Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Patriarhului după terminarea Te Deum-ului la biserica în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani în s. Vyritsa de ziua aniversării a 65 de ani de la adormirea cuviosului Serafim de Vyritsa

Predica Patriarhului după terminarea Te Deum-ului la biserica în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani în s. Vyritsa de ziua aniversării a 65 de ani de la adormirea cuviosului Serafim de Vyritsa
Versiune pentru tipar
4 aprilie 2014 08:12

La 3 aprilie 2014, de ziua aniversării a 65 de ani de la adormirea cuviosului Serafim de Vyhritsa, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat satul Vyritsa, Eparhia de Gatcina, unde s-a nevoit cuviosul stareț. La biserica în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani în s. Vyritsa Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat un Te Deum cuviosului Serafim. După încheierea Te Deum-ului Preafericitul Stăpân s-a adresat către păstoriți cu o predică.

Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne mitropolit Varsonofii! Preasfinția Voastră, stăpâne Mitrofan! Înaltpreasfințiile și Preasfințile Voastre, cinstiți stăpâni! Înalți reprezentanți ai puterii de stat! Părinți, frați și surori!

Noi astăzi marcăm o dată foarte importantă – aniversarea a 65 de ani de la adormirea fericită a cuviosului Serafim de Vyritsa. Este o dată rotundă, care ne oferă motiv să ne adunăm cu toți împreună aici, în Vyritsa, în biserica, unde a slujit cuviosul Serafim, alături de mormântul lui.

De obicei, când ridicăm rugăciuni sfinților, de cele mai dese ori pe noi ne despart de acești oameni ani mulți, veacuri, uneori mai mult de o mie de ani. Însă relația noastră cu ei nu se curmă și îndepărtarea în timp nu ne împiedică să ridicăm către ei rugăciuni, deoarece la Dumnezeu nu este timp și sfinții sunt acolo, unde nu există timp. De aceea noi nici nu simțim îndepărtarea de ei.

Cuviosul Serafim de Vyritsa este un sfânt, ai cărui contemporani mai sunt în viață. Această apropiere în timp a sfântului cuviosului Serafim nu îl deosebește pe el de acei sfinți ortodocși ai lui Dumnezeu, care au trăit demult. Însă semnificația acestei apropieri este mare, deoarece noi dorim să ne imaginăm că și în veacul nostru – pe parcursul vieții a două generații – pământul din Vyritsa, pământul Petersburgului, a fost sfințit de aflarea marelui sfânt al lui Dumnezeu.

Mulți oameni percep Biserica ca fiind ceva în trecut și de aceea nu își leagă de ea viitorul lor. Pilda sfântului cuviosului Serafim mărturisește: Biserica există și în trecut, și în prezent, și în viitor. Biserica este întotdeauna actuală, deoarece anume ea cu puterea Duhului Sfânt actualizează totul ce a săvârșit Domnul Iisus Hristos: Nașterea Lui, viața Lui, propovăduirea Lui, suferințele Lui, moartea Lui, Învierea Lui, urcarea în ceruri, șederea de-a dreapta, a doua și slăvita Lui venire. De aceea, atunci când ne adresăm în rugăciune către sfânt, care este îndepărtat de puțini ani de la noi, înțelegem că  pe lângă acea sfințenie, pe care o are de rând cu vechii sfinți, el îndeplinește o misiune aparte pentru omul contemporan, mărturisind despre importanța perenă a Cuvântului lui Dumnezeu, a harului Dumnezeiesc, care s-a revărsat, se revarsă și se va revărsa pe parcursul întregii istorii creștine.

Pilda sfântului cuviosului Serafim și circumstanțele vieții lui sunt îndeosebi de importante pentru omul contemporan. Cuviosul Serafim, fiind încă laic, căsătorit, având familie, era un om de afaceri, dacă e să vorbim în limbaj contemporan, el se ocupa de business și era bogat. Și-a adunat bogăție și a căpătat situație importantă în societate nu datorită faptului că a moștenit avere și nu pentru că prin muncă nedreaptă și-a adunat banii sau cineva din bogați i-a ajutat să se urce pe treptele acestei căi a vieții, dar pentru că a muncit, a muncit, începând de la funcțiile cele mai modeste, cele de mai de jos. El a fost curier, apoi băiat de prăvălie. El a trecut toate aceste trepte complicate și grele ale rangului de neguțător și a ajuns la înălțime, a devenit negociant de ghildia a doua, o persoană bogată.

