Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În utima zi a vizitei sale în America Latină Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Liturghia la catedrala „Sfântul apostol Pavel” în Sao Paolo

În utima zi a vizitei sale în America Latină Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Liturghia la catedrala „Sfântul apostol Pavel” în Sao Paolo
Versiune pentru tipar
22 februarie 2016 03:43

La 21 februarie 2016, în Duminica vameşului şi a fariseului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala în cinstea sfântului apostol Pavel a Mitropoliei de Brazilia a Patriarhiei Antiohiei în or. Sao Paolo.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit:

     • ierarhi ai Patriarhiei Antiohiei – mitropolitul de Sao Paolo şi al întregii Brazilii Damaschin; mitropolitul Mexicului, Venezuelei, Caraibilor şi al întregii Americi Centrale Antonii; mitropolitul de Buenos Aires şi Argentina Siluan; episcopul Edessei Roman, vicar al Mitropoliei Braziliei;
     • arhierei ai Bisericii Ortodoxe Ruse – mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Borispol şi Brovary Antonii, şeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina; episcopul de Clivlend Piotr; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Caracas și America de Sud Ioan; episcopul de Canberra Gheorghii; episcopul de Argentina şi America de Sud Leonid; episcopul de Gornyi Altai şi Cemal Calistrat; episcopul de Manhattan Nicolai; episcopul de Bogorodsk Antonii, şeful Direcției Patriarhiei Moscovei pentru instituţiile din străinătate;
     • reprezentanţii clerului Bisericii Ortodoxe Ruse - arhimandritul Filaret (Bulekov), vicepreşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; preotul Serghii Malaşkin, parohul bisericii în cinstea sfitei muceniţe Zinaida în Rio de Janeiro; parohul bisericii în cinstea Acoperământului Maicii Domnului în Rio de Janeiro preotul Roman Kunen; preotul Alexandr Volkov, şeful Serviciului de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii; preoţi ai blagociniei de Brazilia a Eparhiei Argentinei şi a Americii de Sud;
     • preoţi ai Mitropoliei Braziliei a Patriarhiei Antiohiei.

Dumnezeiasca liturghie a fost oficiată în limbile slavă bisericească şi portugheză. În timpul serviciului divin s-au rugat pentru reprezentanţii diasporei ruse şi ai celei siriano-libaneze în Brazilia, care l-au salutat călduros pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

În biserică au fost prezenţi guvernatorul statului Sao Paolo Geraldo Alckmin, primarul or. Sao Paolo Fernando Haddad; Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Federativă Brazilia S.A. Akopov; consulul general al Federaţiei Ruse în Sao Paolo C.S. Kamenev;  arhiepiscopul de Sao Paolo cardinalul Odilo Pedro Scherer;  colaboratori ai corpului diplomatic; reprezentanţi ai corpului diplomatic care au acreditare în Sao Paolo; reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice în Brazilia şi ai altor confesiuni creştine.

Cântările în timpul serviciului divin au fost interpretate de corul clericilor din Eparhia Moscovei (regent – preotul Serghii Golev).

După citirea Evangheliei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a ţinut o predică.

La ectenia străruitoare au fost ridicate rugăciuni pentru creştinii „din Orientul Mijlociu şi din alte pământuri goniţi”. Preafericitul Stăpân a rostit o rugăciune pentru pacea în Orientul Mijlociu. După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse a fost salutat de mitropolitul de Sao Paolo şi al întregii Brazilii Damaschin, care i-a adus în dar Sanctităţii Sale icoana sfinţilor întocmai cu apostolii Petru şi Pavel.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către cei prezenţi cu o predică:

„Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne mitropolit Damaschin! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Înaltpreasfinția Voastră, domnule arhiepiscop al acestui oraş! Domnule guvernator!  Domnilor ambasadori, doamnelor şi domnilor, fraţi şi surori!

Vă mulţumesc din inimă, stăpâne, pentru acele cuvinte calde, pe care le-aţi spus. Aţi spus atât de mult şi atât de exact, încât nu mai am ce adăuga la cele spuse. Aţi vorbit despre rolul Bisericii voastre în istorie şi aici, în Brazilia, despre căile păstoriţilor voştri care au venit în această ţară şi au început să-şi amenajeze aici viaţa.

Astăzi conduceţi cea mai mare comunitate de creştini în Brazilia şi mărturie a acestui fapt este această catedrală măreaţă în cinstea sfântului Pavel, pe care mi-aţi oferit-o cu ospitalitate pentru oficierea Dumnezeieştii liturghii împreună cu Dumneavoastră şi cu alţi fraţi. Anume în această catedrală s-a simţit în special de acut durerea poporului vostru, care suferă în Siria, în Liban, precum şi durerea tuturor creştinilor, care sunt prigoniţi azi în lume. Ca şi ieri în Rio de Janeiro, aşa şi azi în Sao Paolo noi ne-am rugat pentru acei, care sunt azi prigoniţi, pentru cei care sunt azi ucişi, pentru cei care suferă doar pentru faptul că sunt creştini.

Aş vrea să vă aduc mulţumiri pentru rugăciunile aduse pentru fraţii voştri, năpăstuiţi azi în Siria, Liban, precum şi în Irak. Aş vrea să vă mai mulţumesc pentru atitudinea caldă faţă de Biserica noastră, pentru acea dragoste, pe care o nutriţi faţă de poporul nostru. Cele două Biserici ale noastre prezintă o pildă de relaţii frăţeşti, pline de dragoste adevărată una faţă de alta. Şi în această Biserică măreaţă aş vrea să-mi exprim recunoştinţa Preafericirii Sale Patriarhului Antiohiei Ioan pentru acele trude pe care le poartă azi pentru cârmuirea enoriaşilor din Patriarhia Antiohiei în Siria cuprinsă de flăcări şi în suferindul Liban. Astăzi suferinţele creştinilor în Orientul Mijlociu, precum şi în întreaga lume, cu mila lui Dumnezeu devin tema centrală şi obiect al îngrijorării generale. Acestui fapt i-a servit în mare parte, eu cred, întâlnirea mea cu Sanctitatea sa Francisc, Papa de la Roma, şi declaraţia semnată.

Această declaraţie concentrează atenţia asupra prigoanelor, asupra suferinţelor creştinilor şi ea oferă o bază pentru acţiuni comune nu doar în vederea apărării creştinilor aflaţi în suferinţă, dar şi în multe alte direcţii – ca lumea să devină mai liniştită, ca oamenii să înveţe să convieţuiască, ca oamenii aparţinând diverselor concepţii să înţeleagă: prin război şi violenţă niciodată nu este instaurată o pace durabilă. Pacea de durată întotdeauna este legată de dreptate, iar când pe calea conflictelor armate părţile încearcă să realizeze anumite scopuri, înţelese doar de ei înşişi, în acest caz pacea, construită pe astfel de cuceriri, nu poate fi durabilă.

Referitor la cele spuse sunt două excepţii: când un popor îşi apără patria şi când oamenii oneşti luptă cu terorismul. Iată de ce noi, Papa Francisc şi eu, am chemat pe toţi participanţii la conflicte de tot felul în Siria, în Orientul Mijlociu, să depăşească divergenţele şi să formeze o coaliţie comună în lupta cu terorismul. În Rusia şi în alte ţări, care sunt cârmuite de Biserica Ortodoxă Rusă, aproape de inimă sunt puse suferinţele poporului vostru. Astăzi se face totul pentru a apăra poporul vostru, pentru a trimite ajutor umanitar celor care sunt în suferinţă, pentru a ne unii cu alţii în numele instaurării unei păci durabile şi drepte în Orientul Mijlociu.

Astăzi părăsesc Brazilia, părăsesc America Latină. Este ultima mea posibilitate de a mă adresa popoarelor Americii Latine, brazilienilor şi să vă spun un mulţumesc sincer pentru dragostea voastră, pentru ospitalitatea voastră, pe care le-am simţit pe acest continent. Probabil în baza acestei ospitalităţi se află dragostea creştină, care este fundamentul cel mai trainic şi cea mai bună modalitate pentru atingerea dreptăţii.

Fie ca Domnul să păstreze Brazilia, America Latină, Bisericile noastre şi să ne ajute nouă tuturor să construim o viaţă nouă fără războaie, fără conflicte, fără violenţă, fără minciuni, fără încercări de a domina alte popoare! Fie ca Domnul să păzească creaţia Sa!”.

În amintirea serviciului divin oficiat în comun, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril i-a înmânat mitropolitului de Brazilia Damaschin o panaghie şi o cruce. De asemenea Preafericitul Stăpân a înmânat o panaghie episcopului Edessei Roman şi o cruce secretarului mitropoliei de Brazilia arhimandritul Dimitrie.

Întâistătătorul Bisericii Ruse a transmis în dar catedralei copia icoanei Maicii Domnului de Iveria.

Credincioşilor li s-au distribuit iconiţe ale lui Hristos Mântuitorul cu binecuvântarea Patriarhului.

***

După oficierea serviciului divin, la catedrala în cinstea sfântului apostol Pavel, situată în apropierea clădirii Mitropoliei de Brazilia a Patriarhiei Antiohiei din or. Sao Paolo, a avut loc  întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu guvernatorul statului Sao Paolo Geraldo Alckmin.

La discuţie au participat: primarul or. Sao Paolo Fernando Haddad; ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Federativă Brazilia S.A. Akopov; consulul general al Federaţiei Ruse în Sao Paolo C.S. Kamenev; ambasadorul Libanului în Brazilia Joseph Sayah. Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse au fost prezenţi: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul Argentinei şi Americii de Sud Leonid.

La întâlnire au mai participat reprezentanţi ai Patriarhiei Antiohiei: mitropolitul de Sao Paolo şi al întregii Brazilii Damaschin; mitropolitul Mexicului, Venezuelei, Caraibilor şi al întregii Americi Centrale Antonii; mitropolitul de Buenos Aires şi Argentina Siluan; episcopul Edessei Roman. De asemenea a asistat reprezentantul Bisericii Romano-Catolice arhiepiscopul  de Sao Paolo cardinalul Odilo Pedro Scherer.

Salutându-l pe guvernator, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a spus, în special:

„Sunt foarte bucuros de posibilitatea de a mă întâlni cu Dumneavoastră. După cum am mai spus azi în mod public, vizitarea Americii Latine, a Braziliei, a lăsat în sufletul meu o urmă foarte adâncă. Este simbolic că această călătorie a început de la Cuba, care mai este numită poarta Americii Latine şi unde am avut o întâlnire cu Sanctitatea Sa Papa Francisc.

Sunt foarte satisfăcut de aceste întâlniri care au avut loc pe continentul Americii de Sud, dar cel mai important e că sunt foarte satisfăcut de întâlnirea mea cu poporul. Noi avem cu adevărat rădăcini creştine comune. Este o temelie pentru orice fel de altă colaborare, pe care oamenii vor să o vadă.

Am mai avut ocazia să spun despre faptul că de cele mai dese ori divergenţele dintre oameni, dintre ţări şi popoare apar din cauza lipsei unei platforme comune. Popoarele Rusiei şi Americii Latine au o platformă comună – cea creştină. Este minunat că aici se păstrează o viaţă activă religioasă, deşi, bineînţeles, există şi provocări, probleme. Însă este foarte important ca poporul Braziliei, dacă vorbim aici despre Brazilia, să găsească în sine puteri să depăşească aceste probleme, bazându-se pe acel fundament moral-spiritual care se ţine pe credinţa creştină.

Am avut posibilitatea să-mi exprim simpatia faţă de poporul Braziliei în faţa diferitelor auditorii şi în legătură cu diferite situaţii. Întâlnindu-vă cu Dumneavoastră, aş vrea încă odată să vorbesc despre aceasta”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat, de asemenea, către arhiepiscopul de Sao Paolo cardinalul Odilo Pedro Scherer. „Biserica Catolică în America Latină poartă enorma responsabilitate pentru destinul  poporului, deoarece această Biserică este a majorităţii”, a menţionat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril şi a dorit clerului şi credincioşilor Bisericii Romano-Catolice a Braziliei „să reziste la toate provocările, care provin deseori din firea păcătoasă a omului, care deseori sunt justificate şi chiar inoculate din cauza înţelegerii incorecte a toleranţei şi a libertăţii omeneşti”.

În cuvântul său de răspuns guvernatorul statului Sao Paolo Geraldo Alckmin a declarat: „Pentru noi este o mare bucurie şi o mare onoare să primim pe Sanctitatea Voastră aici, în Brazilia, în statul Sao Paolo… Suntem fericiţi că ne-aţi vizitat şi sperăm că vizita Dumneavoastră va contribui la consolidarea valorilor creştine, a principiilor creştine aici, în America Latină”. Şeful statului a subliniat în mod deosebit importanţa întâlnirii pe data de 12 februarie, în Cuba, a Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril şi a Papei de la Roma Francisc.

Geraldo Alckmin a relatat că în statul Sao Paolo locuiesc numeroși emigranți din Orientul Apropiat. Astfel, primarul or. Sao Paolo Fernando Haddad, prezent la întâlnire, provine dintr-o familie creștină de arabi, bunelul dumnealui a fost preot și este înmormântat lângă zidurile catedralei „Sfântul apostol Pavel”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a amintit despre experienţa sa de colaborare cu autorităţile laice în diverse condiţii istorice şi a chemat participanţii la întâlnire la un dialog fructuos între Biserică şi stat, „deoarece un astfel de dialog creează condiţii favorabile pentru misiunea Bisericii, în special în domeniile social, cultural, al învăţământului”.

***

În ziua de 21 februarie în Clubul social Sirian în Sao Paolo a fost oferită o recepţie în onoarea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în numele Mitropoliei de Brazilie a Patriarhiei Antiohiei.

La acţiune au participat: mitropolitul de Sao Paolo şi al întregii Brazilii Damaschin şi alţi ierarhi ai Patriarhiei Antiohiei, membrii delegaţie oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse, numeroşi reprezentanţi ai diasporei siriene în Brazilia.

Adresându-se celor prezenți, Sanctitatea Sa Patriarhul și-a exprimat speranța că pe pământul sirian din nou se va instaura pacea și oamenii de diferite confesiuni vor putea conviețui în bună înțelegere atât în Siria, cât și în alte țări din Orientul Apropiat, de pe al căror teritoriu a început răspândirea creștinismului acum două mii de ani.

În numele participanților la întâlnire către Sanctitatea Sa s-a adresat mitropolitul Damaschin. Ierarhul a mulțumit pentru înalta onoare care, conform spuselor lui, Întâistătătorul Bisericii Ruse a acordat-o Mitropoliei de Brazilia, conducând serviciul divin în catedrala ei sobornicească. După cum a menționat stăpânul Damaschin, acest serviciu divin are o mare importanță pentru comunitatea siriană, care simte dragostea și susținerea Întâistătătorului și a tuturor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ruse.

Antiohienii ortodocși au apărut în Brazilia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În ianuarie 1897 preotul Musa Abu Haydar a oficiat în condiții de campanie prima Liturghie în Sao Paolo, în scurt timp după aceasta a început ridicarea primei biserici ortodoxe în Brazilia, care a fost construită în anul 1904.

Clădirea contemporană a catedralei în cinstea sfântului apostol Pavel a fost construită în anii 1942-1945. Este creată de arhitectul Kamasmi în stilul catedralei „Sfânta Sofia” din Constantinopol. Soborul intră în numărul celor mai importante locuri memorabile ale orașului și obligatoriu este inclus în rutele de excursii.

***

În încheierea vizitei în Brazilia, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat biserica în cinstea Bunei Vestiri a Maicii Domnului, situată în Parcul Independenței Braziliei din Sao Paolo.

La intrarea în biserică Preafericitul Stăpân a fost întâmpinat de episcopul Argentinei, Braziliei și Americii de Sud Leonid și de parohul bisericii preotul Dionisii Kazantsev.

În amintirea vizitei Întâistătătorul Bisericii Ruse a transmis în dar icoana Maicii Domnului „Rugul cel nestins”. Sanctitatea Sa Patriarhul i-a mulțumit părintelui Dionisii pentru grija permanentă pe care o poartă comunității ortodoxe ruse și pentru trudele sârguincioase de misionar. Adresându-se către enoriași, Sanctitatea Sa Stăpânul i-a rugat pentru susținerea în rugăciuni, de care are nevoie Patriarhul în slujirea sa de Prim sfințit ierarh.

În timpul de față activitatea parohiei „Buna Vestire a Maicii Domnului” constă nu doar din oficierea în mod regular a serviciilor divine, dar și în susținerea compatrioților din oraș. Parohia organizează manifestări pentru copii, serate culturale, efectuează colectarea alimentelor și a obiectelor de primă necesitate pentru azilurile de bătrâni, precum și pentru emigranții din Rusia, care își ispășesc pedeapsa în închisorile statului Sao Paolo. Pe lângă biserică funcționează o bibliotecă de literatură clasică și pentru copii, sunt organizate cursuri de limbă portugheză pentru începători.

După vizitarea bisericii „Buna Vestire a Maicii Domnului” Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și persoanele ce îl însoțeau s-au îndreptat în aeroportul Sao Paolo.

În aeroport Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost însoțit de mitropolitul de Sao Paolo şi al întregii Brazilii Damaschin, episcopul Argentinei şi Americii de Sud Leonid, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Federativă Brazilia S.A. Akopov, consulul general al Federaţiei Ruse în Sao Paolo C.S. Kamenev, de alte persoane oficiale. Preafericitul Stăpân a mulțumit pentru ospitalitate și trude gazdele și pe toți cei care au participat la organizarea vizitei delegației Bisericii Ortodoxe Ruse.

În seara zilei de 21 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a plecat pe calea aerului din Sao Paolo la Moscova.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Clericul responsabil de păstorirea credincioșilor Patriarhiei Moscovei în Republica Turcia a vizitat centrul oncologic din Istanbul

În Portugalia pentru prima dată a fost editată o carte de rugăciuni pentru creștinii ortodocși în limba portugheză

Pe muntele Șipka au fost pomeniți ostașii ruși și bulgari care și-au dat viața în luptele pentru eliberarea Bulgariei

Parohul metocului din Sofia al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la pomenirea participanților eliberării Bulgariei de sub jugul otoman

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

Felicitarea de către Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

Șeful Districtului mitropolitan din Kazahstan a făcut un apel de urgență în legătură cu situația din Kazahstan

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Antiohiene i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin rus anti-COVID-19

Mesajul Preafericitul Patriarh al Antiohiei Ioan al X-lea adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu recunoștința pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin anti-COVID-19 [Mesaje de salut și adresări]

Biserica Ortodoxă a Antiohiei a primit vaccinul rusesc „Sputnik-V”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski