Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după Liturghia oficiată la mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după Liturghia oficiată la mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy
Versiune pentru tipar
11 mai 2014 20:27

La 11 mai 2014, în ajunul zilei de naștere a cuviosului Serghie de Radonej, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Liturghia la mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy, regiunea Iaroslavl, fondată pe locul nașterii Cuviosului. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Cuvioșia Voastră, părinte Pimen! Dragi părinți, frați și surori!

Astăzi avem o zi specială. Noi oficiem serviciul divin pe locul nașterii sfântului cuviosului Serghie de Radonej în anul jubiliar – aniversarea a 700 de ani din ziua nașterii sale. Acest serviciu divin intră în programul solemnităților noastre general-bisericești și este minunat că spre această zi mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy, care a suferit în secolul al XX-lea distrugeri îngrozitoare, astăzi nu este doar renăscută și restaurată, dar între zidurile sale au apărut multe lucruri noi – ceea ce astăzi este vital necesar pentru Biserică.

Mănăstirea a fost creată chiar la începutul secolului al XV-lea. La fel cum erau construite toate clădirile în Rusia în acea perioadă, cu rare excepții, tot așa și această mănăstire a fost construită din lemn: biserici de lemn, chilii de lemn, gard de lemn; iar lemnul e un material fragil. Probabil, aceasta a fost soarta Rusiei, unde s-au păstrat puține monumente vechi - anume din cauza că  materialul de construcție principal era lemnul. Dar, totuși, mănăstirea a înflorit. Ea niciodată nu a fost bogată, însă era foarte venerată. Încoace veneau pentru rugăciuni sfinții lui Dumnezeu – sfântul ierarh Iov, primul patriarh al Moscovei; sfântul Dimitrii, sfântul ierarh al pământului Rostovului; sfântul ierarh Filaret, mitropolitul Moscovei; sfântul cuviosul Ioan al Kronștadtului; sfântul ierarh Tihon, patriarhul întregii Rusii și mulți alții.

Nu este deloc întâmplător că această mănăstire modestă atrăgea către sine pe oameni – deoarece a fost ridicată pe locul casei, unde s-a născut sfântul cuviosul Serghie de Radonej. „Bucură-te, în nașterea fiului tău este bucurie nespusă” – aceste cuvinte minunate le găsim în acatistul sfântului cuviosului Serghie de Radonej. El a fost fiul bucuriei pentru cine? În primul rând, probabil, pentru părinți. Și imediat îmi vine în minte o astfel de paralelă: oare fiecare dintre părinți își poate numi copiii ca fiind copiii ai bucuriei? Cât de des avem ocazia să auzim din gura taților și a mamelor că ai lor copiii – fiii și fiicele nu sunt ai bucuriei, ci ai nenorocirii, care duc numai amărăciune nu doar sieși, dar și părinților, și celor din jur. De ce dar unii devin fii și fiice ale bucuriei, iar ceilalți – fi și fiice ale  nenorocirii omenești?

În baza pildei sfântului cuviosului Serghie de Radonej putem răspunde la această întrebare. Personalitatea omului se formează în primii ani de viață, deși nu în toată plinătatea ei. Anume atunci se fondează anumite principii, care se află la fundamentul cunoașterii lumii ambiante. Aceste principii formează aceea ce numim concepție, atitudine față de lumea înconjurătoare; oamenii, Dumnezeu, natura - totul se formează acolo, în copilărie, în fragedă copilărie.

Cuviosul Serghie de Radonej s-a proslăvit nu doar prin viața sa sfântă. Cuviosul s-a proslăvit prin faptul că practic a salvat poporul nostru, a salvat Rusia feudală fărâmițată. Cu puterea sa  duhovnicească, cuvântul său el a unit pe cneji în jurul cneazului Dmitrii Donskoi și aceasta a oferit Rusiei posibilitatea de a pune în fața hanului Mamai o armată puternică, care a distrus dușmanul pe câmpia Kulikovo.

