28:19-20).

8. Noi trăim într-o lume, în care multiculturalitatea și pluralismul sunt realități inevitabile și în permanentă schimbare. Noi suntem conștienți că nici o problemă în vremurile noastre nu poate fi propusă sau soluționată fără a avea o concepție globală, deoarece contrapunerea între caracterului local și cel mondial duce doar la schimonosirea modului de gândire ortodox.

În fața scindărilor, segregării și divizărilor noi pronunțăm cu toată hotărârea cuvântul Ortodoxiei. Noi recunoaștem că un dialog este întotdeauna mai bun decât un conflict. Fuga și izolarea nu prezintă alegerea noastră. Noi încă odată afirmăm că datoria noastră este de a fi deschiși pentru contactul cu alte persoane și alte culturi, creștinii altor confesii și adepții altor religii.

9. În pofida tuturor dificultăților, noi declarăm vestea bună a Domnului, Care „atât de mult a iubit lumea”, încât „a trăit în mijlocul nostru”. De acea noi, ortodocșii, privim în viitor cu speranță, în pofida tuturor tulburărilor, nădăjduim la „Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Atotțiitorul” (Apoc. 1:8). Deoarece noi ținem minte că ultimul cuvânt - cuvântul de bucurie, dragoste și viață – este al Lui. Lui i se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele documente

Mesajul Sinodului Districtului mitropolitan din Kazahstan adresat păstorilor și diaconilor, monahilor și monahiilor și tuturor copiilor credicnioși în legătură cu pandemia infecției de coronavirus

Declarația Comisiei Patriarhului în problemele familiei referitor la proiectul de lege nr. 986679-7 „Cu privire la întroducerea modificărilor într-un șir de acte legislative ale Federației Ruse”

Arhiepiscopul Ciprului Hrisostom: Poziția Bisericii Ruse privind autocefalia ucraineană este corectă și întru totul îndreptățită

Declarația unui grup de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe a Ciprului în legătură cu pomenirea în timpul slujbei dumnezeiești de către Arhiepiscopul Hrisostom al II-lea a șefului așa-numitei Biserici ortodoxe a Ucrainei Epifanii Dumenko

Cu privire la participarea credincioșilor la viața social-poilitică. Explicația Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea al Bisericii Ortodoxe din Belarus

Adresarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Belarus către poporul Republicii Belarus cu privire la încetarea confruntării din cadrul poporului

Declarația Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media în legătură cu pericolul unor acțiuni frauduloase în raport cu credincioșii

Declarația Grupului de lucru pentru coordonarea activității instituțiilor bisericești în condițiile răspândirii infecției cu coronavirus

Comentariul serviciului de presă al Eparhiei de Ekaterinburg

Declarația Serviciului de comunicație al Departamentului pentru relațiile externe bisericești