Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctității Sale Patriarhului Chiril i s-a conferit titlul de doctor honoris causa al Universității din Belgrad

Sanctității Sale Patriarhului Chiril i s-a conferit titlul de doctor honoris causa al Universității din Belgrad
Versiune pentru tipar
14 noiembrie 2014 16:35

La 14 noiembrie 2014, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril care efectuează o vizită de pace în Biserica Ortodoxă Sârbă și Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu au vizitat Universitatea din Belgrad.

Întâistătătorul Bisericii Ruse și cel al Bisericii Serbiei au fost întâmpinați de rectorul instituției academicianul Vladimir Bumbashirevic, de episcopul de Bac Irineu și de decanul facultății de teologie ortodoxă a Universității din Belgrad doctorul Predrag Puzovic.

Înainte de începutul ceremoniei solemne Întâistătătorii au comunicat cu rectorul instituției.

În sala de conferințe a universității s-a desfășurat ceremonia de înmânare Sanctității Sale Patriarhului Chiril a diplomei de doctor honoris causa.

Rectorul Universității din Belgrad s-a adresat către Sanctitatea Sa Stăpânul cu un cuvânt de salut, care a informat  despre decizia Consiliului științific cu privire la înmânarea diplomei de doctor al Universității din Belgrad honoris cauza Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse. Apoi s-a cântat imnul Gaudeamus.

La acțiunea solemnă au fost prezenți membrii delegației Bisericii Ortodoxe Ruse ce îl însoțesc pe Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în timpul vizitei. De asemenea, printre cei prezenți au fost ierarhi și clerici ai Patriarhiei Serbiei, ambasadorii Bulgariei, Greciei, Sfântului Pristol, reprezentanți ai Academiei de științe a Serbiei, reprezentanți ai corpului profesoral și studenți ai Universității din Belgrad.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a mulțumit pentru onoarea acordată și s-a adresat către cei prezenți cu un discurs. În raportul său Sanctitatea Sa Patriarhul a abordat istoria multiseculară a relațiilor dintre popoarele rus și sârb, subliniind: „Pe țările noastre le leagă de mult timp relații frățești de dragoste, credința unică ortodoxă și valorile comune moral-duhovnicești”.

„Sunt convins că în situația actuală deloc simplă este îndeosebi de important să dezvoltăm și să întărim relațiile dintre popoarele noastre”, a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul. „Baza sigură a acestor relații nu este doar în comunitatea istoriei și culturii noastre, dar și în concepția comună proprie popoarelor noastre asupra multor probleme și provocări ale  contemporaneității, în viziunea comună asupra lumii, formată de credința ortodoxă”.

Conform mărturiei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse, una din aceste probleme este descreștinarea activă a societății europene, refuzul în viața și activitatea ei de la valorile creștine de bază. „Astăzi, când procesul secularizării, negarea Adevărului absolut, eliminarea a însăși noțiunii de păcat din conștiința societății ajunge la dimensiuni nemaipomenite până acum, noi suntem nevoiți să constatăm cu un profund regret fapta săvârșită: multe state europene au refuzat de facto la identitatea lor creștină. Acest refuz se manifestă, inclusiv, în susținerea și legiferarea unor atare norme ale vieții societății care intră în contradicție directă cu poruncile Evangheliei”, ne amintește Întâistătătorul Bisericii Ruse.

„Libertatea nu poate fi percepută în izolare de responsabilitatea față de Dumnezeu, de oamenii din jur și de noi înșine”, a constatat Preafericitul Patriarh. „La fel și drepturile nu pot exista fără îndatoriri, inclusiv și de natură morală”. Dumnealui a subliniat că demontarea fundamentului creștin al fundației europene și mărșăluirea triumfală a ideologiei seculariste au adus la apariția unor fenomene rușinoase, care amenință nu doar bunăstarea morală, dar însăși existența continentului european.

Constatând că și creștinismul a nimerit în vizorul luptei pentru hegemonia standardelor seculariste în viața socială, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a spus: „ În astfel de condiții lupta declarată pentru posibilități și drepturi egale pentru toți membrii societății de facto duce la încălcarea drepturilor credincioșilor de a trăi în conformitate cu legile morale și tradițiile religioase ale lor, de a educa copiii în credință, de a-și expune opinia despre anumite procese din societate, bazându-se pe convingerile religioase… Izgonirea credinței din spațiul social va duce la marginalizarea religiei, la izolarea purtătorilor ei într-un ghetou social. Oamenilor li se impun închipuiri despre Biserică ca despre un loc de adăpost pentru ignoranți și ultra-conservatori, incapabili de a renunța la «stereotipurile de gândire medievală», de aceea inapți pentru acceptarea noilor valori europene”.

O astfel de atitudine față de religie și Biserică sărăcește societatea, o lipsește de criteriile morale, urmarea cărora îl unește pe om cu Creatorul Său, este sigur Preafericitul Stăpân. Experiența istoriei ne dictează o regulă simplă: nu poate exista bunăstare în discrepanță de idealurile morale, a amintit dumnealui.

„Omul ca o ființă liberă este în drept să facă singur alegerea sa pentru bine sau rău. Această alegere se face de noi în fiecare zi, iar din alegerea fiecărei persoane se formează alegerea unui anume popor și a întregii societăți umane”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Domnul ne cheamă să facem întotdeauna alegerea întru folosul binelui, chiar dacă, făcând această alegere, noi mergem în detrimentul modei, suflului vremurilor, regulilor de corectitudine politică, standardelor lumii seculariste”.

În semn de amintire a vizitei Universitatea din Belgrad Sanctitatea Sa Patriarhul a transmis în dar universității icoana Mântuitorului și operele sale alese.

***

Universitatea din Belgrad a fost fondată în anul 1808 de luminătorul și reformatorul sârb, primul ministru al învățământului Serbiei Dosifei Obradovic în calitate de școală superioară din Belgrad.

La 27 februarie 1903, prin ordinul regelui, Școala superioară din Belgrad a fost transformată în universitate ce consta din nouă facultăți și un colegiu.

Creșterea intensivă a universității s-a produs în perioada postbelică. În anul 1954 universitatea a fost reorganizată în corespundere cu legea publicată în același an „Cu privire la  învățământul superior”. Au fost create noi facultăți în Belgrad și au fost inaugurat facultăți în alte orașe ale țării.

În timpul de față Universitatea din Belgrad este cea mai mare și importantă instituție de învățământ a Serbiei. Ea conține 31 de facultăți, în care studiază 90 de mii de studenți;  procesul didactic este asigurat de 4300 de profesori, conferențiari și lectori.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a exprimat condoleanțe în legătură cu tragedia din Kazan

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Sârbe cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale l-au felicitat pe Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul zilei onomastice

La biserica sârbă „Hristos Mântuitorul” din Priștina pentru prima dată în decursul a 23 de ani a fost săvârșită Dumnezeiasca Liturghie

Biserica Ortodoxă Sârbă propune modificări la noua Lege cu privire la patrimoniul cultural

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat agenției RIA „Novosti” [Interviuri]

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul Athanasie de Limassol: Refuzul meu de a recunoaște „Biserica Ortodoxă a Ucrainei” are la bază conștiința și canoanele Bisericii

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a felicitat colaboratorii Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu aniversarea a 75 de ani de la instituirea DREB

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Kazan în orașul Oriol

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a lui Alexandru Nevski. Dumnezeiasca Liturghie în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski” [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus solemnitățile de la Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski