Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De Ziua Creștinării Rusiei Întâistătătorul Bisericii Ruse a condus solemnitățile bisericești la Mitropolia de Oriol

De Ziua Creștinării Rusiei Întâistătătorul Bisericii Ruse a condus solemnitățile bisericești la Mitropolia de Oriol
Versiune pentru tipar
28 iulie 2016 15:02

La 28 iulie 2016, de ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir şi de Ziua Creştinării Rusiei, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a sosit într-o vizită de Prim sfinţit ierarh la mitropolia de Oriol. Vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse coincide cu aniversarea a 450 de ani din ziua fondării oraşului Oriol.

Din componenţa delegaţiei oficiale care îl însoţeşte pe Sanctitatea Sa fac parte: mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Andrei Milkin, şeful Serviciului de protocol al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii; şeful Serviciului de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii preotul Alexandr Volkov.

După sosirea la Oriol Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a îndreptat la catedrala „Arătarea Domnul”, la ale cărei porţi Întâistătătorul Bisericii Ruse a fost întâmpinat de conducătorul Mitropoliei de Oriol mitropolitul de Orel şi Bolhov Antonii; guvernatorul regiunii Oriol V.V. Potomski, elevii gimnaziului ortodox din Oriol, participanţii la mişcarea ortodoxă „Familia Arătării Domnului”, numeroşi locuitori ai oraşului şi pelerini.

Sanctitatea Sa Patriarhul a săvârşit Dumnezeiasca liturghie în cea mai veche biserică din Orel. Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Varsonofii; mitropolitul de Kaluga şi Borovsk Climent, preşedintele Consiliului de Editare al Bisericii Ortodoxe Ruse; mitropolitul de Oriol şi Bolhov Antonii; mitropolitul de Breansk și Sevsk Alexandr; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Livny și Maloarhanghelsk Nectarii; shiarhimandritul Ilii (Nozdrin); protoiereul Alexandr Prişcepa, parohul catedralei, protopopul or. Oriol; clerici ai mitropoliei.

Cântările liturgice au fost interpretate de corul arhieresc al Mitropoliei de Oriol (regent – M.D. Zaharova) şi corul de bărbaţi al catedralei „Arătarea Domnului” din or. Orel (regent – diaconul Roman Rodionov).

În catedrală au fost prezenţi: guvernatorul regiunii Oriol V.V. Potomski, preşedintele consiliului regional Oriol al deputaţilor poporului L.S. Muzelevski, primarul or. Oriol V.F. Novikov, şeful administraţiei or. Oriol A.I. Usikov, şefi ai raioanelor regiunii Oriol.

Slujba dumnezeiască a fost difuzată de Primul post regional de televiziune (or. Oriol) şi postul de televiziune „Soiuz”. Credincioşii care nu au putut încape în biserica supraaglomerată au urmărit difuzarea pe două ecrane mari, instalate pe străzile apropiate de catedrală.

După ectenia stăruitoare Întâistătătorul Bisericii Ruse a ridicat rugăciunea pentru pacea în Ucraina.

Predica înainte de împărtăşanie a rostit-o preotul Oleg Anohin, clericul bisericii în cinstea icoanei Maicii Domnului din Smolensk, preşedintele departamentului eparhial pentru slujirea socială şi caritate.

Apoi a fost săvârşit un Te Deum sfântului întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir. Mitropolitul de Oriol Antonii l-a salutat pe Sanctitatea Sa Patriarhul şi i-a adus în dar Sanctităţii Sale o panaghie şi o cruce.

Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a transmis în dar catedralei icoana sfinţilor mucenici Boris şi Gleb. 

Întâistătătorul a înmânat mitropolitului Antonii o panaghie şi o cruce, confecţionate în amintirea aniversării a 1000 de ani de la adormirea sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir. Pentru bisericile Mitropoliei de Oriol Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a transmis 24 de Evanghelii de pristol. Credincioşilor li s-au împărţit iconiţe ale sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir. 

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat înalte distincţii bisericeşti.

În semn de atenţie pentru ajutorul acordat Mitropoliei de Orel guvernatorul regiunii Orel V.V. Potomski este decorat cu ordinul cuviosului Serafim de Sarov de gradul II.

În semn de atenţie pentru trudele păstoreşti sârguincioase, cu prilejul aniversării a 45 de ani de slujire în treaptă de preot şi a 85 de ani din ziua naşterii parohul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din or. Oriol protoiereul Vladimir Doroş este decorat cu ordinul sfântului cuviosului cneaz Daniel al Moscovei de gradul II.

În semn de atenţie pentru trudele păstoreşti sârguincioase şi cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua naşterii parohul bisericii în cinstea Proorocului Ioan Botezătorul din or. Oriol protoiereul Boris Gorkun este decorat cu ordinul cuviosului Serafim de Sarov de gradul III.

În semn de atenţie pentru ajutorul acordat Mitropoliei de Oriol şi cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua naşterii prezentatorul programului de televiziune „Kontakt” (PT – Oriol) A.S. Korotkevici este decorat cu ordinul „Glorie şi onoare” de gradul I.

Apoi Sanctitatea Sa Stăpânul a sfinţit monumentul cuviosului Serafim de Sarov, instalat pe piaţa „Bogoiavlenskaia” în apropiere de catedrală cu prilejul aniversării a 450 de ani din ziua fondării oraşului Oriol.