Domnul spune: „Un bogat cu greu va intra în Împărăția Cerurilor” (Mt. 19:23). Este valabil pentru majoritatea oamenilor bogați. Însă există pilde uimitoare ale faptului cum bogăția îi ajută omului să intre în Împărăția Cerurilor. Totul depinde de faptul, cum administrezi bogăția. Și când cuviosul Serafim împreună cu soția, cu matușca, a înțeles că a lor cale este calea jertfirii pentru slujirea Domnului, a adoptat hotărârea de a primi tunderea în monahism în lavra „Sfântul Alexandru Nevski”, iar soția lui a plecat la mănăstirea Novodevicie. Dar ce a fost cu banii câștigați? Erau bani mulți. El i-a adus în Lavră și i-a dat locțiitorului, ca el să-i administreze pentru bine. Totul ce a câștigat, totul a adus și a dat, mărturisind prin aceasta în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor seriozitatea alegerii sale de a sluji Domnului până la sfârșitul zilelor sale și această slujire a fost minunată.

În anii grei de după devastarea Lavrei, când cuviosul nu mai putea rămâne între zidurile ei, fiind duhovnicul fraților, el alege o viață însingurată aici, în satul Vyritsa, unde încep să vină mulți copii duhovnicești de ai lui. Printre acești copii duhovnicești au fost și părinții mei evlavioși protoiereul Mihail și matușca Raisa. Părintele Mihail se spovedea la părintele Serafim și atunci, când apăreau  situații grele în familie, fără binecuvântarea lui nu se făcea nimic.

Îmi aduc aminte de acele vremuri, când el încă nu era canonizat. Însă câtă pomenire venerată era în jurul starețului, câtă lume venea în Vyritsa! Cu câtă bucurie, cu cât entuziasm a fost întâmpinată vestea despre proslăvirea lui în ceata sfinților! Astăzi noi îl avem cu noi, aici, cu cinstitele rămășițe ale lui, care se află în acel loc, unde a fost înmormântat. Și cu duhul său el se află cu noi - și cu locuitorii din Vyrnitsa, și cu locuitorii din Petersburg și ai întregii regiuni Leningrad, și cu toți acei care se trag la numele său sfânt, indiferent de locul și vârsta pe care o au.

Aș vrea în această biserică sfântă să-mi exprim o doleanță deosebită pentru stăpânul mitropolit Varsonufii, ales recent în treapta de mitropolit de Sanct-Petersburg și Ladoga, conducătorul Mitropoliei de Petersburg. Fie ca Domul să vă ajute, stăpâne, în purtarea slujirii Bisericii, extrem de  responsabilă. Dumneavoastră sunteți cel mai apropiat ajutor al Patriarhului. Pe lângă faptul că Dumneavoastră conduceți catedra celei de a doua capitale, de nord, sunteți șeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei și continuați să mă ajutați, inclusiv în soluționarea unor probleme extrem de importante, legate de dezvoltarea vieții bisericești. Fie ca sfântul Serafim, de ziua pomenirii căruia ați intrat aici pentru prima dată în calitate de mitropolit de Petersburg și Ladoga, să fie rugătorul și mijlocitorul Dumneavoastră în fața Domnului.

De asemenea, aș vrea să-l salut pe stăpânul Mitrofan, arhiereul eparhial local. Sper că pentru rugăciunile cuviosului Serafim Domnul va îndrepta și calea Dumneavoastră, stăpâne, și vă va ajuta să urcați din putere în putere, aducând la credința vie păstoriții încredințați Dumneavoastră.

În amintirea aflării mele în acest sfânt loc aș vrea să aduc în dar icoana Maicii Domnului de la Vladimir. Fie ca Împărăteasa Cerului să ne acopere pe noi pe toți cu Acoperământul Său sfânt.

Și încă o dată importantă o marcăm azi - aniversarea a 100 de ani de la sfințirea bisericii în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani. Datele rotunde s-au unit într-o solemnitate deosebită. Aș vrea să-i doresc părintelui paroh, clerului, activului parohial, enoriașilor să ducă o viață pașnică și evlavioasă, să păstreze credința ortodoxă în Biserică, să o transmită copiilor și nepoților, să întărească comunitatea ortodoxă, ținând minte că anume aceasta ne unește pe noi cu voi… Și dacă aceasta există și prosperă, toate celelalte sporesc. Dacă vom trăi astfel, ne va fi bine, longevivi vom fi pe pământ și Patra noastră va înflori. Să ne păzească pe noi Dumnezeu.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei