Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuțiunea Sanctitatii Sale Patriarhul Chiril inainte de Te-Deum-ul săvârșit pe insula Ratmanov

Alocuțiunea Sanctitatii Sale Patriarhul Chiril inainte de Te-Deum-ul săvârșit pe insula Ratmanov
Versiune pentru tipar
8 septembrie 2016 13:24

La 8 septembrie 2016 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a săvârşit un Te-Deum pentru pace pe insula Ratmanov care este punctul extrem din estul insular al Eurasiei. Înainte de începerea slujbei bisericeşti Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o alocuţiune.

Stau în faţa crucii pe insula Ratmanov, la patru kilometri distanţă de Statele Unite ale Americii, pe malul strâmtorii Bering, întors cu faţa spre întregul continent al Eurasiei, către întreaga Rusie. Este punctul extrem estic al continentului Eurasiei şi extremul estic al ţării noastre. În faţa noastră se află toată ţara. Când te afli pe astfel de locuri, pline de o măreaţă semnificaţie, fără să vrei te gândeşti la multe. Te gândeşti, desigur, la poporul nostru, la ţara noastră, dar gândul te duce şi mai departe – la  lume, la oamenii ce vieţuiesc pe planeta noastră. Cât este de ciudat să conştientizezi că pe acest pământ, dat de Dumnezeu, atât de frumos, atât de divers, atât de măreţ, oamenii deseori duc o viaţă grea; că în sânul neamului omenesc continuă războaie, ciocniri, demenţa actelor teroriste, că oamenii distrug natura doar din cauza că în permanenţă ridică nivelul propriului consum, epuizează rezervele pământului şi poluează mediul înconjurător!

Haideţi să ne rugăm în faţa acestui chip al Crucii Domnului, ca Domnul să reverse mila Sa asupra creaţiei Sale, asupra întregului neam omenesc şi, bineînţeles, asupra ţării noastre Rusia, asupra întregii Rusii istorice. Ca Domnul să ne ajute să ne concentrăm, să ne adunăm gândurile şi să depăşim păcatul care ne divizează.

Să ne rugăm pentru pace în toată lumea. Să ne rugăm pentru bunele relaţii dintre Rusia şi Statele Unite, doar suntem vecini. Este greu să ne imaginăm, dar suntem nişte vecini foarte apropiaţi, locuim la o distanţă de patru kilometri unii de alţii.

Să ne rugăm pentru păstrarea creaţiei lui Dumnezeu, pentru ca păcatul omenesc să nu piardă frumuseţea lumii acesteia, dată de Dumnezeu.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra voastră a tuturor, asupra poporului nostru. În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusi

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei