Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Patriarhului după Liturghia săvârșită în catedrala „Sfântul Ioan Înaintemergătorul” a kremlinul din Zaraisk

Predica Patriarhului după Liturghia săvârșită în catedrala „Sfântul Ioan Înaintemergătorul” a kremlinul din Zaraisk
Versiune pentru tipar
14 august 2016 23:41

La 14 august 2016, în Duminica a 8-a după Cincizecime, de sărbătoarea Scoaterii Cinstitelor Lemne ale Sfintei şi de Viaţă Dăătătoarei Cruci a Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit Liturghia în catedrala „Sfântul Ioan Înaintemergătorul” a kremlinul din orașului Zaraisk. După încheierea slujbei dumnezeiești Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne mitropolit Iuvenalii! Înalți reprezentanți ai puterii de stat! Iubiți stăpâni! Stimate Andrei Iurievici! Frați și surori!

Vă felicit pe voi pe toți cu prilejul unui eveniment minunat – sărbătorirea de către Biserică a aniversării de 870 de ani de la fondarea or. Zaraisk. După săvârșirea Liturghiei voi avea posibilitatea să mă adresez cu un cuvânt către toți cei adunați în piață. De aceea acum nu vom vorbi despre Zaraisk, deși sunt multe de spus. Dar aș vrea să-mi exprim enorma recunoștință Dumneavoastră, stăpâne mitropolit. În anul 1965 eu, fiind ipodiacon al pururea pomenitului mitropolit Nicodim, m-am rugat în timpul hirotoniei Dumneavoastră. Atunci a răsunat în toată Biserica această denumire - orașul Zaraisk. Unii l-au confundat cu denumirea istorică Serai, capitala Hoardei de Aur, puţin cunoşteau unde se află Zaraiskul. Datorită faptului că ați devenit arhipăstor al Zaraiskului, s-au schimbat multe și în Biserică și, cred, în societatea noastră, în poporul nostru. Zaraiskul - oraşul unui destin măreţ, oraşul-erou, marcat de o milă deosebită a sfântului ierarh Nicolae – a devenit cunoscut pe teritoriul întregii Rusii, dar poate că şi în afara hotarelor ei.

Anume în aşa fel Domnul aranjează viaţa noastră umană prin intermediul oamenilor, dar cu puterea Sa, cu harul Său, cu înţelepciunea Sa. Fiecare dintre noi, ca să aibă succes în  ceea ce face, fie slujirea arhierească, serviciul de stat sau orice altă activitate responsabilă, trebuie să spună despre sine astfel: „Doamne, sunt o pensulă în mâinile Tale. Tu creează tabloul. Eu nu mă voi opune Ţie, nu mă voi lepăda de Tine, mă voi strădui să recepţionez semnalele fine duhovniceşti pe care mi le arăţi ca să urmez voinţei Tale”.

O atare atitudine faţă de Dumnezeu, în special în rândul celor care sunt învestiţi de responsabilitate pentru alţi oameni, este cea mai corectă. În acest caz este exclusă trufia, iubirea de sine, aprecierea prea înaltă a propriei persoane şi îngâmfarea ce urmează după aceea, atitudinea dispreţuitoare faţă de cei care se află mai jos decât tine. Deoarece omul care conştientizează că este o pensulă în mâinile lui Dumnezeu înţelege că în orice moment Domnul poate să pună de o parte această pensulă, să o transmită altuia şi tabloul nu va fi finalizat...

Astăzi l-am îndrumat pe vlădica Feodor care urmează să slujească în Kamceatka şi să fie misionar în cele mai îndepărtate colţuri ale Patriei noastre. Este partea de nord a peninsulei Kamceatka – Koreakia, un teritoriu puţin populat al ţării noastre, unde nu există alte mijloace de transport, decât pe calea aerului sau a apei – iar eu am văzut ce furtuni pot exista în marea Ohotsk. Sunt sigur că succesul slujirii tale, stăpâne, întotdeauna va fi determinat de capacitatea ta, făcând abstracţie de orice laude şi onoruri omeneşti, de a fi o pensulă în mâinile lui Dumnezeu.

Acelaşi lucru aş vrea să spun fiecăruia din cei care sunt azi prezenţi aici şi cine are putere de conducere, de luarea deciziilor, de cine depinde într-un anumit sens soarta altor oameni. Zaraisk este un oraş, în primul rând, al gloriei duhovniceşti, al gloriei militare şi eu sunt bucuros că am avut prilejul într-o minunată zi să intru sub bolţile bisericii „Sfântul Ioan Înaintemergătorul” din celebrul kremlin al oraşului Zaraisk şi împreună cu voi să săvârşesc dumnezeiasca slujbă. Din diverse motive nimeni din predecesorii mei nu a putut săvârşi aceasta. Sunt bucuros că prin mila lui Dumnezeu am putut veni la Zaraisk. Vă rog pe voi pe toţi să mă pomeniţi în rugăciunile voastre, iar eu mă voi ruga pentru oraşul Zaraisk, pentru cler, pentru enoriaşii evlavioşi.

Încă multe urmează să mai faceţi. Actualmente populația din Zaraisk este mai numeroasă decât în perioada înainte de revoluție, când aici funcţionau 50 de biserici. De aceea o sarcină incontestabilă este ca numărul bisericilor, cu mila lui Dumnezeu, să fie restabilit. Iar pentru ca să se realizeze acest lucru, credința oamenilor trebuie să se întărească. Oamenii trebuie să aibă o mai puternică credinţă şi dorinţă de a intra în comunicare cu Dumnezeu prin rugăciune, să frecventeze bisericile lui Dumnezeu. Eu chem clerul din blagocinia de Zaraisk să trudească, fără a-și precupeți puterile, pentru ca să se întărească credința în acest loc binecuvântat de Dumnezeu al pământului Rusiei.

Permiteţi-mi, scumpe stăpâne, să vă aduc sincere mulţumiri pentru cuvintele Dumneavoastră calde şi pentru minunata slujire pe care o purtaţi pe pământul Moscovei. În amintirea aflării mele aici aş vrea să aduc în dar icoana Adormirii Maicii Domnului cu sfinți ce stau în fața Ei, ca ea să ocupe locul cuvenit în această biserică. Închinându-vă în faţa acestei icoane, pomeniţi în rugăciune de asemenea pe Patriarhul vostru, pomeniţi şi acea zi minunată, când ne-am unit cu toţii pentru proslăvirea de obşte a Domnului în faţa Sfintei şi de Viaţă Dătătoarei Cruci. Fiecăruia dintre cei prezenți astăzi aş vrea să transmit icoana sfântului ierarh Nicolae de Korsun cu binecuvântarea Patriarhului. Să vă păzească Domnul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii   

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou