Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după Te Deum-ul la catedrala din or. Komsomolsk-pe-Amur

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după Te Deum-ul la catedrala din or. Komsomolsk-pe-Amur
Versiune pentru tipar
17 septembrie 2014 08:28

La 16 septembrie 2014, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat un Te Deum la catedrala în cinstea sfântului Ilie, proorocul lui Dumnezeu, or. Komsomolsk-pe-Amur. După încheierea serviciului divin, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne Nicolai! Stimate Veaceslav Ivanovici, guvernatorul ținutului Habarovsk! Stimate Alexandr Sergheevici, ministrul guvernului federal! Dragi Înaltpreasfințiți și Preasfințiți stăpâni! Părinți, frați și surori! Vă salut cordial pe voi pe toți!

Pentru mine vizitarea orașului Komsomolsk-pe-Amur este o mare sărbătoare, deoarece de mult timp port un interes deosebit față de acest oraș. Încă mulți ani în urmă, fiind rectorul Academiei și al seminarului teologic din Leningrad, mă întâlneam cu locuitorii orașului vostru care, în pofida lipsei bisericilor, atât în Komsomolsk, cât și în Siberia de Est, aveau îndrăzneala să intre la studii la seminarul teologic. Și eu îmi puneam întrebarea: de unde vine această dorință la oamenii tineri, care locuiesc într-un oraș comsomolist, care prin firea sa trebuia să fie cu desăvârșire ateist? În acest oraș nu era nici o biserică, nici un loc de rugăciune, nici o construcție care și-ar îndrepta văzul minții către trecut, către tradiție, către credința taților – totul era creat aici de la zero și totul era creat aici fără Dumnezeu. Cel puțin așa credeau acei care conduceau construcția orașului Komsomolsk-pe-Amur. Dar în toate aceste intenții de a ridica un oraș contemporan ateist, nu se lua în calcul principalul - credința aparține inimii omenești; omul devine credincios sau necredincios nu pentru faptul că cineva l-a convins de acest fapt, dar în funcție de faptul dacă el simte în inima sa pe Dumnezeu sau nu Îl simte; simte el oare prezența unei alte realități sau pentru el realitatea se limitează cu lumea tridimensională din jurul  său, prin fenomene și obiecte de natură fizică.

Nici un om, chiar și acela care se numește pe sine atest, nu poate spune că lumea se limitează doar la acele obiecte care sunt recepționate de organele noastre de simț. În special aceasta o pot confirma savanții care privesc în astfel de profunzimi ale materiei, care nu sunt percepute de organele de simț și chiar nu pot fi cuprinse în măsură deplină de conștiință. Când ni se spune că anumite particule elementare există miimi de secundă, apare întrebarea: dar este oare materie sau ceva ce se află la limita între duhovnicesc și material? În lumea aceasta sunt încă atâtea lucruri necunoscute, inclusiv dintre acelea pe care le poate înțelege rațiunea umană și astfel să descopere puțin tabloul adevărat al creației lumii.  Domnul l-a înzestrat pe om cu capacitatea de a percepe plinătatea existenței nu doar cu ajutorul rațiunii, de a cunoaște lumea nu doar prin intermediul calculelor matematice și a aparatelor, dar și să vadă lumea, inclusiv lumea ascunsă a altei persoane, cu inima, cu sentimentele proprii. Ceea ce numim noi intuiție, este o capacitate înnăscută anumită de a vedea ceea ce este nevăzut, de a simți ceea ce nu se poate fi pipăit.

Și acest sentiment pus în firea omului de către Dumnezeu, pe care îl numim sentiment religios, a trăit în oameni și aici în orașul ateist Komsomolsk-pe-Amur. Dar pentru ca acest sentiment să înceapă să funcționeze, trebuia de privit în interiorul tău sau de privit lung la altă persoană sau, privind la tata sau mama decedată, să-ți pui întrebarea: dar ce semnifică viața mea? Iată au trecut acești 70-80 de ani, pe care i-a trăit omul - el a făcut atâtea, a construit orașul, el a făurit – iar acum ce îl așteaptă? Oare totul s-a sfârșit prin aceea că el s-a transformat în pulbere, de care nici nu te poți atinge? În ce constă taina vieții omenești? Sunt probleme veșnice și dacă noi răspundem la ele în mod negativ - mai departe nu mai este nimic, totul se termină cu pulbere – atunci de ce a trebuit să ridice orașul, și de ce avioanele au fost construite, și în știință de ce a trebuit să cerceteze? Cineva va spune: pentru generațiile următoare. Dar parcă generațiile viitoare au o importanță mai mare decât cele prezente? Dar parcă generațiile taților și buneilor eroi – constructori ai orașului  Komsomolsk-pe-Amur, au avut o valoare mai mică, decât generația noastră? Fiecare om posedă o valoare netrecătoare și de aceea nu se poate spune că cineva trăiește pentru altcineva, pentru acela care va trăi în viitor. Fiecare își trăiește propria viață – cu sensurile sale, cu propriul sistem de valori și dacă e să excludem perspectiva veșniciei, această viață își pierde sensul.

Mulți dintre acei care au locuit în Komsomolsk-pe-Amur, înțelegeau cu mintea toate acestea, dar cineva simțea cu inima și de aceea chiar atunci, când la o mie de kilometri de aici nu exista nici o biserică, oamenii zburau la Irkutsk ca să se roage. Unii mergeau la biserică o dată, de două sau de trei ori în toată viața lor, dar erau oameni ortodocși. Încă pe vremuri când religiozitatea în public nu era salutată, aici a apărut o comunitate ortodoxă puternică, motivată, care a început să lupte pentru deschiderea unei parohii. Eu țin minte, cu câtă bucurie am devenit martori ai faptului, cum în orașul comsomolist îndepărtat a apărut prima comunitate ortodoxă.

Ei, acum ne rugăm alături de o uzină celebră, unde este concentrată gândirea științifică și inginerească strălucită, într-o biserică măreață, care este ridicată cu participarea uzinei. Mai mult ca atât, în Komsomolsk este creată o eparhie, pentru acest loc este ales și este numit un arhiereu local. Aceasta înseamnă că pământul Komsomolskului a devenit pământ ortodox, că aici este afirmată Biserica lui Hristos. Eu am venit, în primul rând, pentru a vă aduce tuturor mulțumiri. Dacă nu ar fi existat credința taților voștri, a buneilor voștri, dacă în inimile voastre nu ar fi existat credință, atunci și Patriarhul niciodată nu ar fi venit pe acest mal al Amurului. Să vă ajute Dumnezeu, dragii mei. Viața nu este simplă aici: regiunea este cu adevărat severă, dar totodată binecuvântată. Komsomolsk-pe-Amur este un centru minunat, și științific, și de producere, și de faptul cum se lucrează în Komsomolsk-pe-Amur, depinde în mare parte și securitatea Patriei noastre, iar aceasta azi este o sarcină mare și responsabilă.

Aș vrea să vă doresc tuturor să păstrați credința în inimă, să creșteți în această credință, să adresați către Dumnezeu rugăciunile voastre – fiecare cum poate. Cu Dumnezeu putem vorbi tot așa ca și cu un om. El înțelege orice limbă, El înțelege mișcarea sufletului, El știe totul. Și pentru ca puterea Dumnezeiască, harul Dumnezeiesc să se atingă de noi, ca el să intre în viața noastră, ca el să multiplice posibilitățile noastre fizice, mintale, morale, forțele duhovnicești, noi trebuie să Îl rugăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Și Domnul răspunde; dar dacă nu ar răspunde, nimeni nu I s-ar adresa Lui. Este o înțelepciune uzuală -  să nu ceri de la acela care te-a refuzat. Se prea poate, mai încerci de două-trei opri, dar la a patra  oară nu te mai adresezi la acela care te-a refuzat. Iar lui Dumnezeu noi ne adresăm timp de milenii, fiindcă El ne răspunde.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi cu toți, cu orașul Komsomolsk-pe-Amur, cu această uzină minunată, care produce cele necesare pentru țară. Fie ca Domnul să ajute generației tinere a acestui oraș să crească în credință, în puterea duhovnicească, în puterea conștiinței naționale, cu sentimentul demnității care trebuie să persiste obligatoriu în inimile și mințile noastre, deoarece suntem fiii și fiicele unei țări mărețe și moștenitorii generațiilor de eroi. Eu cred că pentru rugăciunile noastre de obște Domnul va înclina mila Sa către acest loc și îi va ajuta prosperității lui de mai departe.

În amintirea despre vizitarea acestei catedrale aș vrea să vă aduc în dar copia icoanei Maicii Domnului „Feodorovskaia”. Este copia icoanei făcătoare de minuni, care se păstrează în  Kostroma și cu care a fost binecuvântat pentru domnie Mihail Feodorovici, primul țar din dinastia Romanov. Noi știm că anume eforturilor țarilor ruși, în primul rând, au determinat succesele în explorarea Siberiei, explorarea Extremului Orient. Acei exploratori care au mers fără busolă și hărți, pur și simplu în întâmpinarea soarelui răsare, fără drumuri, prin mlaștini, peste râuri, prin păduri, prin munți și trecători, aveau un singur scop – să ajungă la locul, unde ar putea arbora drapelul rus și construi o biserică rusă. Acea generație de primi exploratori avea un curaj colosal, un eroism neverosimil – din păcate noi puțin vorbim și scriem despre această minunată pagină a istoriei noastre. Toți acești oameni mergeau cu credință în suflet și de aceea aici, la marginea de est a măreței țări, în apropierea  oceanului Pacific, aș vrea să vă binecuvântez cu icoana Maicii Domnului „Feodorovskaia”, care a inspirat pe conducătorii înalți ai statului nostru pentru multiplicarea puterii Rusiei. Dea Dumnezeu ca azi fiecare dintre noi prin trudele proprii să facă același lucru.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie