Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sfântul Sinod a stabilit ordinea de aprobare a textelor slujbelor dumnezeiești consacrate sfinților cu cinstire locală

Sfântul Sinod a stabilit ordinea de aprobare a textelor slujbelor dumnezeiești consacrate sfinților cu cinstire locală
Versiune pentru tipar
29 decembrie 2020 18:21

29 декабря 2020 года участники заседания Священного Синода обсудили порядке утверждения богослужебных текстов местночтимым святым (журнал № 113).

Синод благословил следующий порядок утверждения служб, акафистов и иных отдельных богослужебных текстов местночтимым святым:

  • Богослужебный текст местночтимому святому, представленный к утверждению рапортом на имя Патриарха Московского и всея Руси Предстоятелем самоуправляемой Церкви, экзархата или Митрополичьего округа, или же епархиальным архиереем, направляется на рассмотрение в Синодальную богослужебную комиссию или, соответственно, в Рабочую группу Издательского Совета Русской Православной Церкви по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества.
  • По рассмотрении и, при необходимости, редактировании текста Синодальной богослужебной комиссией (Рабочей группой Издательского Совета) таковой препровождается председателем Комиссии (Издательского Совета) управляющему делами Московской Патриархии.
  • Управляющий делами Московской Патриархии сообщает Предстоятелю самоуправляемой Церкви, экзархата или Митрополичьего округа, или же епархиальному архиерею, об одобрении богослужебного текста (или его редакции) для местного использования и печати в местных изданиях. При этом сообщается, что в случае общецерковного прославления святого общецерковное употребление службы должно быть подтверждено Священным Синодом.

За Священным Синодом сохраняется утверждение служб, акафистов и иных отдельных богослужебных текстов общецерковным святым.

Патриархия.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

„Moștenirea lăsată de sfânt ajută imnorgaful să creeze icoana verbală exactă a sfântului” [Interviuri]

La Academia de teologie din Kiev a avut loc ședința de totalizare a grupului de lucru pentru crearea dicționarului ucrainean de lexică teologică și liturgică

În anul 2020 Comisia Sinodală pentru slujbele dumnezeiești a compus și a redactat 64 de slujbe și rânduieli

Sfântul Sinod a aprobat un șir de texte ale slujbelor dumnezeiești

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a aprobat planul anual de lucru al Comisiei Sinodale pentru slujbele dumnezeiești pe anul 2021

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse aresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării [Mesaje de salut și adresări]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

CONDICILE Sfântului Sinod din 28 ianuarie 2022 [Documente]

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii [Mesaje de salut și adresări]

La Moscova și-a încheiat lucrările Conferința internațională „Dumnezeu - omul - lumea”

La Seminarul teologic „Întâmpinarea Icoanei Maicii Domnului de Vladimir” a fost inaugurată Conferința internațională „Dumnezeu - omul - lumea”

A avut loc ședința ordinară a colegiului pentru recenzarea și evaluarea științifico-teologică al Consiliului de Editare

La Consiliul de Editare a avut loc ședința ordinară a grupului de lucru pentru codificarea acatistelor