Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârşit în cimitirul rus Saint-Geneviève-des-Bois rugăciunea pentru compatrioţii decedaţi departe de Patrie

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârşit în cimitirul rus Saint-Geneviève-des-Bois rugăciunea pentru compatrioţii decedaţi departe de Patrie
Versiune pentru tipar
5 decembrie 2016 21:57

La 5 decembrie 2016 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, care efectuează o vizită păstorească la Eparhia de Korsun, a mers la cimitirul rus Saint-Geneviève-des-Bois, unde şi-au găsit odihna compatrioţii decedaţi departe de Patrie şi înmormântaţi în pământul francez.

În biserica cimitirului „Adormirea Maicii Domnului” Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost salutat de şeful Arhiepiscopiei bisericilor ortodoxe ruse în Europa Occidentală arhiepiscopul de Hariopolis Ioan.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a menţionat, în special:

«Pentru mine vizitarea cimitirului rus Saint-Geneviève-des-Bois este întotdeauna un eveniment, legat de emoţii deosebite. Aici se află reprezentanţii minunaţi ai poporului nostru, floarea intelectualităţii ruse. Conştientizând că sunt departe de pământul natal, înţelegi ce tragedie s-a produs în viaţa poporului nostru: o ţară divizată, un popor scindat, pierderea a mii şi mii de vieţi omeneşti, izgonirea celor mai buni reprezentanţi ai naţiunii peste hotare – toate acestea au fost urmările evenimentului tragic, a cărui aniversare de o sută de ani o vom pomeni anul viitor. Aceşti o sută de ani au fost foarte grei în viaţa Patriei noastre: şi războiul civil, şi represaliile, şi războaiele îngrozitoare cu duşmanul extern, şi dificultăţile legate de starea economică a ţării, de situaţia politică în lume. Toate acestea ca un stigmat apasă pe istoria poporului nostru în ultimii o sută de ani.

Cu mila lui Dumnezeu azi Rusia renaşte. S-a produs concilierea civilă a oamenilor. S-a dus în trecut confruntarea dintre „roşii” şi „albii”. Oamenii se concep ca un popor unic şi construiesc o Rusie nouă nu pe loc pustiu şi nu pe ruine, dar pe tradiţii milenare bogate. În centrul acestor tradiţii se află viaţa duhovnicească a poporului nostru, credinţa Ortodoxă.
Rugăciunile noastre de astăzi sunt pentru faptul ca viaţa poporului nostru să devină mai bună în plan duhovnicesc şi material, ca definitiv să fie vindecate toate rănile scindărilor din veacul al XX-lea, inclusiv rănile care mai există pe corpul emigraţiei ruse. Vizitând acest sfânt loc, conştientizezi necesitatea unităţii duhovniceşti a oamenilor ruşi din străinătate.

Astăzi se împlinesc opt ani din ziua decesului predecesorului meu adormitul întru fericire Sanctitatea Sa Patriarhul Alexii II, împreună cu care am vizitat acest loc în timpul călătoriei sale în Franţa în anul 2007. De aceea rugăciunile noastre pentru acei care se odihnesc în acest cimitir vor fi însoţite de asemenea de rugăciunea şi pentru adormitul Patriarh Alexii. Fie ca Domnul să odihnească sufletele tuturor celor care se află aici şi sufletele tuturor creştinilor ortodocşi».

Sanctitatea Sa a mulţumit arhiepiscopului de Hariopolis Ioan pentru cuvintele calde şi mesajul de salut în numele Sanctităţii Sale Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu, dorindu-i ierarhului ajutorul lui Dumnezeu în slujirea sa, împărtăşind memoriile cu privire la conlucrarea şi comunicarea frăţească cu vlădica Ioan în diferite perioade.

Intrând în cripta bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, unde se odihnesc corpurile mitropolitului Evloghie (Gheorghievski), mitropolitului Vladimir (Tihonitski), episcopului Casian (Bezobrazov), Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârşit rugăciunea pentru cei adormiţi.

Mai apoi în cimitir a fost slujită litia în timpul căreia au fost ridicate rugăciuni pentru odihna pururi pomenitului Sanctitatea Sa Patriarhul Alexii II, „a tuturor celor îngropaţi în acest loc arhipăstori, păstori, drept măritori creştini, adormiţi întru credinţă departe de patria lor”, precum şi a copiilor decedaţi în groaznicul accident auto, ce a avut loc la 4 decembrie pe traseul Khanty-Mansiysk – Tiumen.

După încheierea slujbei de pomenire Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat mormintele celebrilor compatrioţi ruşi, îngropaţi în această necropolă, inclusiv ale protoiereului Serghii Bulgakov, istoricului Bisericii A.V. Kartaşev, iconografului şi teologului Uspenski şi alţii.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Reprezentantul Patriarhiei Moscovei a luat parte la inaugurarea Asociației compatrioților vorbitori de limbă rusă din nordul Turciei

Episcopul de Caracas Ioan: „Noi tot timpul priveam spre Patrie, sperând că odată și odată vom reveni” [Interviuri]

La Universitatea „Sfîntul Patriarhul Tihon” a avut loc serata în memoria protopresbiterului Alexandr Kiseliov

La Moscova s-a deschis cel de-al III-lea Fesitval cinematografic internațional „Străinătatea rusă”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: „Menirea escatologiă a Bisericii constă în a nu admite amestecul adevărului cu minciuna”

Vizita Patriarhului la Solovki. Liturghia la Mânăstirea din Solovki

De ziua pomenirii Sfinților Cuvioși Zosima, Savatie și Gherman de la Solovki Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mânăstirea din Solovki

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mânăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

Reprezentantul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pe lângă tronul Patriarhal al Antiohiei a slujit o litie pentru nou adormitul șef al Departamentului de slujire socială al Bisericii Ortodoxe a Antiohiei

A trecut la Domnul profesorul emerit al Academiei de teologie din Sankt-Petersburg protoiereul Vasilii Stoikov

La Sankt-Petersburg a fost cinstită în rugăciuni memoria lui M.I. Kutuzov de ziua aniversării a 275 de ani de la nașterea sa

Șeful Mitropoliei de Kuban a săvârșit Panihida în cea de-a 40-a zi de la decesul mitropolitului Isidor (Kirichenko)

Toate materialele cu cuvintele-cheie