De unde s-au luat toate acestea în cuviosul Serghie? Toate izvoarele provin din copilărie. El a fost fiul unor boieri din Rostov, Chiril și Maria, care prin credință și adevăr au slujit cnejilor din Rostov. Pe atunci nimeni nu putea urca pe tron fără permisiunea hanului și de aceea fiecare cneaz pleca la Hoarda de Aur, fără a ști cu ce se va termina această călătorie, doar  existau cazuri când cnejii noștri nu reveneau de la Hoardă, când erau supuși acolo la moarte, rușine, suferințe.

Sfântul Chiril a însoțit de două ori pe cnejii din Rostov la Hoarda de Aur. Se prea poate, el a văzut toate aceste înjosiri, frica, nesiguranța, de care erau cuprinși acei care erau chemați să conducă poporul. Spaima și înjosirea intrau în inimile celor care plecau la Hoardă pentru a obține acordul pentru domnie. Probabil, Chiril revenind în Rostov, în cercul familiei povestea despre ceea, la ce a fost martor: și despre puterea îngrozitoare a hanului, și despre mulțimea de ostași care îl înconjurau, și despre faptul cât de greu le era cnejilor ruși, care mergeau pentru închinare la Hoardă. Vedea copilul Vartolomeu și tot pericolul care urma de la scindarea Rusiei. Nu ar fi existat mergerile acestea rușinoase la Hoardă, dacă cnejii ruși și pământurile rusești s-ar uni împreună și, probabil, povestirile tatălui au format în mare măsură concepțiile copilului Vartolomeu, viitorul Serghie, egumenul de Radonej, privitor la necesitatea unirii pământurilor rusești.

Noi știm că anume cuviosul Serghie a chemat la unirea pământurilor rusești. A chemat nu din motive de interes pragmatic și politic, dar spunând că viața în unitate este viața conform chipului Sfintei Treimi. Acolo unde este unitate, acolo este putere, acolo este rudenie duhovnicească, acolo este multiplicarea posibilităților; și anume acolo unde această unitate există, se ajunge la mari  realizări - de ordin duhovnicesc, material și civilizațional.

Fără doar și poate, izvoarele unei atare înțelegeri a realității ruse se trag din copilărie, din educație, de la părinți. Dar au fost și alte circumstanțe care, fără îndoială, au influențat asupra formării personalității cuviosului Serghie. Chiril și Maria nu au fost oameni bogați, dar totuși erau influenți, nu duceau lipsă de nimic. Însă Dumnezeu a voit să-i poarte prin sărăcie – ei au dat faliment și toate acestea s-au petrecut în fața lui Vartolomeu…

Ce se întâmplă deseori când succesul se întoarce cu spatele la oameni? Unii intră în panică, alții sunt cuprinși de deprimare, alții se sinucid, alții pierd toate punctele de orientare în viață - cu alte cuvinte, circumstanțele de ordin exterior, insuccesul, schimbând bunăstarea, distrug personalitatea umană.

Pe când pentru Vartolomeu pilda părinților a devenit exemplu de a munci și a făuri. S-a constatat că și boierii puteau munci, inclusiv cu propriile mâini și fără să cadă în deprimare, dar mulțumindu-i lui Dumnezeu, puteau să-și educe copiii, puteau crește duhovnicește. Probabil, copilul Vartolomeu chibzuia la tema trecerii rapide a celor materiale, la caracterul iluzoriu al puterii omenești, în special al bogăției și dominației omenești. Pilda părinților a ajutat la formarea a unei astfel de atitudini față de bunurile materiale și de aceea el, aparținând aristocrației, încă din tinerețe rupe cu lumea exterioară, cu posibilitatea de a face carieră politică sau militară și pleacă în pustie, la mănăstire care devine ulterior lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie.

Probabil mai trebuie ceva să spunem azi pe acest loc, unde s-a născut și a crescut copilul Vartolomeu. Despre faptul că el avea experiența smereniei – experiență datorită căreia el a devenit puternic, concentrat în interior, consecvent, capabil să depășească dificultățile. Doar în copilărie Vartolomeu era ghinionist, el nu putea însușii învățătura.

Cum reacționează copiii, când rămân în urmă de ceilalți? Cineva depune puteri să învețe, dar înțelegând că nu reușește, se umple de sentimentul de agresiune, de lipsa de bunăvoință – deseori astfel de oameni completează rândurile criminalilor. Iar copilul Vartolomeu accepta limitarea puterilor sale cu smerenie, ca o vizită a lui Dumnezeu. El se ruga cu ardoare lui Dumnezeu, ca El să îl scoată din această stare. Și noi știm că s-a produs o minune, astfel că Vartolomeu a dobândit capacități intelectuale uimitoare, care au făcut din el nu doar un cârmuitor înțelept, dar și un conducător spiritual adevărat al poporului său.

Vorbind despre cuviosul Serghie, noi vorbim și despre părinții lui, Chiril și Maria, canonizați în ceata sfinților. Noi pomenim azi nevoința vieții lor. Noi pomenim contribuția lor personală la formarea caracterului cuviosului Serghie și totodată ne gândim la părinții noștri, la părinți contemporani, la copii. Noi înțelegem că aceste pilde minunate din trecut pot și azi să ajute la înțelegerea multor lucruri referitor la educația adevărată a copiilor. Este întotdeauna un exemplu personal – exemplu de hărnicie, curaj, calm, dragoste; exemplu de atitudine față de circumstanțele exterioare, materiale; exemplu al faptului cum viața duhovnicească, fiind dominanta vieții omenești, transformă această viață.

Pilda copilului Vartolomeu este o pildă și pentru copiii noștri, pentru tineretul nostru. Pe baza acestui exemplu ne putem convinge că circumstanțele triste de ordin exterior, chiar și obiective, astfel ca incapacitatea de a însuți cunoștințe sau imposibilitatea de a avea sănătate puternică, pot fie să distrugă viața, fie să devină baza formării unor trăsături speciale ale caracterului și ale personalității, precum a avut loc în cazul cuviosului Serghie. De aceea astăzi rugăciunea noastră către cuviosul Serghie este pentru părinți și copii, pentru familiile noastre, prin urmare, pentru viitorul Patriei noastre. Fie ca Cuviosul să audă rugăciunile noastre, care cu o putere deosebită răsună în anul aniversării a 700 de ani din ziua nașterii lui.

Aș vrea în amintirea vizitei mele la sfânta mănăstire din Vartitsy să aduc în dar icoana Maicii Domnului „Donskaia”, cu un semn memorabil al faptului că este darul Patriarhului. Sărutând această icoană, rugați-vă pentru copiii voștri, pentru nepoți, pentru Patria voastră. Nu uitați și despre rugăciunile pentru patriarhul vostru. Fie ca Domnul pentru rugăciunile cuviosului și purtătorului de Dumnezeu părintelui nostru Serghie, egumenul de Radonej, să păzească pământul nostru, întreaga Rusie istorică în unitate duhovnicească, putere duhovnicească și credință ortodoxă. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Președintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri și monahism a condus solemnitățile cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea „Sfinții Boris și Gleb” din Anosino

La Mânăstirea Cuviosului Antonie de Sia s-au desfășurat solemnitățile cu prilejul aniversării a 500 de ani de la fondarea așezământului monahal

Seminariștii din Indonesia și Filipine ai școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse se află în vizită la Pustia Optina

La Mânăstirea Pecerska din Pskov a fost inaugurată expoziția multimedia dedicată arhimandriitului Ioan (Krestiankin)

S-a încheiat aflarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale la Amman

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania. Adunarea Întîistătătorilor și delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale

La Amman a avut loc întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale

Pe insula thailandeză Chang a fost sfințită biserica în numele cuviosului Serghie de Radonej

Diaconul Alexandr Volkov: Întreg anul 2014 Biserica Rusă s-a rugat pentru Ucraina [Interviuri]

La centrul spiritual și de luminare „Metocul Patriarhal” în Ecaterinburg a fost inaugurată expoziția dedicată aniversării a 700 de ani a cuviosului Serghie de Radonej

La Moscova s-au făcut totalurile anului jubiliar dedicat aniversării a 700 de ani din ziua nașterii Cuviosului Serghie de Radonej