Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril ținută după sfințirea pietrei de temelie la fundamentul catedralei în cinstea apostolului Andrei Întâiul Chemat în Ghelendjik

Predica Preafericitului Patriarh Chiril ținută după sfințirea pietrei de temelie la fundamentul catedralei în cinstea apostolului Andrei Întâiul Chemat în Ghelendjik
Versiune pentru tipar
5 octombrie 2014 17:51

La 5 octombrie 2014 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat rânduiala sfințirii pietrei de temelie la fundamentul catedralei în cinstea sfântului apostol Andrei Întâiul Chemat în or. Ghelendjik. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

Stimate Iurii Iakovlevici! Stimate Alexandr Nicolaevici, guvernatorul regiunii Krasnodar! Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne Isidor! Preasfinția Voastră, stăpâne Feognost! Dragi părinți, frați și surori!

Aș vrea să vă salut cordial pe voi pe toți cu prilejul unui eveniment mare și important – sfințirea pietrei de temelie a catedralei din Ghelendjik.

Hotarul de sud al lumii ruse a cunoscut creștinismul din vremurile străvechi. Cu mult înainte de creștinarea Rusiei la Kiev, aici, în Hersones, în Kerci, în Fanagorie, acolo unde actualmente sunt Taman și Temriuk, deja existau comunități creștine și eparhii vechi. Una din eparhiile vechi – de Taman, cunoscută în istorie ca de Tmutarakania, a intrat în componența Bisericii Ortodoxe Ruse după crearea ei.

Creștinarea coastei de nord a Mării Negre a fost legată, în primul rând, de trudele apostolicești ale sfântului Andrei Întâiul Chemat. Este simbolic că fondăm o biserică în cinstea luminătorului Rusiei sfântul Andrei întâiul Chemat, luminătorul pământului unde mai târziu a crescut și s-a răspândit poporul Rusiei, deoarece din trudele lui au răsărit noii germeni ai creștinismul.

Nu departe de aici, în zona de nord a Mării Negre, își îndeplinea misiunea sa apostolică în depărtatul secol al IX-lea sfântul întocmai cu apostolii Chiril. După cum afirmă istoricii, misiunea lui, numită în mod convențional misiunea către hazari, era îndreptată, în primul rând, nu către hazari, care mărturiseau iudaismul și islamul și nu erau motivați să contribuie la propovăduirea creștinismului, dar către acel popor care a locuit pe acest pământ și care apoi s-a integrat în poporul rus unit. Anume de aceea cei care au scris viața sfântului Chiril, au menționat acel fapt uimitor că el a aflat în aceste pământuri Evanghelia, scrisă în limba rusă.

De aceea, de numele sfântului apostol Andrei Întâiul Chemat legăm noi creștinarea regiunii de nord a Mării Negre, care se referă geografic la acel loc pe care noi stăm acum.
Este minunat că azi aici se dezvoltă viața bisericească. Eparhiile de Novorossiisk și de Gelenjik au purces la construcția noilor biserici și e foarte importantă edificarea catedralei la Ghelendjik.

Aș vrea să-mi exprim recunoștința guvernatorului regiunii Krasnodar Alexandr Nicolaevici Tkacev, conducătorului formațiunii municipale Victor Alexandrovici Hrestin pentru acele eforturi, care au fost întreprinse ca în acest loc minunat, în apropiere de golful Ghelendjik, într-un nou cartier al or. Ghelendjik, prin aceste trude să fie fondată catedrala.

Aduc mulțumiri, de asemenea, stăpânului Feognost pentru eforturile care au fost întreprinse și din toată inima vă doresc să încheiați cât mai curând construcția acestei biserici, pentru ca de asupra Mării Negre să se înalțe către cer cupolele măreții catedrale în cinstea sfântului  Andrei Întâiul chemat.

Noi făurim biserici nu doar pentru a înfrumuseța localitatea sau a construi monumente. Noi zidim biserici pentru ca viața noastră să se schimbe spre mai bine, să se transforme conștiința, să se schimbe inima omului. Noi azi înțelegem, poate ca niciodată, că toate realizările noastre, cu care ne mândrim, au fost din pricina puterii duhului nostru – precum și toate înfrângerile noastre au fost din cauza slăbiciunii duhului, din motivul uitării credinței, de la decăderea sentimentului moralității.

Mergând pe calea istorică complicată, noi ne ducem cu gândul în viitor, cu speranță și credință în ajutorul lui Dumnezeu, în faptul că Domnul va înclina mila Sa către pământul nostru multpătimit și ne va oferi posibilitate să ne desăvârșim duhovnicește și material viața noastră, schimbând, în primul rând, inimile noastre cu harul lui Dumnezeu.

Vă felicit încă odată, dragii mei, cu prilejul acestei sărbători. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie de asupra regiunii Krasnodar, de asupra orașului Ghelendjik și de asupra poporului cuvios, care locuiește în această regiune. Să vă păzească Domnul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei