Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Nașterii Domnului Sactitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat orfelinatul „Sfânta Sofia” din Moscova

De sărbătoarea Nașterii Domnului Sactitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat orfelinatul „Sfânta Sofia” din Moscova
Versiune pentru tipar
7 ianuarie 2016 15:12

La 7 ianuarie 2016, de sărbătoarea Nașterii Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat orfelinatul „Sfânta Sofia” pentru copiii invalizi din or. Moscova - primul în Rusia internat ce nu aparţine statului pentru copiii cu multiple şi grave tulburări în dezvoltare.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întâmpinat în orfelinat de episcopul de Orehovo-Zuevo Panteleimon, preşedintele Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială.

În capela în cinstea mucenicelor Vera, Nadejda, Liubov şi maica lor Sofia Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a oficiat un scurt Te Deum „pentru locul acesta, pentru cei ce trudesc şi trăiesc în el”. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a transmis în dar bisericii copia icoanei Maicii Domnul de Vladimir, iar angajaţilor internatului - iconiţe ale Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Preafericitul Stăpân i-a felicitat pe copiii din orfelinat cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, i-a binecuvântat pe copii şi le-a transmis cadouri.

Adresându-se către cei prezenţi, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a spus:

„Preasfinţia Voastră, stăpâne Panteleimon, dragi şi stimaţi conducători ai primului inetrnat privat pentru copiii cu multiple şi grave tulburări în dezvoltarea şi sănătatea lor!

Sunt foarte bucuros să vă văd pe toţi! Este un loc minunat. Vizitând astfel de locuri, întotdeauna spun că mă simt tot atât de bine, precum în biserică. Iar dacă într-un astfel de loc mai este şi o biserică, atunci te simţi ca în ceruri, deoarece aici se săvârşesc lucruri extrem de bune şi importante. În pofida faptului că aceşti copii au probleme cu starea sănătăţii, în faţa noastră se află copii minunaţi. Noi credem că prin eforturi comune vor fi minimalizate toate urmările grave, legate de specificul dezvoltării lor.

Aş vrea să mă adresez în primul rând copiilor. Dragii mei, voi locuiţi în acel loc, unde Dumnezeu este foarte aproape de voi şi de aceea, aflându-vă în circumstanţe foarte dificile ale vieţii, adresaţi-vă Domnului, El o să vă vină în ajutor. De asemenea să vă adresaţi la educatorii voştri, prin care lucrează îngerii împreună cu voi.Vă doresc tuturor ajutorul lui Dumnezeu, sănătate, pace sufletească, iar educatorilor şi lucrătorilor – putere şi rezistenţă.

Rudelor prezente aici aş vrea să le adresez cuvinte de încurajare. Noi nu ştim din ce cauză un copil se naşte mai sănătos, altul – mai puţin sănătos, dar ei cu toţii se nasc având un suflet viu şi veşnic. În faţa lui Dumnezeu nu este diferenţă - este omul sănătos sau este bolnav fiziceşte. Pe aceste considerente se fondează grija deosebită pentru acei copii şi maturi care au nevoie de îngrijirea noastră. Să vă păzească Domnul pe toţi! Să vă ajute Dumnezeu”.

Printre cei prezenţi în biserică au fost: viceprimarul Moscovei în Guvernul Moscovei pentru problemele dezvoltării sociale L.M. Peceatnikov, directorul orfelinatului „Sfânta Sofia” S.M. Emelianova, preşedintele organizaţiei de caritate „Rusfond” L.S. Ambinder, directorul executiv al orfelinatului „Sfânta Sofia” C.V. Vasiliev, directorul Centrului de pedagogie curativă, membrul Consiliului pe lângă Guvernul Rusiei pentru problemele curatelei în domeniul social A.L. Bitova, vicedirectorul Departamentului muncii şi al protecţiei sociale al or. Moscova V.A. Juravliov.

Apoi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a vizitat încăperile din orfelinat şi a discutat cu tutela orfelinatului. În discuţie au fost abordate diverse probleme ale slujirii sociale bisericeşti şi ale relaţiilor din acest domeniu cu structurile de stat şi organizaţiile obşteşti. În special, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a subliniat importanţa dezvoltării activităţii, orientate la preîntâmpinarea avorturilor, care trebuie să fie una din direcţiile prioriatre ale slujirii sociale nu doar a Bisericii, dar şi a statului.

Preafericitul Stăpân şi-a împărtăşit experienţa în organizarea centrelor bisericeşti de criză pentru acordarea ajutorului femeilor gravide “O casă pentru mama”. Această iniţiativă se dezvoltă activ în unele regiuni ale ţării. Întâistătătorul a menâţionat că această activitate este una de prioritate în secţiile eparhiale pentru slujirea socială şi în timpul întâlnirii cu conducătorii regiunilor dumnealui subliniază de fiecare dată necesitatea susţinerii unor atare inițiative.

Actualemente în Rusia activează 27 de aziluri bisericeşti pentru gravide şi femei cu copii, care s-au pomenit în situaţii dificile de viaţă. Datorită unor atare centre, situate în diverse regiuni ale ţării – de la Iujno-Sahalinsk şi până la Kaliningrad, se reuşete e evita sute de avorturi.

***

Orfelinatul „Sfânta Sofia” este unul din primele orfelinate ce nu aparţine statului pentru copiii invalizi  şi primul în Rusia internat pentru copiii cu multiple şi grave tulburări în dezvoltare.

În orfelinatul „Sfânta Sofia” locuiesc 22 de copii, pentru care angajaţii serviciului ortodox „Caritatea” („Miloserdie”) - surori de caritate, educatori, medici-defectologi, specialişti în cultura fizică curativă tind să creeze condiţii ce se apropie de cele din familie.

Orfelinatul bisericesc pentru copiii invalizi a fost organizat cu binecuvântarea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril. Ideea creării unui astfel de internat a fost discutată încă în anul 2010: Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a dat însărcinări respective noului preşedinte al Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială, episcopul de Orehovo-Zuevo Panteleimon, conducătorul şi duhovnicul serviciului „Caritatea”. În acelaşi an 2010, în timpul vizitării în ziua de Paști a internatului nr. 15 pentru copiii cu retard mintal, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a făcut personal cunoştinţă cu unii copii ce se află actualmente la orfelinatul „Sfânta Sofia”. Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a declarat pentru prima dată în mod public despre dorinţa Bisericii de a lua sub curatelă pe copiii invalizi pe data de 7 ianuaie 2013.

Până în anul 2014 în orfelinatul „Sfânta Sofia” al serviciului „Caritatea” au locuit băieţeii orfani, majoritatea dintre care au fost luaţi în familii, alţii – au crescut. Orfelinatul eliberat, cu binecuvântarea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril, a fost transformat în casa pentru copiii invalizi şi în martie 2015 statul a transmis serviciului „Caritatea” copiii invalizi din cea mai dificilă secţie a casei-internat de stat nr.15. Majoritatea copiilor erau bine cunoscuţi colaboratorilor serviciului „Caritatea”:  pe parcursul a 8 ani în internatul nr. 15 de copii au avut grijă surorile de caritate şi voluntarii serviciului „Caritatea”. Datorită acestor cunoştinţe, copiii care erau consideraţi irecuperabili au început în mod independent să mănânce, să se aşeze, să meargă, să zâmbească, să comunice. Colaboratorii serviciului „Caritatea”, care s-au ocupat de copii, au format baza personalului orfelinatului „Sfânta Sofia”.

În orfelinat o atenţie deosebită se acordă socializării şi integrării copiilor în societate. Angajaţii casei de copii în mod regulat duc copiii pentru instruire în centrele de reabilitare, la bazin, în menageriile „de contact”, în Centrul de pedagogie curativă. Cu începere din septembrie 2015 toţi copiii au început să înveţe: majoritatea frecventează şcolile de corecţie, ceilalţi îşi fac studiile la distanţă. Până la mutarea lor în orfelinatul „Sfânta Sofia” nimeni dintre aceşti copii nu a frecventat şcoala.

Orfelinatul „Sfânta Sofia” doreşte să atragă voluntari, care sunt gata să devină prieteni pentru fiecare copil şi să-i însoţească pe parcursul unui timp îndelungat. Experienţa de mulţi ani a surorilor de caritate şi a voluntarilor în internat a demonstrat că prezenţa unui astfel de prieten stimulează în mod semnificativ dezvoltarea copilului. Pe lângă aceasta, copilul capătă posibilitatea să-şi găsească o familie: unii dintre voluntari au decis să perfecteze un regim de ospeţie pentru copil şi îl iau la ei acasă pentru un timp. Pentru trei copii din orfelinatul „Sfânta Sofia” actualmente este perfectat sau este în proces de perfectare regimul de ospeţie.

Orientarea spre căutarea familiei pentru fiecare copil este încă o trăsătură distinctivă a orfelinatului „Sfânta Sofia”. În cadrul serviciului „Caritatea” se face tot posibilul de a găsi familii pentru aceşti copii, însă ei sunt gata să poarte de grijă fiecărui copil şi după majoratul lui. A găsi o familie pentru un copil cu multiple tulburări în dezvoltare este o sarcină deseori greu de îndeplinit.

Orfelinatul „Sfânta Sofia” funcţionează cu susţinerea Departamentului pentru muncă şi protecţia socială a populaţiei din oraşul Moscova, care acoperă circa o jumătate din cheltuielile casei de copii şi cu susţinerea uneia dintre cele mai mari organizaţii de caritate din Rusia - „Rusfond”, care realizează proiectul social „Rusfond.Dom” de colecatre a mijloacelor pentru orfelinatul „Sfânta Sofia”.

Orfelinatul „Sfânta Sofia” este unul din cele 25 de proiecte ale serviciului ortodox de acordare a ajutorului „Caritatea”. Serviciul „Caritatea” acordă ajutor copiilor orfani, bătrânilor singuratici, celor fără de adăpost, copiilor şi maturilor grav bolnavi, femeilor gravide şi femeilor cu copii. De ajutorul permanent al serviciului „Caritatea” beneficiază mai bine de 1000 de persoane. Printre proiectele serviciului „Caritatea” se află: azilul „O casă pentru mama”, „Hangarul salvării” pentru cei fără de adăpost, serviciul paliativ ambulant pentru copii, spitalul pentru copiii grav bolnavi, site-ul Miloserdie.ru şi altele. Susţinând activitatea proiectelor se poate, devenind „Prietenul carităţii” (Другом милосердия) şi perfectând donaţia regulată pentru necesităţile serviciului „Caritatea”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

La Moscova va avea loc lansarea cărții „Grăbiți-vă să faceți bine. Doctorul Feodor Petrovici Gaaz”

Serviciul ortodox de caritate al Eparhiei de Ekaterinburg a inaugurat un apartament de adaptare pentru persoanele fără domiciliu

Cu participarea Departamentului Sinodal pentru binefacerea bisericească și slujirea socială la Orenburg a fost inaugurat un hotel social

Masa rotundă „Slujirea socială a comunităților religioase - schimb de experiență interconfesional va avea loc la Departamentul pentru relațiile externe bisericești

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea din Bănceni și a vizitat istituțiile de copii păstorite de așezămîntul monahal

La Almatî a avut loc înmînarea premiilor în numele mitropolitului Iosif (Cernov) pentru lucrarea de luminare duhovnicească și activitate socială

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Fiecare așezământ monahal trebuie să poarte o răspundere deosebită pentru copii și tineret

Preafericitul mitroplit Onufrii a condus la Odesa solemnitățile de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Cucșa al Odesei

Exarhul Patriarhal și ministrul Ocrotirii Sănătății al Republicii Belarus au vizitat Centrul de reabilitare medicală a copiilor cu boli psihoneurologice din Minsk

La Festivalul de muzică duhovnicească în cinstea Nașterii Domnului din Moscova a luat parte Corul arhieresc al Mitropoliei de Stara Zagora a Bisericii Ortodoxe Bulgare

A ieșit de sub tipar primul număr al „Jurnalului Patriarhiei Moscovei” din anul 2020

Președintele Departamentului Sinodal pentru slujirea socială a vizitat Bradul caritabil din Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Serviciul ortodox de caritate al Eparhiei de Ekaterinburg a inaugurat un apartament de adaptare pentru persoanele fără domiciliu

Cu participarea Departamentului Sinodal pentru binefacerea bisericească și slujirea socială la Orenburg a fost inaugurat un hotel social

Surse de la Departamentul Sinodal pentru binefacerea bisericească au menționat importanța reducerii numărului de avorturi pentru soluționarea problemelor demografice