Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat un Te Deum în biserica „Sfântul mucenic Dionisie Areopaghitul” la Atena

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat un Te Deum în biserica „Sfântul mucenic Dionisie Areopaghitul” la Atena
Versiune pentru tipar
2 iunie 2013 01:42

După sosirea la Atena în seara zilei de 1 iunie 2013, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat un Te Deum în biserica „Sfântul mucenic Dionisie Areopaghitul” la  Kolonaki.

În biserica s-au rugat: Preafericitului Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim cu ceata de arhipăstori ai Bisericii Eladei; membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentuluipentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin; şeful secretariatului personal al Preafericitului Patriarh M.G. Kuksov.

La serviciul divin s-au adunat mulţi credincioşi, printre care au fost greci, ruşi, ucraineni, sârbi ş.a. La biserică a fost prezent Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Grecia V.I. Cihikvişvili.

După terminarea Te Deum-ului, cu un cuvânt de salut către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Eladei, menţionând, în special, următoarele: „Cu o mare bucurie noi proslăvim în Troiţă pe slăvitul Dumnezeu, Care cu harul Său ne-a învrednicit să vă mulţumim pentru ospitalitatea cordială, acordată anul trecut, şi să vă avem în calitate de oaspeţi la catedra noastră apostolică, fondată de sfântul apostol Pavel. Cu dragoste frăţească vă salutăm în numele întregii plinătăţi a Bisericii Eladei, iar în persoana Sanctităţii Voastre şi a însoţitorilor Dumneavoastră salutăm întregul episcopat, cler, fraţi călugări şi tot poporul credincios şi evlavios al Bisericii Ruse”. 

Cum a mărturisit Preafericitul Arhiepiscop Ieronim, vizita Sanctității Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril la Biserica Eladei „este o puternică mărturie a unităţii noastre întru Hristos şi a faptului că Bisericile noastre se mişcă pe aceeaşi cale”, precum şi oferă posibilitatea „încă mai mult să întărim relaţiile noastre minunate şi frăţeşti, precum şi să extindem reciproc colaborarea noastră în domeniile, care prezintă un interes comun”.

„Din păcate, vizita Dumneavoastră se efectuează într-o perioadă nu prea favorabilă – în acel timp, când ţara noastră este cuprinsă de o criză îngrozitoare. Dar, în pofida acestui fapt, noi suntem fericiţi să vă vedem alături de noi, deoarece prin prezenţa Dumneavoastră şi dragostea binecunoscută de toţi, Dumneavoastră ne acordaţi susţinere”, a continuat Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade Ieronim. „Bucuria, simţită de noi azi, este rodul dragostei care umple inimile tuturor grecilor pentru Biserica Ortodoxă Rusă şi poporul ei nobil, ce se deosebeşte prin profunda lui cuvioşie, popor, de care suntem legaţi istoriceşte prin relaţii strânse şi puternice în credinţă unică şi dragoste reciprocă”.

„Noi cu nerăbdare, la fel ca şi voi, aşteptăm tratativele viitoare, comunicare întru Hristos şi relaţii reciproce frăţeşti cu Sanctitatea Voastră, Întâistătătorul numeroasei Biserici Ruse – Biserică, binecuvântată cu dărnicie de Dumnezeu, împodobită de mulţime de sfinţi, care a înviat teologia şi duhovnicia ortodoxă, care a îmbogăţit cultura mondială, care în procesul mărturisirii credinţei comune a obţinut tradiţiile sale binecuvântate deosebitoare”, a spus Preafericitul stăpân.

În cuvântul său de răspuns Sanctitatea Sa Patriarhul a spus:

„Preafericirile şi Preasfinţiile Voastre! Cuvioşi reprezentanţi ai statului Grecia! Excelenţa Voastră, domnule Ambasador al Rusiei! Scumpi întru Domnul părinţi, fraţi şi surori!

Cu mila lui Dumnezeu, sosind cu bine din hotarele Sfintei Rusii în binecuvântata şi de aceeaşi credinţă ţară a Greciei, vă salut cordial pe voi pe toţi cu salutarea pascală:

Hristos a Înviat!

Mulţumesc Preafericirii Voastre şi Sfântului Sinod al Bisericii Eladei pentru invitaţia de a efectua o vizită paşnică în ţara voastră. Vizita mea la Biserica Eladei are loc în perioada Paştelui, când proslăvim jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului şi biruinţa Sa asupra morţii, dorind să împărtăşim bucurie sărbătorii cu fraţii noştri întru credinţă.

Sunt bucuros să fiu din nou în Atena – în oraşul cu o istorie slăvită, unde sfântul mai marele întru apostoli Pavel a fondat o comunitate creştină, convertind la credinţa adevărată păgânii iscusiţi în dialectică; în oraşul, al cărui prim episcop a devenit sfântul mucenici Dionisie, unul din membrii Areopagului şi unde şi-au perfecţionat cunoştinţele sale învăţătorii Biserici, sfinţii ierarhi Vasile şi Grigore.

Ne aşteaptă comunicarea în tainele Euharistiei şi convorbirile cu privire la dezvoltarea relaţiilor dintre Bisericile noastre. „Fără Mine nu puteţi face nimic” (In. 15:5), a spus Domnul. De aceea vizita noastră paşnică noi o începem cu o rugăciune pentru ca Domnul nostru Iisus Hristos să ne trimită nouă harul Său, care este necesar în crearea relaţiilor bisericeşti, ca noi să nu căutăm ceea ce e omenesc, dar să dorim îndeplinirea voinţei lui Dumnezeu cu privire la Biserica Lui Sfântă.

Relaţiile dintre lumea greacă şi cea slavă au o istorie milenară. Datorită trudelor întocmai cu cele apostoliceşti ale fraţilor din Solonic, lumea slavă a căpătat luminarea credinţei creştine. Pe solul rus au apărut nu doar bazele organizării bisericeşti, dar şi principiile statalităţii creştine. Rusia Ortodoxă nu a rămas datoare ca răspuns, depunând multe eforturi pentru eliberarea Balcanilor de domnia otomană.

Biserica Rusă, care a trecut prin prigoane nemaiîntâlnite în cruzimea şi proporţiile lor împotriva lui Dumnezeu în secolul al XX-lea, actualmente renaşte din nou. Se dezvoltă activitatea ei de caritate şi cea socială. Noi suntem bucuroşi că relaţiile bune dintre Bisericile Rusă şi cea a Eladei se fortifică şi evoluează în continuare.

Pe pământul binecuvântat al Greciei, unde au propovăduit apostolii, unde până acum nu încetează să lumineze numele lui Dumnezeu, noi păşim cu pace şi dragoste frăţească, cu bucurie întru Mântuitorul Cel Înviat.

Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi cu toţi”.

Hristos a Înviat!”

Apoi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a comunicat cu credincioşii, le-a dat binecuvântare Patriarhală.

În încheiere Sanctitatea Sa Patriarhul a lăsat o inscripţie în cartea oaspeţilor de onoare:

„Sunt bucuros că vizita mea paşnică la Biserica frăţească a Eladei a început cu rugăciunea în această biserică minunată. Fie ca harul lui Dumnezeu să fie cu clerul său şi cu poporul credincios.

+Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii”.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

La Bruxelles a avut loc ședința Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Eladei cu prilejul celei de-a zecea aniversări de la alegerea în tronul Arhiepiscopilor Atenei și al întregii Elade [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

În Grecia a avut loc conferința internațională dedicată venerării Sfântului Apostol Andrei cel Întâi-chemat în lumea ortodoxă

Mii de greci au întâmpinat la Patras particica din moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat mesaje de recunoștință Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale care și-au exprimat condoleanțele în legătură cu tragedia de la Kemerovo

Inițiativa pacificatoare a liderilor creștini în legătură cu situația din Orientul Mijlociu [Documente]

Patriarhii a trei Biserici siriene au publicat o declarație în legătură cu acutizarea situației din țară

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому Савве с 80-летием со дня рождения [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Omul nu este o marionetă în mâinile lui Dumnezeu [Interviuri]

S-a încheiat vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Biserica Ortodoxă Bulgară

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat Metocul din Sofia al Bisericii Ortodoxe Ruse

A avut loc întâlnirea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse cu Președintele Republicii Bulgaria

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

De Paștele Blajinilor Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Sfântul Arhistrateg Mihail” din Kremlin, or. Moscova

În Duminica a 2-a după Paști Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea stavropighială „Înălțarea Sfintei Cruci” cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Ierusalim

În Marțea din Săptămâna Luminată Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie

În Lunea din Săptămâna Luminată Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

De sărbătoarea Luminoasei Învieri a lui Hristos Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Marea Vecernie Pascală în catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Luminoasei Învieri a lui Hristos Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus slujba dumnezeiască praznicală în catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat un șir de biserici din Moscova

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Hristos Mântuitorul”

La posturile de televiziune federale și pe portalul Patriarchia.ru va fi difuzată în direct slujba dumnezeiască Pascală din catedrala „Hristos Mântuitorul”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Utrenia Sâmbetei Mari cu rânduiala Prohodului în catedrala „Hristos Mântuitorul”