Pe piaţa „Bogoiavlenskaia” a avut loc un concert consacrat la trei evenimente importante – vizita Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril pe pământul  regiunii Oriol, Ziua Creştinării Rusiei şi aniversarea a 450 de ani din ziua fondării oraşului Oriol.

***

Catedrala „Arătarea Domnul” din oraşul Oriol este un monument de arhitectură de importanţă federală. Această clădire din piatră, care este cea mai veche pe teritoriul or. Oriol, este situată în apropierea locului de fondare a oraşului. Oriol a fost fondat în anul 1566 ca un forpost militar la hotarul de sud al statului rus. Tot atunci a fost fondată cetatea din Oriol, pe teritoriul ei este ridicată o catedrală din lemn în cinstea Naşterii Maicii Domnului. După incendierea cetăţii de către polonezi şi lituanieni în anul 1606, ea a fost în deplină delăsare timp de 30 de ani. În anul 1636 a fost emisă o ordonanţă a ţarului cu privire la reconstrucţia oraşului „pe locul vechii aşezări orăşeneşti”. Când  în perioada 1641-1646 era întărită cetatea din Oriol, pe locul actualei catedrale „Botezul Domnului” a fost ridicată o biserică la rugămintea preotului din Oriol Boris. În scurt timp în jurul bisericii se ridică mănăstirea de călugări „Botezul Domnului”, în care părintele Boris, fiind tuns în monahism cu numele Bogolep, devine primul egumen. După incendiul din 1680 mănăstirea este mutată pe locul unde actualmente se află mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Oriol. 

Noua clădire din piatră a bisericii „Arătarea Domnului” a fost ridicată circa în primul deceniu al secolului al XVIII-lea. Până la revoluţie catedrala era vestită prin sunetul clopotelor sale care se răspândea departe de hotarele oraşului Oriol. În anul 1822 a fost emisă ordonanţa episcopului de Oriol „înainte de sunetul clopotelor de la catedrala „Arătarea Domnului” nici într-o parohie să nu se tragă clopotele”, iar însăşi bisericii, care şi aşa era în centrul tuturor sărbătorilor din oraş, i s-a conferit statutul de catedrală epsicopală.

În anii 1937-1941 în biserică funcţiona un muzeu antireligios, în care au fost aduse din Elets moaştele sfântului ierarh Tihon Zadonitul. În anii Marelui război pentru apărarea Patriei biserica a devenit catedrală a Eparhiei de Oriol. Tot aici se aflau moaştele sfântului ierarh Tihon. În anul 1959, cu binecuvântarea arhiepiscopului de Oriol şi Breansk Ieronim (Zaharov) a fost efectuată recunoaşterea sfintei relicve de către o comisie competentă. Cu începerea noilor prigoane asupra bisericii în timpul lui N.S. Hruşciov, în octombrie 1961 moaştele Făcătorului de minuni din Zadonsk din nou s-au pomenit în depozitele muzeului local al ţinutului natal. Biserica a fost închisă în anul 1962 şi folosită pentru teatrul de păpuşi.

În anul 1994 biserica a fost transmisă comunităţii de credincioşi. În biserică se săvârşesc slujbe dumnezeieşti în fiecare zi. Pe teritoriul bisericii este ridicată o capelă în numele Tuturor sfinţilor. În perioada anilor 2005-2007 au fost turnate clopotele pentru biserică. Cel mai mare dintre ele – cu greutatea de 5,5 tone – este şi cel mai mare din regiune. Între anii 2008-2015 este reconstituită clopotniţa catedralei pe locul său istoric, datorită acestui fapt biserica a recăpătat aspectul de altă dată.

Pe lângă biserică funcţionează şcolile duminicale pentru copii şi adulţi, un cor de bărbaţi care este laureat al numeroaselor concursuri de canto, centrul invalizilor de auz ortodocşi, care numără mai bine de 20 de persoane, mişcarea tineretului ortodox „Familia Arătării Domnului”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Rugăciune din timpul răspîndirii molimei dăunătoare [Documente]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după săvârșirea Te-Deum-ului în fața monumentului Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir la Moscova [Patriarhul : Predici]

De ziua Creștinării Rusiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit un Te-Deum în fața monumentului Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir la Moscova

De ziua Creștinării Rusiei în timpul Dumnezeieștii Liturghii în Lavra Pecerska din Kiev a avut loc proslăvirea a trei sfinți ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a condus solemnitățile cu prilejul aniversării a zece ani a bisericii cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Sporitelnița hlebov” din Șceolkovo

Mitropolitul de Krutitsy Iuvenalii a sfințit biserica „Icoana Maicii Domnului de Vladimir” din Mytișci, regiunea Moscova

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Hotkovo egumena Olimpiada (Baranova) cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Mitropolia de Vologda au avut loc solemnitățile cu prilejul aniversării a 600 de ani de la crearea Mănăstirii Sfântului Alexandru de Kușta

S-a încheiat aflarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale la Amman

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania. Adunarea Întîistătătorilor și delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale

La Amman a avut loc întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale

Pe teritoriul Catedralei episcopale „Hristos Mântuitorul” din Penza a avut loc inugurarea monumentului Sfinților Petru și Fevronia

La Sankt-Petersburg a fost sfințit monumentul marinarilor de submarin care au decedat un an în urmă în Marea Barents

De Ziua memoriei și tristeței locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a săvârșit sfințirea monumentului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință din Krasnogorsk, regiunea Moscova

Cu prilejul aniversării începutului Marelui Război pentru Apărarea Patriei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului Necunoscut lângă zidul Kremlinului