Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în ajunul Miercurii Mari la mănăstirea stavropighială de maici „Acoperământul Maici Domnului”

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în ajunul Miercurii Mari la mănăstirea stavropighială de maici „Acoperământul Maici Domnului”
Versiune pentru tipar
15 aprilie 2014 23:52

În seara zilei de 15 aprilie 2014 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea stavropighială de maici „Acoperământul Maici Domnului” lângă Pokrovskaia zastava, or. Moscova, unde a participat la oficierea serviciului divin de seară în ajunul Miercurii Mari. După încheierea serviciului divin Preafericitul Stăpân s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltcuvioșia Voastră, maică Feofania, egumena acestei sfinte mănăstiri! Atotcinstiți părinți! Dragi frați și surori!

Întotdeauna îmi îndrept cu bucurie pașii spre mănăstirea „Acoperământul Maici Domnului” din orașul Moscova, unde se află moaștele făcătoare de minuni ale unei mare sfinte a lui Dumnezeu, sfânta cuvioasa Matrona de Moscova. Deseori vizitarea acestei mănăstiri coincide cu Postul Mare, cu prima săptămână sau cu cea a Patimilor. Mă bucur de posibilitatea ca împreună cu surorile, clerul și pelerinii să particip la oficierea acestor servicii divine minunate, care ne ajută să înțelegem sensul lucrării creștine, sensul vieții creștine. Fiecare cuvânt, fiecare gând, care se propune omului credincios prin cinurile serviciilor divine, transmit înțelegerea a tot ce este mai important: omul doar în comunicare cu Dumnezeu capătă plinătatea vieții și mântuirea.

Acestor comunicări încurcă păcatele noastre, credința slabă, lipsa rugăciunii, deșertăciunea cotidiană, încurcă deseori gândurile străine, care intră în conștiința noastră de pe urma discuțiilor cu oamenii și a mass-media. Câte încurcă azi omului să-și păstreze credința și să simtă apropierea de Dumnezeu!

Ziua de azi și serviciul divin de azi, utrenia Miercurii Mari, ne oferă  un exemplu minunat al faptului, cum se poate de lichidat izolarea dintre om și Dumnezeu. Un exemplu minunat: o femeie desfrânată a venit la Mântuitor cu puțin timp înainte de suferințele Lui și a turnat peste El mirul de mare preț, a șters acest mir cu părul său, I-a sărutat picioarele.

Nu doar din punctul de vedere al oamenilor din vechime, dar și din punctul de vedere al omului contemporan este o scenă stranie. Un om drept, un prooroc intră în comunicare cu o femeie desfrânată, ce se atinge de trupul Său. S-ar părea, El trebuia să-și tragă mâinile și picioarele, să plece într-o parte, fața Lui ar fi trebuit să devină groaznică. S-ar părea, El trebuia să-i demasce păcatele. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Domnul rămânea pe locul Său, iar ea a săvârșit fapta sa, pentru care este proslăvită. Și, după cum spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce-a făcut ea, spre pomenirea ei” (Mt. 26:13).

Acest eveniment ne oferă posibilitate să înțelegem, cât de aproape este de noi Domnul, să înțelegem că păcatele noastre nu sunt pentru El un impediment în comunicare cu noi. Păcatele noastre formează pentru noi o piedică, deoarece în păcate sentimentul nostru duhovnicesc devine insensibil – în special dacă ne obișnuim să păcătuim, dacă devenim apropiați de păcat, dacă pierdem  capacitatea să diferențiem binele de rău. Atunci păcatul este aidoma unei carapace, a unei armuri care încuie sufletului nostru și noi devenim incapabili să intrăm în comunicare cu Domnul.

Este nevoie de anumite supraeforturi, aidoma celor săvârșite de femeia desfrânată. Doar aceasta a fost un supraefort. A trebuit de cheltuit bani forte mari, ca să cumpere acest lichid valoros. Mirul era folosit la ungerea regilor, acesta cu adevărat era o comoară. Iar ea, fără îndoială, nu a fost o femeie bogată și, se prea poate, a vândut totul ce a avut, ca să cumpere această valoare și să o aducă lui Hristos. Este, fără îndoială, o jertfă, o jertfire care, se prea poate, a echilibrat toate păcatele ei. Deoarece în ea, în această jertfă, s-a manifestat puterea credinței ei, dorința ei de a fi cu Hristos. Anume folosind aceste eforturi, ea a distrus acea izolare pe care a creat-o ani în șir, îndepărtându-se de Dumnezeu, de sfințenie, de curățenie și de cuvioșie.

Și Domnul a mers în întâmpinarea acestei femei. El a acceptat poclonirea ei, El i-a iertat păcatele, deoarece știe ce se petrece în profunzimea sufletului omului. Fără o pocăință sinceră, fără dorința fierbinte de a fi împreună cu Dumnezeu nu le-ar fi putut face. Ca răspuns la această jertfă El îi dăruiește iertare de păcate și acceptă închinarea ei.

Acest exemplu minunat, păstrat în Sfânta Scriptură și atât de frumos reflectat în imnologia zilei de mâine, adică în acele cântări și rugăciuni bisericești, pe care le-am auzit, trebuie să intre în conștiința  și în sufletul nostru, pentru a da speranța chiar și celui mai înveterat păcătos, a-i da nădejdea în iertarea păcatelor și a-i da înțelegerea faptului că Dumnezeu întotdeauna cu brațele întinse este alături de noi. El este gata să ne cuprindă cu brațele Lui, dacă noi, din partea noastră, suntem capabili să facem pași în întâmpinarea Domnului.

Fie ca pilda, arătată nouă azi în Cuvântul lui Dumnezeu, să ne ajute în cele mai grele și desperate circumstanțe ale vieții ca să nu desperăm niciodată și să credem în dragostea nețărmurită a lui Dumnezeu, care mântuiește chiar și pe cel mai strașnic păcătos.

La mănăstirea „Acoperământul Maici Domnului”, aflându-te alături de moaștele sfintei dreptei Matrona, nu poți să nu îți amintești de jertfa ei pe parcursul întregii sale vieți. Această jertfă s-a terminat cu fapte mari și slăvite, pe care dreapta Matrona le săvârșea încă în timpul vieții sale. Dar în și mai mare măsură această jertfă a fost arătată prin acele mărețe fapte, pe care sfânta cuvioasa Matrona le săvârșește azi. Ajutându-l în mod real pe fiecare, ce cu credință vine în acest sfânt locaș, ea pentru noi toți se roagă în fața Domnului și, auzind rugăciunile noastre slabe și nedestoinice, ne dăruiește ceea ce e în stare să ne  vindece, să ne tămăduiască și să ne îndrepte pe calea cea dreaptă. Pentru rugăciunile sfintei Matrona să ne ajute Domnul ca în pace, în pocăință și în rugăciuni să ne înfăptuim trecerea prin tărâmul pământesc, ca să avem bucuria comunicări cu Dumnezeu, care vine la om spre iertarea păcatelor, dăruită de sus prin  pocăința noastră sinceră și cordială. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfinților întocmai cu Apostolii Metodie și Chiril după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” din Pererva

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la poligonul din Butovo

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea stavropighială „Acoperământul Maicii Domnului”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Marea Vecernie Pascală săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Sâmbăta Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Joia Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit în ajunul Joii Mari după slujba dumnezeiască săvârșită la Mănăstirea „Sfintele Marta și Maria”, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Miercurea Mare după Liturghia Darurilor Înainte Sfințite săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în ajunul Miercurii Mari la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Andrei Stratilat”