Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Pastorală la Învierea Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, cinului monahal și tuturor copiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse

Pastorală la Învierea Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, cinului monahal și tuturor copiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
17 aprilie 2020 17:00

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a adresat către arhipăstorii, păstorii, diaconii, cinul monahal și toți copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse cu tradiționala Pastorală la Învierea Domnului.

Preasfințiți Arhipăstori, cinstiți părinți, preacuvioși monahi și monahii, iubiți frați și surori!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Prin mila Atotdătătorului Dumnezeu ne-am învrednicit de a ajunge în luminata noapte luminoasă de Paști și ne bucurăm din nou slăvitei Învieri a lui Hristos. Vă felicit cordial pe toți, dragii mei, cu prilejul acestui mare praznic și sărbătoare a sărbătorilor.

Aproape două mii de ani ne separă de acel eveniment pe care ni-l amintim acum. Totuși, în fiecare an Biserica cu un neschimbat fior duhovnicesc prăznuiește Învierea Domnului, mărturisind neobosit despre excepționalitatea a ceea ce s-a întâmplat în peștera funerară din preajma zidurilor vechiului Ierusalim.

Întreaga cale pământească a Fiului lui Dumnezeu: de la minunata Sa Întrupare până la patimile și moartea cumplită pe Cruce - este împlinirea făgăduinței Creatorului făcută cândva protopărinților noștri. Dumnezeu a promis că îl va trimite în lume pe Cel care a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat (Is. 53:4) și va mântui poporul Său de păcatele lor (Mt. 1:21). Domnul a confirmat în mod repetat această făgăduință prin prorocii Săi. Această făgăduință a rămas adevărată chiar și atunci când poporul ales s-a rupt de legământ și încălca voia Creatorului.

Însă prin Învierea lui Hristos se revelează plinătatea dragostea lui Dumnezeu, căci în sfârșit moartea – ultimul hotar care îl înstrăina pe om de adevăratul Izvor al vieții - a fost învinsă. Deși moartea fizică există și omoară corpurile umane, ea nu mai este în stare să ne omoare sufletele, adică să ne lipsească de viața veșnică în comuniune cu Creatorul. Moartea a fost învinsă – boldul ei a fost smuls (1 Cor. 15: 55). A robit robime Domnul (Efes. 4: 8) și a zdrobit iadul. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă (Lc. 1:37) – cu adevărat El S-a sculat precum a zis (Mt. 28:6)!

În acest an popoarele Pământului trec prin încercări deosebite. Molima păgubitoare s-a răspândit în întreaga lume, ajungând și în cuprinsul țărilor noastre. Autoritățile iau măsuri restrictive pentru a preveni creșterea explozivă a epidemiei. În unele țări aflate sub oblăduirea pastorală a Patriarhiei Moscovei a fost stopată săvârșirea slujbelor de obște, inclusiv a Sfintei Liturghii. Cu toate acestea noi, creștinii ortodocși, nu ar trebui să ne descurajăm, nici să cădem în deznădejde în aceste circumstanțe complicate, cu atât mai puțin să cădem pradă panicii. Suntem chemați să ne păstrăm pacea interioară și să ne amintim de cuvintele Mântuitorului rostite în ajunul suferințelor Sale mântuitoare: „În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți, eu am biruit lumea” (In. 16:33).

Paștele a devenit pentru omenire o trecere de la robia păcatului la libertatea Împărăției Cerurilor, la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu (Rom. 8:21). Doar datorită Învierii Mântuitorului obținem adevărata libertate, lucru mărturisit de atotlăudatul Pavel, care ne îndeamnă: „Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi” (Gal. 5:1). De câte ori am citit sau auzit aceste cuvinte? Iar acum să medităm: oare nu trăim noi astăzi ca și cum nici nu ar fi avut loc Învierea lui Hristos? Oare nu schimbăm bogăția veșniciei ce ne-a fost deodată descoperită pe griji fără sfârșit, fiind din nou captivați de grijile acestei lumi, cedând în fața fricilor trecătoare care ne copleșesc și uitând de comorile spirituale nemuritoare și de adevărata chemare a creștinului de a sluji Domnului în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale (Lc. 1:75)?

Însă cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi a Tatălui (Ic. 1:27) constă anume în faptul ca, urmând exemplul pe care ne-a fost arătat în Evanghelie de către Bunul Păstor, să binevoim a ne purta cu dragoste și răbdare unul cu altul, să ne ajutăm și să ne sprijinim reciproc atunci când trecem prin încercări. Nici un fel de restricții venite din afară nu trebuie să ne zdruncine unitatea și să ne îndepărteze de acea adevărată libertate duhovnicească pe care am obținut-o cu toții prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a biruit moartea și ne-a oferit posibilitatea ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem. (1 In 3:1).

Inima şi sufletul mulţimii celor ce au crezut erau una (Fapte. 4:32), a tuturor fiilor Bisericii, căci suntem membri aparte, dar împreună alcătuim Trupul lui Hristos și nimic nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu (Rom. 8:39). Iată de ce acei care nu au posibilitatea astăzi din motive obiective să vină la biserică și să se roage, trebuie să știe că nu sunt uitați și că pentru ei se roagă. Credința ne oferă puterea să trăim și cu ajutorul lui Dumnezeu să depășim diferite boli și încercări, inclusiv pe cea care a intrat în viața noastră odată cu răspândirea virusului periculos.

Vă îndemn fierbinte pe toți, dragii mei, să stăruim în rugăciuni comune pentru ca Domnul să ne dăruiască, în pofida tuturor dificultăților, să rămânem coparticipanți la harica viață liturgică a Bisericii, astfel ca Sfânta Taină a Euharistiei să se săvârșească și credincioșii să aibă posibilitatea să se apropie cu îndrăzneală de adevăratul Izvor al Vieții - Sfintele Taine ale lui Hristos, pentru ca bolnavii să capete vindecare, iar cei sănătoși să fie apărați de infecția periculoasă.

Credem că Mântuitorul Cel Înviat nu ne va părăsi și ne va trimite întărire și curaj pentu ca să stăm tari în credință și să parcurgem mânuitor calea pământească spre viața veșnică.

Vă felicit din inimă pe toți, iubiții mei frații și surori, cu prilejul luminatei sărbători a Sfintelor Paști și vă îndemn să arătați prin chip că sunteți adevărații ucenici ai Mântuitorului, dând un bun exemplu celor din jurul vostru și vestind desăvârșirea „Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată” (1 Pet. 2:9), pentru ca noi în toate zilele vieții noastre să mărturisim prin faptele noastre despre puterea și adevărul veșnic al cuvintelor rostite de Paști:

CU ADEVĂRAT A ÎNVIAT HRISTOS!

+CHIRIL, PATRIARH AL MOSOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

Paștele lui Hristos, anul 2020

Moscova

Toate materialele cu cuvintele-cheie